Tildelinger 2021

Kommune

Navn på tiltaket

Tilskudd 2021

Tilskudd 2022

Tilskudd 2023

Tilskudd 2024

Innvilget år

Alver kommune (fra 1.1.2020)

Tiltak 1: ICDP kurs for minoritetsspråklige i og utenfor introduksjonsprogram
Tiltak 2. ICDP kurs og mødrekurs for minoritetsspråklige kvinner
Tiltak 3: ICDP sertifisering av ansatte
Tiltak 4: Livsmestringskurs for ungdom 13-20 år i krysskulturelt press

350 000

 

 

 

2019

ALVER KOMMUNE OPPVEKST

UNIVERSELL FORELDRERETTLEIING

925 000

450 000

400 000

400 000

2021

Andøy kommune

Prosjekt "Foreldreveiledning"

150 000

 

 

 

2018

Aremark kommune

Forebyggende tiltak til foreldreveiledning

40 000

     

2021

Arendal kommune

NBO (New Born Observation) sertifisering

160 000

 

 

 

2021

ASKER KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST OG UTDANNING

Styrket foreldrestøttene tiltak til minoritetsforeldre

747 600

450 000

 400 000

 400 000

2021

Askøy kommune

Foreldrestøtte og nettverksbyggende aktiviteter for minoritetsfamilier

1 900 000

 700 000

 600 000

 600 000

2021

Aukra kommune

Møteplassar

30 000

30 000

30 000

30 000

2021

Aukra kommune

Lavterskeltilbud om foreldreveiledning

38 000

38 000

38 000

38 000

2021

Bardu kommune

Tilskudd til foreldrestøttende tiltak, stilling til koordinering av samarbeid med frivillige organisasjoner og andre kommuner og etablering av møteplass.

600 000

400 000

 400 000

 300 000

2021

Bergen kommune

Koordinere og videreutvikle ICDP i Bergen

400 000

400 000

 

 

2019

Bergen kommune

TIBIR

200 000

 

 

 

2018

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT

Foreldrestøttende tiltak 2021

200 000

 270 000

 270 000

89 000

2021

Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os)

Nettverksbygging og førebyggjande rettleiing for foreldre frå ulike kulturar

200 000

 300 000

 300 000

 300 000

2021

Bjørnafjorden kommune (fra 1.1.2020, tidligere Os)

Styrking av ressurser og kompetanseheving i Familieteam og implementering av DUÅ foreldremodul

250 000

 

 

 

2018

Bodø kommune

Kompetanseheving: PYC – Parenting Young Children

217 000

 217 000

 217 000

 

2021

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Foreldrestøttende tiltak til minoritetsfamilier.

300 000

 300 000

 

 

2019

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Home- start familiekontakt, et frivillig familiestøtte program (HSF)

460 000

 460 000

 

 

2019

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Foreldrestøtte

100 000

 

 

 

2018

Bærum kommune

Frivillige organisasjoners supplerende tilbud til foreldre i Bærum

102 200

 430 800

 495 800

 530 800

2021

Drammen kommune (fra 1.1.2020)

Evidensbaserte foreldreveiledningsprogram med støttetiltak fra frivillige for å kunne gjennomføre programmene.

350 000

50 000

50 000

50 000

2021

Drammen kommune (fra 1.1.2020)

Foreldre støttende tiltak

200 000

 200 000

 

 

2019

Enebakk kommune

Kompetanseheving, drift av Tuning in to kids, og Tuning in to teens kurs, samt kursing av ansatte i Newborn Behavior Observation metoden som styrking av det forebyggende arbeidet i kommunen.

84 000

 154 500

51 000

45 000

2021

Enebakk kommune

Sertifisering av (Cos) Circle of Security-veiledere i barnehage, og gjennomføring av kurs i Trygghetssirkelen til familier med sammensatte behov

30 000

 

 

 

2019

Etne kommune

Familierettleiar organisert under helsestasjon/skulehelsetenesta for å bidra til auka foreldrestøtte både individuelt og i grupper

300 000

 

 

 

2018

Etnedal kommune

Foreldreveiledning og -rådgivning.

100 000

 

 

 

2018

Evje og Hornnes kommune

Opplæring og iverksetting av foreldreveiledningsprogrammet ICDP

30 000

     

2021

Fauske kommune

Home Start - Fauske

125 000

 320 000

 320 000

 145 000

2021

Fauske kommune

TIMS minoritet

300 000

 300 000

 

 

2019

Flekkefjord kommune

Foreldrestøtte gjennom frivillig innsats i samarbeid med profesjonelle støttespillere

500 000

 400 000

 400 000

 400 000

2021

Frogn kommune

Foreldrestøttende tiltak

400 000

 400 000

 

 

2019

FÆRDER KOMMUNE

Foreldreveiledningog temakvelder Færder kommune - Helhetlig satsing

180 000

 

 

 

2021

Giske kommune

Foreldrestøttande tiltak

900 000

 200 000

 200 000

 200 000

2021

Giske kommune

Tiltakskoordinator

400 000

 400 000

 

 

2019

Gjerstad kommune

Babysang - for trivsel, samhold og tidlig samhandling

180 000

     

2021

Gjerstad kommune

Newborn Behavioral Observation (NBO) - støtte til foreldre

300 000

     

2021

GJESDAL KOMMUNE OPPVEKST

Foreldrestøtte i " Åpen lekestue"

100 000

 332 000

 279 000

 261 000

2021

Gloppen kommune

Ressursteam med foreldrerettleiingstiltak - Nytt med ICDP
NBO universelt tiltak til nyfødde
ICDP til fleirkulturelle

75 000

 

 

 

2018

Gran kommune

Homestart, samt kompetanseheving EFST

300 000

 280 000

 210 000

 175 000

2021

Grane kommune

Foreldrestøttende tiltak i Grane kommune

450 000

 200 000

 200 000

 200 000

2021

Grimstad kommune

ICDP

220 000

 215 000

 215 000

 215 000

2021

Grong kommune

Familieveileder

400 000

 

 

 

2021

Gulen kommune

Foreldrerettleiing - ICDP som del av introduksjonsprogrammet

20 000

 

 

 

2018

Halden kommune

Etablering av Home-Start Familiekontakten

105 000

 435 000

 400 000

 375 000

2021

Hamar kommune

«Tiltak, tilbakeføring og forebygging»- Foreldrestøtte til barnefamilier med store og sammensatte problemer

1 950 000

 750 000

 750 000

 750 000

2021

Hamarøy kommune

Innføring av TIBIR Hamarøy

40 000

 

 

 

2018

HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR BARN OG UNGE

 -ICDP,opplæring i COS og rekruttering av deltakere til neste PMTO opplæring.
- til trening av foreldreferdigheter,
-fange opp sårbare barn og familier-tidlig hjelp
-forebygge mer inngripende tiltak-plassering samt atferdsvansker
-evidensbasert modell

150 000

 

 

 

2018

Harstad kommune

Foreldrestøttende tiltak til ungdomsforeldre

230 000

 100 000

80 000

80 000

2021

Haugesund kommune

Innføring av fire nye gruppetilbud;
-Bryt voldsarven,
-Foreldre etter brudd,
-Foreldregrupper høyt skolefravær,
-COS.

200 000

 

 

 

2018

Hemnes kommune

veilede og styrke foreldre i foreldrerollen

500 000

 350 000

 

 

2019

Hemsedal kommune

Foreldrestøttende tiltak i Hemsedal kommune

820 000

 400 000

 350 000

 325 000

2021

Hol kommune

Foreldrestøttende tiltak i Hol kommune

350 000

 350 000

 

 

2019

HOLMESTRAND KOMMUNE

Foreldrestøttende tiltak

750 000

     

2021

Horten kommune

Foreldrestøttende tiltak i introduksjonsprogrammet

400 000

 

 

 

2018

HUSTADVIKA KOMMUNE

Foreldrestøttende tiltak i Hustadvika kommune

 7 000

 193 000

 108 000

 108 000

2021

Hå kommune

Saman om god oppvekst! Foreldrerettleiingsprogram retta mot foreldre til 3- og 5/6-åringar

348 000

 703 000

 403 000

 403 000

2021

Ibestad kommune

Foreldreveiledning.

150 000

 

 

 

2018

Kinn kommune (fra 1.1.2020)

Forebyggende foreldrestøttende tiltak

300 000

 300 000

 

 

2019

KRAGERØ KOMMUNE OPPVEKST

Søknad om tilskudd til foreldrestøttene tiltak i kommunene

350 000

 400 000

 400 000

 400 000

2021

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020)

ICDP kurs til tenåringsforeldre

395 000

 395 000

 

 

2019

KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKST

HOME-START

500 000

 620 000

 550 000

 500 000

2021

Kvam herad

Trygg i oppvekst i Kvam

200 000

 

 

 

2018

Kvæfjord kommune

"Forebygging av atferdsvansker"

200 000

 

 

 

2018

LARVIK KOMMUNE

Foreldrestøttene tiltak - Tiltaksvifte

800 000

 350 000

 350 000

 350 000

2021

Leirfjord kommune

Tilbud om ICDP grupper for foreldre med småbarn og større barn/ungdom.

300 000

 300 000

 

 

2019

Lillestrøm kommune (fra 1.1.2020)

Møteplasser/sosial arena for gravide og småbarnsforeldre med foreldrestøttende tiltak

295 000

 400 000

 400 000

 400 000

2021

Lyngdal kommune (fra 1.1.2020)

Familiestøttende tiltak

150 000

 

 

 

2018

Lyngen kommune

Tidlig innsats ved hjelp av foreldreveiledning i hjemmene og i grupper- Lyngen kommune

200 000

 

 

 

2019

Løten kommune

Bedre helhetlig hjelp - der du bor!

750 000

 750 000

 750 000

 750 000

2021

Malvik kommune

Forebyggende arbeid rettet mot barn og foreldre

500 000

 

 

 

2018

Marker kommune

COS-P veiledning for foreldre og foresatte

130 000

 

 

 

2018

Molde kommune (fra 1.1.2020)

Home-start

468 000

 465 000

 

 

2019

Molde kommune (fra 1.1.2020)

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

250 000

 250 000

 

 

2019

Moss kommune (fra 1.1.2020)

Home-Start +

300 000

 

 

 

2019

Moss kommune (fra 1.1.2020)

ICDP gruppe for minoritetsfamilier

33 500

33 500

 

 

2019

Narvik kommune

Foreldrerådgivning til minoritetsgruppe.

24 000

 

 

 

2018

Nesna kommune

Opprettelse av familiekontakter og lav terskel nettverksmøter

400 000

 400 000

 400 000

 400 000

2021

Nesodden kommune

Home Start Familiekontakt i Nesodden kommune. Faglig ansvarlig Koordinator 50 % stilling.

400 000

 

 

 

2019

Nissedal kommune

Foreldrestøttande tiltak COS-P

100 000

50 000

50 000

50 000

2021

NITTEDAL KOMMUNE BARN OG UNGE

Foreldrestøttende tiltak i kommunen

200 000

 

 

 

2019

Nord-Aurdal kommune

Familieveileder - familiestøttende tiltak overfor bar, og unge i lavinntektsfamilier, familier med psykiske lidelser og bosatte flyktninger/familier med barn

400 000

 400 000

-

-

2021

Nord-Fron kommune

Foreldreveiledning

200 000

 500 000

 450 000

 400 000

2021

Nordre Land kommune

Foreldreveiledning

850 000

 300 000

 300 000

 

2021

Notodden kommune

Opprettelse av Familieteam

400 000

 

 

 

2018

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Tryggere foreldre - tryggere barn

450 000

 

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA

Styrke og videreutvikle gruppetiltak til foreldre

500 000

 

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Tidlig innsats - foreldrestøttende tiltak i bydel Nordstrand

800 000

     

2021

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Foreldrestøttende tiltak- ICDP og CosP i bydel Grünerløkka

500 000

 500 000

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE

ICDP kurs for levekårsutsatte barnefamilier i bydel Sagene

500 000

     

2021

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN

Familieveiledere

800 000

 

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 5 FROGNER

Foreldreveiledning-
Vi gjør hjemmet til en tryggere plass å være.

500 000

 300 000

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN

Foreldrestøttende tiltak i kultur og oppvekstavdelingen

695 000

 400 000

-

-

2021

OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN

Foreldrestøttende tiltak i Kultur- og oppvekst avdelingen

400 000

 400 000

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER

Foreldrestøttende tiltak for avdeling oppvekst

2 360 000

 500 000

   

2021

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Kompetanseheving for ansatte som tilbyr foreldreveiledning, samt oppstart av foreldreveiledningsgrupper

225 000

 

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE

Foreldrestøtteprogrammet:HOME – START FAMILIEKONTAKTEN (HSF)

260 000

 480 000

 400 000

 350 000

2021

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE

Foreldreveiledning i bydel Bjerke

500 000

 500 000

 

 

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE

Foreldreinnsats

100 000

 

 

 

2018

Overhalla kommune

COS- P (trygghetssirkelen) som arbeidsmetode ved oppfølging av foreldre til barn 0-5 år

230 000

 185 000

 185 000

 185 000

2021

Porsanger kommune

utdanning av copP-veiledere

160 000

     

2021

Porsgrunn kommune

Foreldrestøtte

633 000

 631 000

 660 000

 689 000

2021

Rakkestad kommune

Home-Start Familiekontakten Rakkestad

200 000

 400 000

 350 000

 300 000

2021

Rakkestad kommune

Trygge foreldre - trygge barn, ICDP

300 000

 300 000

 

 

2019

Rakkestad kommune

Trygge barn i Rakkestad

100 000

 

 

 

2018

RANA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR

Tidlig inn - Rana

400 000

 782 000

 750 000

 750 000

2021

Randaberg kommune

Trygge foreldre- trygge barn

1 250 000

 400 000

 400 000

 400 000

2021

Rennebu kommune

Foreldreveiledning i Rennebu kommune

255 700

 300 000

 300 000

 300 000

2021

RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR

TIBIR; Tidlig innsats for barn og unge i risiko

400 000

 

 

 

2018

Risør kommune

ICDP for minoritetsspråklige

120 000

 110 000

 

 

2019

Rælingen kommune

Foreldrestøttende tiltak som supplement til Trygg oppvekst i Rælingen-mestre hele livet

320 000

 320 000

 

 

2019

Rødøy kommune

COS som foreldrestøttende tiltak i Rødøy

300 000

 100 000

 100 000

 

2021

Salangen kommune

Foreldrestøttende tiltak

450 000

 

 

 

2019

Sandnes kommune

Foreldrestøttende tiltak

70 000

 

 

 

2018

SKIEN KOMMUNE OPPVEKST

ICDP digital

95 000

70 000

70 000

70 000

2021

SKIEN KOMMUNE OPPVEKST

Tuning in to Teens og Tuning in to Kids

210 000

 122 000

 122 000

 122 000

2021

Sogndal kommune (fra 1.1.2020)

Systematisk og tverrfaglig foreldrestøtte

70 000

70 000

 

 

2019

Sokndal kommune

Foreldrestøttende tiltak i kommunen

212 500

 425 000

 425 000

 425 000

2021

Sola kommune

Mestringsgruppe for sårbare, nybakte mødre

600 000

 300 000

 300 000

 300 000

2021

Stange kommune

Foreldreveiledning-veien til god omsorg.

700 000

 600 000

 600 000

 

2021

Steigen kommune

Foreldregrupper for minoritetsspråklige familier med barn i barnehage

110 000

 

 

 

2019

Stjørdal kommune

Foreldrestøttende kurs

500 000

 300 000

 300 000

 300 000

2021

Stord kommune

Styrke foreldrerollen

226 000

     

2021

Stor-Elvdal kommune

Søknad om tilskudd til foreldrestøttende tiltak 2021

350 000

 350 000

 350 000

 350 000

2021

Strand kommune

ICDP som del av introduksjonsprogrammet

100 000

 100 000

 

 

2019

Sunndal kommune

Familieveiledning

808 000

 250 000

 250 000

 250 000

2021

Tingvoll kommune

Videreføring av foreldrestøttende tiltak

175 000

 500 000

 420 000

 375 000

2021

Tingvoll kommune

Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

150 000

 

 

 

2018

Tjeldsund kommune (fra 1.1.2020, tidligere Skånland)

Home Start Familiekontakten - Faglig ansvarlig koordinator 50 % stilling.

500 000

 475 000

 467 000

 465 000

2021

Tromsø kommune

Barneperspektivsamtaler og selvhjelpsgrupper til familier som lever med stress og belastninger over tid

500 000

 400 000

 400 000

 400 000

2021

Tromsø kommune

ICDP veiledning til migranter

400 000

 400 000

 

 

2019

Tvedestrand kommune

ICDP-kurs til minoritetsforeldre

80 000

80 000

 

 

2019

Tynset kommune

ICDP (International Child Development Programme)

100 000

 

 

 

2018

Tysnes kommune

Foreldrestøttendetiltak i Tysnes

80 000

60 000

50 000

40 000

2021

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020)

Videreføring av implementering av Cos-foreldrestøtte/relasjonskompetanse i kommunen/virksomhet Oppvekst og læring

320 000

 555 000

-

-

2021

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020)

Home-start familiekontakten (HSF) Tønsberg kommune

260 000

 480 000

 400 000

 350 000

2021

Ulvik herad

ICDP-foreldrerettleiing i Ulvik herad og Eidfjord kommune.

185 000

 445 000

   

2021

Verdal kommune

Foreldrestøttende tiltak

250 000

 250 000

 

 

2019

Vestnes kommune

Foreldrerettleiing for deltakere i introduksjonsprogrammet og evt andre innvandrergrupper

80 000

 

 

 

2018

Vestre Slidre kommune

Møteplass og Foreldreskolei Vestre Slidre kommune for foreldre til barn i alderen 0-2 år

30 000

 100 000

 100 000

 100 000

2021

Vestre Toten kommune

1. "Hjelp vi blir snart tenåringsforeldre! (hva da?)"
2. ICDP-grupper for nyankomne foreldre med annen kulturell bakgrunn

50 000

 

 

 

2018

Vik kommune

Foreldrestøttande tiltak

30 000

 

 

 

2018

Volda kommune

Gjennomføring av ICDP -kursog COS-kurs

200 000

 

 

 

2019

Volda kommune

Foreldrerettleiing til minoritetsspråklege foreldre

50 000

 

 

 

2018

Værøy kommune

Foreldrestøttende tiltak

150 000

 300 000

 300 000

 300 000

2021

Øvre Eiker kommune

Foreldrestøttende tiltak i Øvre Eiker kommune rettet mot alle målgrupper

230 000

 

 

 

2019

Øygarden (fra 1.1.2020)

Brobyggende familieråd

700 000

 500 000

 450 000

 400 000

2021

Ålesund kommune (fra 1.1.2020)

Familieterapeut

240 000

 240 000

 

 

2019

Ålesund kommune (fra 1.1.2020)

Foreldrestøttende tiltak 2019

250 000

 200 000

 

 

2019

Åmot kommune

Home Start Familiekontakten med åpen barnehage

400 000

 

 

 

2019

Tildelinger 2020

Kommune

Navn på tiltak

Innvilget år

Tildeling 2020

Tildeling 2021

Tildeling 2022

Andøy kommune

Prosjekt "Foreldreveiledning"

2018

150 000

150 000

 

Aremark kommune

Utdanning av COS-P veiledere

2019

 

 

 

Arendal kommune

Trygge foreldre - trygge barn : Økt kvalitet på foreldrestøtten på helsestasjonen 0-5 år

2019

 

 

 

ASKER KOMMUNE

Midler til foreldrestøttene tiltak .

2017

300 000

 

 

Asker kommune

"Foreldre i nytt land" - foreldrestøtte for deltakere i introduksjonsprogrammet og familiegjenforente

2017

200 000

 

 

Askøy kommune

Familieveiledning i en landsby rundt sårbare barn og familier

2017

300 000

 

 

Audnedal kommune

Familiestøttende tiltak

2018

200 000

150 000

 

Aukra kommune

Foreldreveiledningskurs for deltakere i Aukra kommunes introduksjonsprogram

2017

50 000

 

 

Bergen kommune

TIBIR

2018

200 000

200 000

 

Bergen kommune

Koordinere og videreutvikle ICDP i Bergen

2019

400 000

400 000

400 000

Birkenes kommune

Forebygging av vold i nære relasjoner: v/ Sinnemestringskurs og ICDP for minoritetesspråklige ( 2 tiltak)

2017

100 000

 

 

Bodø kommune

Foreldrestøtte

2018

100 000

100 000

 

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Foreldrestøttende tiltak til minoritetsfamilier.

2019

400 000

300 000

300 000

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Home- start familiekontakt, et frivillig familiestøtte program (HSF)

2019

460 000

460 000

460 000

Brønnøy kommune

ICDP for minoritetsspråklige i Brønnøy

2017

150 000

 

 

Bærum kommune

Tilskudd til foreldrestøttene tiltak –ICDP;  ‘Utvidelse og styrking av ICDP foreldreveiledning med flyktninger i Bærum Kommune’

2017

100 000

 

 

Bø kommune (Nordland)

Foreldreveiledning

2017

150 000

 

 

Bø kommune (Telemark)

Prosjekt: Foreldsrestøttende tiltak i Bø og Sauherad kommuner 2018-2020

2018

200 000

 

 

Bømlo kommune

Foreldregrupper for etniske minoritets- og arbeidsinnvandrarfamilier

2017

200 000

 

 

Drammen kommune

Foreldre støttende tiltak

2019

200 000

200 000

200 000

Drammen kommune

God omsorg i hjemmet gir barn trygghet i hverdagen

2019

 

 

 

Drangedal kommune

Videreføring av foreldrestøttende tiltak i 2019/20 ved bruk av Program for foreldreveiledning ICDP i Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, utsatte familier, samt opplæring av ansatte i deres foreldrestøttende arbeide.

2019

351 600

 

 

Eidsberg kommune

Foreldreveiledning minoritetsspråklige

2019

 

 

 

Eidskog kommune

Foreldreveiledningskurs/foreldrekurs

2019

 

 

 

Enebakk kommune

Kompetanseheving, drift av cirkel of security kurs/trygghetsirkelen og familieteam som lavteskeltilbud til familier med sammensatte behov.

2017

200 000

 

 

Enebakk kommune

Sertifisering av (Cos) Circle of Security-veiledere i barnehage, og gjennomføring av kurs i Trygghetssirkelen til familier med sammensatte behov

2019

150 000

30 000

 

Etne kommune

Familierettleiar organisert under helsestasjon/skulehelsetenesta for å bidra til auka foreldrestøtte både individuelt og i grupper

2018

300 000

300 000

 

Etnedal kommune

Foreldreveiledning og -rådgivning.

2018

100 000

100 000

 

Evje og Hornnes kommune

COS utdanning

2019

 

 

 

Fet kommune

Videreutvikle foreldreveiledningstilbudet i Fet kommune, med vekt på ICDP-veiledning

2018

 

 

 

Finnøy kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

90 000

 

 

Fjaler kommune

Foreldrestøttende tiltak i kommunene

2019

181 950

 

 

Flekkefjord kommune

ICDP

2019

 

 

 

Folldal kommune

De utrolige årene for minoritetsspråklige familier

2019

200 000

 

 

Forsand kommune

Foreldrestøttende tiltak

2018

70 000

70 000

 

Frogn kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

489 143

400 000

400 000

Færder kommune

Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet

2018

250 000

 

 

Giske kommune

Tiltakskoordinator

2019

500 000

400 000

400 000

Gjerstad kommune

Foreldresamarbeid - veiledning og dialog

2018

 

 

 

Gjesdal kommune

COS kurs i Gjesdal kommune

2018

 

 

 

GJESDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD

ICDP grupper

2019

 

 

 

Gjøvik kommune

ICDP- foreldreveiledning i Introduksjonsprogrammet

2017

200 000

 

 

Gloppen kommune

Ressursteam med foreldrerettleiingstiltak - Nytt med ICDP
NBO universelt tiltak til nyfødde
ICDP til fleirkulturelle

2018

75 000

75 000

 

Gran kommune

Foreldreveiledning. i grupper og individuelt og komtansehevende tiltak til de som skal veilede

2019

 

 

 

Gulen kommune

Foreldrerettleiing - ICDP som del av introduksjonsprogrammet

2018

20 000

20 000

 

Halden kommune

COS foreldreopplæringsprogram

2017

30 000

 

 

Hamar kommune

Foreldreveiledning

2019

300 000

 

 

Hamarøy kommune

Innføring av TIBIR Hamarøy

2018

40 000

40 000

 

Hammerfest kommune

 -ICDP, opplæring i COS og rekruttering av deltakere til neste PMTO opplæring.
- til trening av foreldreferdigheter,
-fange opp sårbare barn og familier-tidlig hjelp
-forebygge mer inngripende tiltak-plassering samt atferdsvansker
-evidensbasert modell

2018

100 000

150 000

 

Haram kommune

Familieterapeut

2019

240 000

240 000

240 000

Harstad kommune

Innføring av evidensbaserte modeller i Familiens hus som foreldrestøttende tiltak.

2018

110 000

 

 

Haugesund kommune

Innføring av fire nye gruppetilbud;
-Bryt voldsarven,
-Foreldre etter brudd,
-Foreldregrupper høyt skolefravær,
-COS.

2018

200 000

200 000

 

Hemnes kommune

veilede og styrke foreldre i foreldrerollen

2019

500 000

500 000

350 000

Hemsedal kommune

Foreldrestøttende kurs i Hemsedal

2018

150 000

150 000

 

Hitra kommune

Foreldrestøttende tiltak i Hitra kommune

2019

 

 

 

Hjartdal kommune

Tilskot til familieretta tiltak

2017

40 000

 

 

Hobøl kommune

Implementering av COS kurs

2018

 

 

 

Hol kommune

Foreldrestøttende tiltak i Hol kommune

2019

350 000

350 000

350 000

Horten kommune

Foreldrestøttende tiltak i introduksjonsprogrammet

2018

400 000

400 000

 

Hurum kommune

Videreutvikling av foreldrestøttende tiltak i Familietjenesten

2019

 

 

 

Ibestad kommune

Foreldreveiledning.

2018

150 000

150 000

 

Iveland kommune

Trygg Tidlig- ressurs

2017

200 000

 

 

Jevnaker kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100 000

 

 

Kongsvinger kommune

Foreldresøttende tiltak for utsatte familier med barn fra 0-1 år

2018

 

 

 

Kristiansand kommune

ICDP kurs til tenåringsforeldre

2019

395 000

395 000

395 000

Kristiansund kommune

Foreldrelos - mind the gap!

2019

325 000

 

 

Kvam herad

Trygg i oppvekst i Kvam

2018

200 000

200 000

 

Kvinnherad kommune

Foreldregrupper til minoritetsfamiliar

2018

100 000

100 000

 

Kvæfjord kommune

"Forebygging av atferdsvansker"

2018

200 000

200 000

 

Lebesby kommune

Gode oppvekstsvilkår med trygge og gode omsorgspersoner i Lebesby kommune.

2018

15 000

15 000

 

Leikanger kommune

Korleis vere ein god forelder i ein integrasjonsfase?

2018

94 000

 

 

LEIKANGER KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG

Systematisk og tverrfaglig foreldrestøtte

2019

100 000

70 000

70 000

Leirfjord kommune

Tilbud om ICDP grupper for foreldre med småbarn og større barn/ungdom.

2019

300 000

300 000

300 000

Lier kommune

Ansette og utdanne medarbeidere til sertifiserte kursinstruktører innenfor IDCP og CosP

2019

300 000

 

 

Lillehammer kommune

Foreldreveiledning til minoriteter og andre med særskilte utfordringer

2017

200 000

 

 

Lunner kommune

Foreldrestøtte og -veiledning til minoritetsspråklige i Gran og Lunner

2017

 

 

 

Luster kommune

Systematisk og tverrfagleg foreldrestøtte

2017

200 000

 

 

Lyngen kommune

Tidlig innsats ved hjelp av foreldreveiledning i hjemmene og i grupper- Lyngen kommune

2019

200 000

200 000

 

Lødingen kommune

ICDP foreldreveiledningskurs

2019

 

 

 

Malvik kommune

Forebyggende arbeid rettet mot barn og foreldre

2018

500 000

500 000

 

Marker kommune

COS-P veiledning for foreldre og foresatte

2018

130 000

130 000

 

Meland kommune

 ICDP kurs for minoritetsspråklige i og utenfor introduksjonsprogram, ICDP sertifisering av ansatte

2019

4330 000

350 000

 

Meldal kommune

Trygge foreldre er bedre foreldre

2019

 

 

 

Melhus kommune

Oppstart - ICDP foreldreveiledning både av etnisk norske foreldre samt minoritetsgrupper

2019

350 000

 

 

Meløy kommune

Opplæring i Circle of Security Parenting (COS)

2019

 

 

 

Modum kommune

Prosjekt foreldrestøttende tiltak - en helhetlig satsning på oppvekst

2017

200 000

 

 

Molde kommune

Økt kompetanse i tilknytning til foreldrestøttende tiltak.
Å starte opp opplæring til flyktning foreldre for å forebygge og/ eller avverge ulike former for vold mot barn.

2017

150 000

 

 

Molde kommune

Home-start

2019

470 000

468 000

465 000

Molde kommune

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

2019

250 000

250 000

250 000

Moss kommune

ICDP gruppe for minoritetsfamilier

2019

33 500

33 500

33 500

Målselv kommune

Nødvendig opplæring av ansatte for gjennomføring av foreldrestøttende tiltak.

2019

 

 

 

Narvik kommune

Foreldrerådgivning til minoritetsgruppe.

2018

300 000

24 000

 

Nesodden kommune

Home Start Familiekontakt i Nesodden kommune. Faglig ansvarlig Koordinator 50 % stilling.

2019

400 000

400 000

 

Nissedal kommune

Foreldrerettleiing

2018

70 000

 

 

NITTEDAL KOMMUNE BARN OG UNGE

Foreldrestøttende tiltak i kommunen

2019

200 000

200 000

 

Nordreisa kommune

kompetanseheving foreldrestøttende arbeid

2019

 

 

 

Notodden kommune

Opprettelse av Familieteam

2018

400 000

400 000

 

Nærøy kommune

Sertifisering i foreldreveiledningsprogrammet ICDP

2019

 

 

 

Oppegård kommune

Foreldrestøttende tiltak i Oppegård kommune, ved kompetanseoppbygging i metoden TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) og tilbud om TIBIR-rådgivning for aktuelle foreldre

2019

140 000

 

 

Orkdal kommune

Kompetanseheving - Foreldrestøttende tiltak

2019

 

 

 

Os kommune (Hordaland)

Styrking av ressurser og kompetanseheving i Familieteam og implementering av DUÅ foreldremodul

2018

250 000

250 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

DUÅ som foreldrestøttende tiltak i bydel Gamle Oslo

2017

300 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Sertifisering av ansatte til ICDP-veiledere

2019

 

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Tryggere foreldre - tryggere barn

2019

500 000

450 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA

Styrke og videreutvikle gruppetiltak til foreldre

2019

800 000

500 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Tidlig innsats - foreldreveiledning til nyankomne innvandrerfamilier

2019

 

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

PMTO foreldreveieledningsgrupper for minoritetsfamilier

2017

200 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Foreldrestøttende tiltak- ICDP og CosP i bydel Grünerløkka

2019

800 000

500 000

500 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN

Familieveiledere

2019

900 000

800 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 5 FROGNER

Foreldreveiledning  -
Vi gjør hjemmet til en tryggere plass å være.

2019

700 000

500 000

300 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN

Foreldrestøttende tiltak i Kultur- og oppvekst avdelingen

2019

400 000

400 000

400 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER

ICDP koordinator og koordinator for barnefattigdom

2019

500 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Kompetanseheving for ansatte som tilbyr foreldreveiledning, samt oppstart av foreldreveiledningsgrupper

2019

180 000

225 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE

Foreldreveiledning i bydel Bjerke

2019

500 000

500 000

500 000

Oslo kommune bydel Bjerke

Foreldreinnsats

2018

200 000

100 000

 

Porsgrunn kommune

Foreldreprogram "De utrolige årene"

2017

150 000

 

 

Rakkestad kommune

Trygge barn i Rakkestad

2018

100 000

100 000

 

Rakkestad kommune

Trygge foreldre - trygge barn, ICDP

2019

400 000

200 000

200 000

Rana kommune

COS-grupper og PMTO-veiledning

2019

400 000

 

 

Randaberg kommune

Styrking av tiltak for flerspråklige foreldre.

2019

 

 

 

Rauma kommune

Nye innbyggere fra Eritrea, Syria og Irak - styrke foreldrerollen og mestre livet i Norge.

2018

350 000

 

 

Ringerike kommune

TIBIR; Tidlig innsats for barn og unge i risiko

2018

400 000

400 000

 

RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR

Tverrfaglig foreldreveiledning og oppfølging av foreldre i introprogram

2019

 

 

 

Ringsaker kommune

Foreldreveiledning til minoritetsspråklige foreldre, til foreldre når barn har særskilte behov og til foreldre til tenåringer.

2019

 

 

 

Risør kommune

ICDP for minoritetsspråklige

2019

130 000

120 000

110 000

Rygge kommune

Home-Start +

2019

300 000

300 000

 

Rælingen kommune

Foreldrestøttende tiltak som supplement til Trygg oppvekst i Rælingen-mestre hele livet

2019

330 000

320 000

320 000

Råde kommune

Foreldrestøttende tiltak ved bruk av foreldreveiledningsprogrammene ICDP og COS-P

2019

 

 

 

Salangen kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

450 000

450 000

 

Saltdal kommune

Søknad om tilskudd til å styrke/utvikle Saltdal som en COS kommune

2019

 

 

 

Sande kommune

Trygge foreldre trygge barn

2017

 

 

 

Sarpsborg kommune

ICDP koordinator til ICDP Foreldreveiledningsgrupper for minoritetsforeldre, med hovedmålgruppe somaliske mødre og fedre

2019

194 907

 

 

Sauherad kommune

"Vi kan " Foreldregrupper for bosatte flyktninger

2017

200 000

 

 

Sel kommune

Tiltaksbanken

2017

200 000

 

 

Ski kommune

ICDP til foreldre for minoritetsbakgrunn med barn i barnehagealder

2017

200 000

 

 

Ski kommune


Foreldreveiledning i små grupper til sårbare familier.

2019

 

 

 

Skjåk kommune

Foreldrestøttande tiltak

2017

 

 

 

Smøla kommune

Barn og foreldre i samhandling

2019

70 000

 

 

Sola kommune

ICDP

2019

50 000

 

 

Sortland kommune

Foreldreveiledning

2017

70 000

 

 

Stavanger kommune

Foreldreveiledingsgrupper til minoritetsspråklige familier

2019

330 000

 

 

Stavanger kommune

Foreldreveiledning i Reetableringsfasen

2019

300 000

 

 

Steigen kommune

Foreldregrupper for minoritetsspråklige familier med barn i barnehage

2019

470 000

110 000

 

Steinkjer kommune

Foreldrestøttende tiltak til foreldre med migrasjonsbakgrunn

2019

300 000

 

 

Stjørdal kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

 

 

 

Stord kommune

Auka kompetanse på foreldrerettleiing

2019

 

 

 

Strand kommune

ICDP som del av introduksjonsprogrammet

2019

200 000

100 000

100 000

Stryn kommune

Foreldreveiledning  og kompetanseheving

2019

120 000

 

 

Surnadal kommune

Foreldreveiledning ICDP som del av prosjektet "God oppvekst"

2017

200 000

 

 

Svelvik kommune

COS-P

2018

80 000

 

 

Sykkylven kommune

Foreldrestøttande tiltak - etablering av COS og ICDP foreldreveiledning

2017

200 000

 

 

Søgne kommune

Sertifisering av ICDP-instruktører og forberedelser til og gjennomføring av Foreldreveiledningskurs

2017

 

 

 

Søgne kommune

COS-veiledning

2019

 

 

 

Sømna kommune

Trygge voksne gir trygge barn

2019

297 000

 

 

Søndre Land kommune

COS-P kurs og veiledning

2019

290 000

 

 

Sør-Aurdal kommune

Foreldreveileder

2017

300 000

 

 

Sør-Fron kommune

ICDP minoritetskurs i introduksjonsprogrammet

2019

 

 

 

Sørreisa kommune

Familiekoordinator

2018

180 000

180 000

 

Sør-Varanger kommune

Foreldrestøttende tiltak i flyktningetjenesten

2017

200 000

 

 

Time kommune

Foreldrestøttande arbeid i introduksjonsprogrammet for flyktningar

2019

204 900

 

 

Tingvoll kommune

Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

2018

150 000

150 000

 

Tinn kommune

Foreldrestøttende tiltak

2018

 

 

 

Tranøy kommune

Foreldrerettet tiltak

2017

50 000

 

 

Tromsø kommune

Gruppeveiledning til fosterforeldre

2017

250 000

 

 

Tromsø kommune

ICDP veiledning til migranter

2019

400 000

400 000

400 000

Trøgstad kommune

Foreldreveiledning - bedre samspill med barna

2019

40 000

 

 

Tvedestrand kommune

ICDP-kurs til minoritetsforeldre

2019

80 000

80 000

80 000

Tynset kommune

ICDP (International Child Development Programme)

2018

100 000

100 000

 

Tynset kommune

Styrking av foreldre i foreldrerollen

2019

 

 

 

Tønsberg kommune

ICDP på universelt nivå

2019

300 000

 

 

Ullensaker kommune

ICDP-veiledning for introduksjonsdeltakere i Ullensaker kommune

2019

150 000

 

 

Ulvik herad

Trygg og god oppvekst i Ulvik

2019

 

 

 

Vegårshei kommune

Foreldreveiledning

2019

 

 

 

Verdal kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

375 000

25 000

250 000

Vestnes kommune

Foreldrerettleiing for deltakere i introduksjonsprogrammet og evt andre innvandrergrupper

2018

80 000

80 000

 

Vestre Toten kommune

1. "Hjelp vi blir snart tenåringsforeldre! (hva da?)"
2. ICDP-grupper for nyankomne foreldre med annen kulturell bakgrunn

2018

50 000

50 000

 

Vik kommune

Foreldrestøttande tiltak

2018

30 000

30 000

 

Volda kommune

Foreldrerettleiing til minoritetsspråklege foreldre

2018

50 000

50 000

 

Volda kommune

Gjennomføring av ICDP -kurs  og COS-kurs

2019

200 000

200 000

 

Voss kommune

"Trygg oppvekst på Voss"

2017

400 000

 

 

Vågan kommune

Gruppeleder

2019

700 000

400 000

400 000

Vågsøy kommune

Forebyggende foreldrestøttende tiltak

2019

300 000

300 000

300 000

Våler kommune (Østfold)

Foreldreveiledningsprogram i Våler 2018-2020

2018

50 000

 

 

Ørland kommune

Foreldreveiledning med fokus på å forebygge vold og overgrep

2017

100 000

 

 

Øvre Eiker kommune

Foreldrestøttende tiltak i Øvre Eiker kommune rettet mot alle målgrupper

2019

230 000

230 000

 

Ål kommune

Foreldreveiledning til minoriteter

2019

100 000

 

 

Ålesund kommune

Foreldrestøttende tiltak 2019

2019

300 000

250 000

200 000

Åmot kommune

Home Start Familiekontakten med åpen barnehage

2019

400 000

400 000

 

Åseral kommune

Cos-veiledning til foreldre

2019

50 000

 

 

Tildelinger 2019

Kommune

Navn på tiltak

Innvilget år

Tildeling 2019

Tildeling 2020

Tildeling 2021

Tildeling 2022

Andøy kommune

Prosjekt "Foreldreveiledning"

2018

150 000

150 000

150 000

 

Aremark kommune

Utdanning av COS-P veiledere

2019

600 000

 

 

 

Arendal kommune

Trygge foreldre - trygge barn : Økt kvalitet på foreldrestøtten på helsestasjonen 0-5 år

2019

130 000

 

 

 

ASKER KOMMUNE

Midler til foreldrestøttene tiltak .

2017

600 000

300 000

 

 

Asker kommune

"Foreldre i nytt land" - foreldrestøtte for deltakere i introduksjonsprogrammet og familiegjenforente

2017

200 000

200 000

 

 

Askøy kommune

Familieveiledning i en landsby rundt sårbare barn og familier

2017

735 000

300 000

 

 

Audnedal kommune

Familiestøttende tiltak

2018

200 000

200 000

150 000

 

Aukra kommune

Foreldreveiledningskurs for deltakere i Aukra kommunes introduksjonsprogram

2017

50 000

50 000

 

 

Bergen kommune

TIBIR

2018

200 000

200 000

200 000

 

Bergen kommune

Koordinere og videreutvikle ICDP i Bergen

2019

400 000

400 000

400 000

400 000

Birkenes kommune

Forebygging av vold i nære relasjoner: v/ Sinnemestringskurs og ICDP for minoritetesspråklige ( 2 tiltak)

2017

100 000

100 000

 

 

Bodø kommune

Foreldrestøtte

2018

300 000

100 000

100 000

 

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Foreldrestøttende tiltak til minoritetsfamilier.

2019

400 000

300 000

300 000

300 000

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Home- start familiekontakt, et frivillig familiestøtte program (HSF)

2019

460 000

460 000

460 000

460 000

Brønnøy kommune

ICDP for minoritetsspråklige i Brønnøy

2017

200 000

150 000

 

 

Bærum kommune

Tilskudd til foreldrestøttene tiltak –ICDP;  ‘Utvidelse og styrking av ICDP foreldreveiledning med flyktninger i Bærum Kommune’

2017

100 000

100 000

 

 

Bø kommune (Nordland)

Foreldreveiledning

2017

150 000

150 000

 

 

Bø kommune (Telemark)

Prosjekt: Foreldsrestøttende tiltak i Bø og Sauherad kommuner 2018-2020

2018

200 000

200 000

 

 

Bømlo kommune

Foreldregrupper for etniske minoritets- og arbeidsinnvandrarfamilier

2017

200 000

200 000

 

 

Drammen kommune

Foreldre støttende tiltak

2019

200 000

200 000

200 000

200 000

Drammen kommune

God omsorg i hjemmet gir barn trygghet i hverdagen

2019

215 240

 

 

 

Drangedal kommune

Videreføring av foreldrestøttende tiltak i 2019/20 ved bruk av Program for foreldreveiledning ICDP i Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, utsatte familier, samt opplæring av ansatte i deres foreldrestøttende arbeide.

2019

351 600

351 600

 

  

Eidsberg kommune

Foreldreveiledning minoritetsspråklige

2019

300 000

 

 

 

Eidskog kommune

Foreldreveiledningskurs/foreldrekurs

2019

250 000

 

 

 

Enebakk kommune

Kompetanseheving, drift av cirkel of security kurs/trygghetsirkelen og familieteam som lavteskeltilbud til familier med sammensatte behov.

2017

200 000

200 000

 

 

Enebakk kommune

Sertifisering av (Cos) Circle of Security-veiledere i barnehage, og gjennomføring av kurs i Trygghetssirkelen til familier med sammensatte behov

2019

150 000

150 000

30 000

 

Etne kommune

Familierettleiar organisert under helsestasjon/skulehelsetenesta for å bidra til auka foreldrestøtte både individuelt og i grupper

2018

300 000

300 000

300 000

 

Etnedal kommune

Foreldreveiledning og -rådgivning.

2018

100 000

100 000

100 000

 

Evje og Hornnes kommune

COS utdanning

2019

60 000

 

 

 

Fet kommune

Videreutvikle foreldreveiledningstilbudet i Fet kommune, med vekt på ICDP-veiledning

2018

200 000

 

 

 

Finnøy kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100 000

90 000

 

 

Fjaler kommune

Foreldrestøttende tiltak i kommunene

2019

181 950

181 950

 

 

Flekkefjord kommune

ICDP

2019

330 000

 

 

 

Folldal kommune

De utrolige årene for minoritetsspråklige familier

2019

216 000

200 000

 

 

Forsand kommune

Foreldrestøttende tiltak

2018

100 000

70 000

70 000

 

Frogn kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

600 000

400 000

400 000

400 000

Færder kommune

Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet

2018

300 000

250 000

 

 

Giske kommune

Tiltakskoordinator

2019

400 000

400 000

400 000

400 000

Gjerstad kommune

Foreldresamarbeid - veiledning og dialog

2018

100 000

 

 

 

Gjesdal kommune

COS kurs i Gjesdal kommune

2018

200 000

 

 

 

GJESDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD

ICDP grupper

2019

   68 600

 

 

 

Gjøvik kommune

ICDP- foreldreveiledning i Introduksjonsprogrammet

2017

400 000

200 000

 

 

Gloppen kommune

Ressursteam med foreldrerettleiingstiltak - Nytt med ICDP
NBO universelt tiltak til nyfødde
ICDP til fleirkulturelle

2018

75 000

75 000

75 000

 

Gran kommune

Foreldreveiledning. i grupper og individuelt og komtansehevende tiltak til de som skal veilede

2019

350 000

 

 

 

Gulen kommune

Foreldrerettleiing - ICDP som del av introduksjonsprogrammet

2018

60 000

20 000

20 000

 

Halden kommune

COS foreldreopplæringsprogram

2017

30 000

30 000

 

 

Hamar kommune

Foreldreveiledning

2019

300 000

300 000

 

 

Hamarøy kommune

Innføring av TIBIR Hamarøy

2018

400 000

40 000

40 000

 

Hammerfest kommune

 -ICDP, opplæring i COS og rekruttering av deltakere til neste PMTO opplæring.
- til trening av foreldreferdigheter,
-fange opp sårbare barn og familier-tidlig hjelp
-forebygge mer inngripende tiltak-plassering samt atferdsvansker
-evidensbasert modell

2018

75 000

100 000

150 000

 

Haram kommune

Familieterapeut

2019

240 000

240 000

240 000

240 000

Harstad kommune

Innføring av evidensbaserte modeller i Familiens hus som foreldrestøttende tiltak.

2018

180 000

110 000

 

 

Haugesund kommune

Innføring av fire nye gruppetilbud;
-Bryt voldsarven,
-Foreldre etter brudd,
-Foreldregrupper høyt skolefravær,
-COS.

2018

200 000

200 000

200 000

 

Hemnes kommune

veilede og styrke foreldre i foreldrerollen

2019

600 000

500 000

500 000

350 000

Hemsedal kommune

Foreldrestøttende kurs i Hemsedal

2018

150 000

150 000

150 000

 

Hitra kommune

Foreldrestøttende tiltak i Hitra kommune

2019

250 000

 

 

 

Hjartdal kommune

Tilskot til familieretta tiltak

2017

40 000

40 000

 

 

Hobøl kommune

Implementering av COS kurs

2018

60 000

 

 

 

Hol kommune

Foreldrestøttende tiltak i Hol kommune

2019

550 000

350 000

350 000

350 000

Horten kommune

Foreldrestøttende tiltak i introduksjonsprogrammet

2018

400 000

400 000

400 000

 

Hurum kommune

Videreutvikling av foreldrestøttende tiltak i Familietjenesten

2019

394 803

 

 

 

Ibestad kommune

Foreldreveiledning.

2018

150 000

150 000

150 000

 

Iveland kommune

Trygg Tidlig- ressurs

2017

200 000

200 000

 

 

Jevnaker kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100 000

100 000

 

 

Kongsvinger kommune

Foreldresøttende tiltak for utsatte familier med barn fra 0-1 år

2018

100 000

 

 

 

Kristiansand kommune

ICDP kurs til tenåringsforeldre

2019

230 000

395 000

395 000

395 000

Kristiansund kommune

Foreldrelos - mind the gap!

2019

420 253

325 000

 

 

Kvam herad

Trygg i oppvekst i Kvam

2018

200 000

200 000

200 000

 

Kvinnherad kommune

Foreldregrupper til minoritetsfamiliar

2018

100 000

100 000

100 000

 

Kvæfjord kommune

"Forebygging av atferdsvansker"

2018

200 000

200 000

200 000

 

Lebesby kommune

Gode oppvekstsvilkår med trygge og gode omsorgspersoner i Lebesby kommune.

2018

15 000

15 000

15 000

 

Leikanger kommune

Korleis vere ein god forelder i ein integrasjonsfase?

2018

94 000

94 000

 

 

LEIKANGER KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG

Systematisk og tverrfaglig foreldrestøtte

2019

100 000

100 000

70 000

70 000

Leirfjord kommune

Tilbud om ICDP grupper for foreldre med småbarn og større barn/ungdom.

2019

400 000

300 000

300 000

300 000

Lier kommune

Ansette og utdanne medarbeidere til sertifiserte kursinstruktører innenfor IDCP og CosP

2019

600 000

300 000

 

 

Lillehammer kommune

Foreldreveiledning til minoriteter og andre med særskilte utfordringer

2017

250 000

200 000

 

 

Lunner kommune

Foreldrestøtte og -veiledning til minoritetsspråklige i Gran og Lunner

2017

150 000

 

 

 

Luster kommune

Systematisk og tverrfagleg foreldrestøtte

2017

200 000

200 000

 

 

Lyngen kommune

Tidlig innsats ved hjelp av foreldreveiledning i hjemmene og i grupper- Lyngen kommune

2019

200 000

200 000

200 000

 

Lødingen kommune

ICDP foreldreveiledningskurs

2019

50 000

 

 

 

Malvik kommune

Forebyggende arbeid rettet mot barn og foreldre

2018

500 000

500 000

500 000

 

Marker kommune

COS-P veiledning for foreldre og foresatte

2018

130 000

130 000

130 000

 

Meland kommune

 ICDP kurs for minoritetsspråklige i og utenfor introduksjonsprogram, ICDP sertifisering av ansatte

2019

450 000

350 000

350 000

 

Meldal kommune

Trygge foreldre er bedre foreldre

2019

200 000

 

 

 

Melhus kommune

Oppstart - ICDP foreldreveiledning både av etnisk norske foreldre samt minoritetsgrupper

2019

350 000

350 000

 

 

Meløy kommune

Opplæring i Circle of Security Parenting (COS)

2019

219 100

 

 

 

Modum kommune

Prosjekt foreldrestøttende tiltak - en helhetlig satsning på oppvekst

2017

200 000

200 000

 

 

Molde kommune

Økt kompetanse i tilknytning til foreldrestøttende tiltak.
Å starte opp opplæring til flyktning foreldre for å forebygge og/ eller avverge ulike former for vold mot barn.

2017

150 000

150 000

 

 

Molde kommune

Home-start

2019

475 000

470 000

468 000

465 000

Molde kommune

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

2019

250 000

250 000

250 000

250 000

Moss kommune

ICDP gruppe for minoritetsfamilier

2019

33 500

33 500

33 500

33 500

Målselv kommune

Nødvendig opplæring av ansatte for gjennomføring av foreldrestøttende tiltak.

2019

73 000

 

 

 

Narvik kommune

Foreldrerådgivning til minoritetsgruppe.

2018

24 000

300 000

24 000

 

Nesodden kommune

Home Start Familiekontakt i Nesodden kommune. Faglig ansvarlig Koordinator 50 % stilling.

2019

400 000

400 000

400 000

 

Nissedal kommune

Foreldrerettleiing

2018

70 000

70 000

 

 

NITTEDAL KOMMUNE BARN OG UNGE

Foreldrestøttende tiltak i kommunen

2019

500 000

200 000

200 000

 

Nordreisa kommune

kompetanseheving foreldrestøttende arbeid

2019

231 000

 

 

 

Notodden kommune

Opprettelse av Familieteam

2018

500 000

400 000

400 000

 

Nærøy kommune

Sertifisering i foreldreveiledningsprogrammet ICDP

2019

52 000

 

 

 

Oppegård kommune

Foreldrestøttende tiltak i Oppegård kommune, ved kompetanseoppbygging i metoden TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) og tilbud om TIBIR-rådgivning for aktuelle foreldre

2019

140 000

140 000

 

 

Orkdal kommune

Kompetanseheving - Foreldrestøttende tiltak

2019

300 000

 

 

 

Os kommune (Hordaland)

Styrking av ressurser og kompetanseheving i Familieteam og implementering av DUÅ foreldremodul

2018

550 000

250 000

250 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

DUÅ som foreldrestøttende tiltak i bydel Gamle Oslo

2017

600 000

300 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Sertifisering av ansatte til ICDP-veiledere

2019

396 000

 

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Tryggere foreldre - tryggere barn

2019

967 027

500 000

450 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA

Styrke og videreutvikle gruppetiltak til foreldre

2019

914 200

500 000

500 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Tidlig innsats - foreldreveiledning til nyankomne innvandrerfamilier

2019

900 000

 

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

PMTO foreldreveieledningsgrupper for minoritetsfamilier

2017

350 000

200 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Foreldrestøttende tiltak- ICDP og CosP i bydel Grünerløkka

2019

1 335 000

500 000

500 000

500 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN

Familieveiledere

2019

365 000

700 000

800 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 5 FROGNER

Foreldreveiledning  -
Vi gjør hjemmet til en tryggere plass å være.

2019

900 000

500 000

500 000

300 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN

Foreldrestøttende tiltak i Kultur- og oppvekst avdelingen

2019

270 000

400 000

400 000

400 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER

ICDP koordinator og koordinator for barnefattigdom

2019

870 000

500 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Kompetanseheving for ansatte som tilbyr foreldreveiledning, samt oppstart av foreldreveiledningsgrupper

2019

125 000

180 000

225 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE

Foreldreveiledning i bydel Bjerke

2019

775 500

500 000

500 000

500 000

Oslo kommune bydel Bjerke

Foreldreinnsats

2018

300 000

200 000

100 000

 

Porsgrunn kommune

Foreldreprogram "De utrolige årene"

2017

520 000

150 000

 

 

Rakkestad kommune

Trygge barn i Rakkestad

2018

224 000

100 000

100 000

 

Rakkestad kommune

Trygge foreldre - trygge barn, ICDP

2019

600 000

200 000

200 000

200 000

Rana kommune

COS-grupper og PMTO-veiledning

2019

300 000

400 000

 

 

Randaberg kommune

Styrking av tiltak for flerspråklige foreldre.

2019

43 620

 

 

 

Rauma kommune

Nye innbyggere fra Eritrea, Syria og Irak - styrke foreldrerollen og mestre livet i Norge.

2018

350 000

350 000

 

 

Ringerike kommune

TIBIR; Tidlig innsats for barn og unge i risiko

2018

700 000

400 000

400 000

 

RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR

Tverrfaglig foreldreveiledning og oppfølging av foreldre i introprogram

2019

250 000

 

 

 

Ringsaker kommune

Foreldreveiledning til minoritetsspråklige foreldre, til foreldre når barn har særskilte behov og til foreldre til tenåringer.

2019

250 000

  

 

 

Risør kommune

ICDP for minoritetsspråklige

2019

200 000

130 000

120 000

110 000

Rygge kommune

Home-Start +

2019

300 000

300 000

300 000

 

Rælingen kommune

Foreldrestøttende tiltak som supplement til Trygg oppvekst i Rælingen-mestre hele livet

2019

155 000

330 000

320 000

320 000

Råde kommune

Foreldrestøttende tiltak ved bruk av foreldreveiledningsprogrammene ICDP og COS-P

2019

140 000

 

 

 

Salangen kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

700 000

450 000

450 000

 

Saltdal kommune

Søknad om tilskudd til å styrke/utvikle Saltdal som en COS kommune

2019

200 000

 

 

 

Sande kommune

Trygge foreldre trygge barn

2017

200 000

 

 

 

Sarpsborg kommune

ICDP koordinator til ICDP Foreldreveiledningsgrupper for minoritetsforeldre, med hovedmålgruppe somaliske mødre og fedre

2019

364 907

194 907

 

 

Sauherad kommune

"Vi kan " Foreldregrupper for bosatte flyktninger

2017

200 000

200 000

 

 

Sel kommune

Tiltaksbanken

2017

300 000

200 000

 

 

Ski kommune

ICDP til foreldre for minoritetsbakgrunn med barn i barnehagealder

2017

200 000

200 000

 

 

Ski kommune


Foreldreveiledning i små grupper til sårbare familier.

2019

316 000

 

 

 

Skjåk kommune

Foreldrestøttande tiltak

2017

40 000

 

 

 

Smøla kommune

Barn og foreldre i samhandling

2019

70 000

70 000

 

 

Sola kommune

ICDP

2019

50 000

50 000

 

 

Sortland kommune

Foreldreveiledning

2017

70 000

70 000

 

 

Stavanger kommune

Foreldreveiledingsgrupper til minoritetsspråklige familier

2019

165 000

330 000

 

 

Stavanger kommune

Foreldreveiledning i Reetableringsfasen

2019

450 000

300 000

 

 

Steigen kommune

Foreldregrupper for minoritetsspråklige familier med barn i barnehage

2019

290 000

470 000

110 000

 

Steinkjer kommune

Foreldrestøttende tiltak til foreldre med migrasjonsbakgrunn

2019

300 000

300 000

 

 

Stjørdal kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

300 000

 

 

 

Stord kommune

Auka kompetanse på foreldrerettleiing

2019

350 000

 

 

 

Strand kommune

ICDP som del av introduksjonsprogrammet

2019

200 000

200 000

100 000

100 000

Stryn kommune

Foreldreveiledning  og kompetanseheving

2019

370 000

120 000

 

 

Surnadal kommune

Foreldreveiledning ICDP som del av prosjektet "God oppvekst"

2017

300 000

200 000

 

 

Svelvik kommune

COS-P

2018

80 000

80 000

 

 

Sykkylven kommune

Foreldrestøttande tiltak - etablering av COS og ICDP foreldreveiledning

2017

300 000

200 000

 

 

Søgne kommune

Sertifisering av ICDP-instruktører og forberedelser til og gjennomføring av Foreldreveiledningskurs

2017

40 000

 

 

 

Søgne kommune

COS-veiledning

2019

300 000

 

 

 

Sømna kommune

Trygge voksne gir trygge barn

2019

273 000

297 000

 

 

Søndre Land kommune

COS-P kurs og veiledning

2019

225 000

290 000

 

 

Sør-Aurdal kommune

Foreldreveileder

2017

400 000

300 000

 

 

Sør-Fron kommune

ICDP minoritetskurs i introduksjonsprogrammet

2019

180 000

 

 

 

Sørreisa kommune

Familiekoordinator

2018

180 000

180 000

180 000

 

Sør-Varanger kommune

Foreldrestøttende tiltak i flyktningetjenesten

2017

200 000

200 000

 

 

Time kommune

Foreldrestøttande arbeid i introduksjonsprogrammet for flyktningar

2019

213 700

204 900

 

 

Tingvoll kommune

Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

2018

150 000

150 000

150 000

 

Tinn kommune

Foreldrestøttende tiltak

2018

30 000

 

 

 

Tranøy kommune

Foreldrerettet tiltak

2017

50 000

50 000

 

 

Tromsø kommune

Gruppeveiledning til fosterforeldre

2017

324 000

250 000

 

 

Tromsø kommune

ICDP veiledning til migranter

2019

520 000

400 000

400 000

400 000

Trøgstad kommune

Foreldreveiledning - bedre samspill med barna

2019

63 000

40 000

 

 

Tvedestrand kommune

ICDP-kurs til minoritetsforeldre

2019

60 000

80 000

80 000

80 000

Tynset kommune

ICDP (International Child Development Programme)

2018

200 000

100 000

100 000

 

Tynset kommune

Styrking av foreldre i foreldrerollen

2019

140 000

 

 

 

Tønsberg kommune

ICDP på universelt nivå

2019

300 000

300 000

 

 

Ullensaker kommune

ICDP-veiledning for introduksjonsdeltakere i Ullensaker kommune

2019

150 000

150 000

  

 

Ulvik herad

Trygg og god oppvekst i Ulvik

2019

300 000

 

 

 

Vegårshei kommune

Foreldreveiledning

2019

300 000

 

 

 

Verdal kommune

Foreldrestøttende tiltak

2019

300 000

300 000

250 000

250 000

Vestnes kommune

Foreldrerettleiing for deltakere i introduksjonsprogrammet og evt andre innvandrergrupper

2018

80 000

80 000

80 000

 

Vestre Toten kommune

1. "Hjelp vi blir snart tenåringsforeldre! (hva da?)"
2. ICDP-grupper for nyankomne foreldre med annen kulturell bakgrunn

2018

100 000

50 000

50 000

 

Vik kommune

Foreldrestøttande tiltak

2018

30 000

30 000

30 000

 

Volda kommune

Foreldrerettleiing til minoritetsspråklege foreldre

2018

50 000

50 000

50 000

 

Volda kommune

Gjennomføring av ICDP -kurs  og COS-kurs

2019

300 000

200 000

200 000

 

Voss kommune

"Trygg oppvekst på Voss"

2017

600 000

400 000

 

 

Vågan kommune

Gruppeleder

2019

400 000

400 000

400 000

400 000

Vågsøy kommune

Forebyggende foreldrestøttende tiltak

2019

650 000

300 000

300 000

300 000

Våler kommune (Østfold)

Foreldreveiledningsprogram i Våler 2018-2020

2018

200 000

50 000

 

 

Ørland kommune

Foreldreveiledning med fokus på å forebygge vold og overgrep

2017

200 000

100 000

 

 

Øvre Eiker kommune

Foreldrestøttende tiltak i Øvre Eiker kommune rettet mot alle målgrupper

2019

230 000

230 000

230 000

 

Ål kommune

Foreldreveiledning til minoriteter

2019

100 000

100 000

 

 

Ålesund kommune

Foreldrestøttende tiltak 2019

2019

450 000

300 000

250 000

200 000

Åmot kommune

Home Start Familiekontakten med åpen barnehage

2019

400 000

400 000

400 000

 

Åseral kommune

Cos-veiledning til foreldre

2019

50 000

50 000

 

 

Tildelinger 2018
 
Kommune Navn på tiltak Innvilget år Tildeling 2018 Tildeling 2019 Tildeling 2020 Tildeling 2021
Alta kommune Veiledningsteam for fosterforeldre 2015 500 000               -                 -                 -  
Alta kommune Barnehagen som utgangspunkt for godt foreldrestøttende arbeid  2015 300 000               -                 -                 -  
Andøy kommune Prosjekt "Foreldreveiledning" 2018 100 000 150 000 150 000 150 000
ASKER KOMMUNE Midler til foreldrestøttene tiltak . 2017 400 000 300 000 300 000               -  
Asker kommune "Foreldre i nytt land" - foreldrestøtte for deltakere i introduksjonsprogrammet og familiegjenforente 2017 200 000 200 000 200 000               -  
Askim kommune Foreldrestøttende tiltak 2015 400 000               -                 -                 -  
Askøy kommune Familieveiledning i en landsby rundt sårbare barn og familier 2017 400 000 300 000 300 000               -  
Audnedal kommune Familiestøttende tiltak 2018 250 000 200 000 200 000 150 000
Aukra kommune Foreldreveiledningskurs for deltakere i Aukra kommunes introduksjonsprogram  2017  50 000  50 000  50 000               -  
Balsfjord kommune Foreldreveiledningsprogram 2017 100 000               -                 -                 -  
Bardu kommune ICDP foreldreveiledning  2018 40 000               -                 -                 -  
Bergen kommune TIBIR 2018 200 000 200 000 200 000 200 000
Birkenes kommune Forebygging av vold i nære relasjoner: v/ Sinnemestringskurs og ICDP for minoritetesspråklige ( 2 tiltak) 2017 100 000 100 000 100 000               -  
Bjugn kommune ICDP i barnehage og skole 2017 300 000               -                 -                 -  
Bodø kommune Foreldrestøtte 2018 300 000 100 000 100 000 100 000
Brønnøy kommune ICDP for minoritetsspråklige i Brønnøy 2017 250 000 200 000 150 000               -  
Bærum kommune Tilskudd til foreldrestøttene tiltak –ICDP;  ‘Utvidelse og styrking av ICDP foreldreveiledning med flyktninger i Bærum Kommune’ 2017 100 000 100 000 100 000               -  
Bø kommune (Nordland) Foreldreveiledning 2017 150 000 150 000 150 000               -  
Bø kommune (Telemark) Prosjekt: Foreldsrestøttende tiltak i Bø og Sauherad kommuner 2018-2020 2018 200 000 200 000 200 000               -  
Bømlo kommune Foreldregrupper for etniske minoritets- og arbeidsinnvandrarfamilier 2017 300 000 200 000 200 000               -  
Drammen kommune Forebyggende foreldreveiledning 2015 180 000               -                 -                 -  
Drangedal kommune Foreldreveiledning til deltakere på introduksjonsprogrammet samt til andre foreldre/familier med særskilte utfordringer. 2017 300 000               -                 -                 -  
Eigersund kommune ICDP-veiledning i Introduksjonsprogrammet, samt på Helsestasjonen 2017 300 000               -                 -                 -  
Enebakk kommune Kompetanseheving, drift av cirkel of security kurs/trygghetsirkelen og familieteam som lavteskeltilbud til familier med sammensatte behov. 2017 200 000 200 000 200 000               -  
Etne kommune Familierettleiar organisert under helsestasjon/skulehelsetenesta for å bidra til auka foreldrestøtte både individuelt og i grupper 2018 300 000 300 000 300 000 300 000
Etnedal kommune Foreldreveiledning og -rådgivning. 2018 100 000 100 000 100 000 100 000
Fet kommune Videreutvikle foreldreveiledningstilbudet i Fet kommune, med vekt på ICDP-veiledning 2018 100 000 200 000               -                 -  
Finnøy kommune Foreldrestøttende tiltak 2017 100 000 100 000  90 000               -  
Fjell kommune Foreldrerettleiing i eit samhandlingsperspektiv 2015 500 000               -                 -                 -  
Fjell kommune Foreldreveiledningsgrupper 2015   30 000               -                 -                 -  
Flora kommune Foreldrestøttande ressursteam 2015 500 000               -                 -                 -  
Forsand kommune Foreldrestøttende tiltak 2018 100 000 100 000  70 000  70 000
Fredrikstad kommune ICDP-veiledning for ulike minoritetsgrupper - for 2016-2018 2015 200 000               -                 -                 -  
Frogn kommune Cos-p veiledning 2017 200 000               -                 -                 -  
Frosta kommune Foreldremedvirkning 2015 192 000               -                 -                 -  
Færder kommune Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet 2018 400 000 300 000 250 000               -  
Gjerstad kommune Foreldresamarbeid - veiledning og dialog 2018 100 000 100 000               -                 -  
Gjesdal kommune COS kurs i Gjesdal kommune 2018 250 000 200 000               -                 -  
Gjøvik kommune ICDP- foreldreveiledning i Introduksjonsprogrammet 2017 200 000 200 000 200 000               -  
Gloppen kommune Ressursteam med foreldrerettleiingstiltak - Nytt med ICDP
NBO universelt tiltak til nyfødde
ICDP til fleirkulturelle
2018  70 000  75 000  75 000  75 000
Grimstad kommune ICDP foreldreveiledning for flyktninger og innvandrer foreldre 2015 200 000               -                 -                 -  
Gulen kommune Foreldrerettleiing - ICDP som del av introduksjonsprogrammet 2018 90 000  60 000  20 000  20 000
Halden kommune COS foreldreopplæringsprogram 2017  30 000  30 000  30 000               -  
Hamar kommune Kompetanseheving og styrking av foreldrestøttende tiltak i form av foreldreveiledningsprogram. 2017 50 000               -                 -                 -  
Hamarøy kommune Innføring av TIBIR Hamarøy 2018  80 000 400 000  40 000  40 000
Hammerfest kommune  -ICDP,  opplæring i COS og rekruttering av deltakere til neste PMTO opplæring.
- til trening av foreldreferdigheter,
-fange opp sårbare barn og familier-tidlig hjelp
-forebygge mer inngripende tiltak-plassering samt atferdsvansker
-evidensbasert modell
2018 100 000  75 000 100 000 150 000
Haram kommune Foreldrestøttande tiltak  2015 300 000               -                 -                 -  
Harstad kommune Innføring av evidensbaserte modeller i Familiens hus som foreldrestøttende tiltak.

2018 300 000 180 000 110 000               -  
Haugesund kommune Innføring av fire nye gruppetilbud;
-Bryt voldsarven,
-Foreldre etter brudd,
-Foreldregrupper høyt skolefravær,
-COS. 
2018 200 000 200 000 200 000 200 000
Hemsedal kommune Foreldrestøttende kurs i Hemsedal  2018 200 000 150 000 150 000 150 000
Hitra kommune Foreldreveiledning for minoritetsspråklige innbyggere. 2017 300 000               -                 -                 -  
Hjartdal kommune Tilskot til familieretta tiltak 2017  50 000  40 000  40 000               -  
Hjelmeland kommune Circle of Security (COS) og Parenting Young children (PYC) 2018 100 000               -                 -                 -  
Hobøl kommune Implementering av COS kurs 2018  58 000  60 000               -                 -  
Horten kommune Foreldrestøttende tiltak i introduksjonsprogrammet 2018 400 000 400 000 400 000 400 000
Hurdal kommune Etablering av foreldreveiledninggrupper 2017 300 000               -                 -                 -  
Hurum kommune Foreldrestøttende tiltak til sinnesmestring 2015 200 000               -                 -                 -  
Hurum kommune Styrking av systematisk veiledning av foreldre 2015 300 000               -                 -                 -  
Ibestad kommune Foreldreveiledning. 2018 100 000 150 000 150 000 150 000
Iveland kommune Trygg Tidlig- ressurs 2017 200 000 200 000 200 000               -  
Jevnaker kommune Foreldrestøttende tiltak 2017 100 000 100 000 100 000               -  
Kongsvinger kommune Foreldresøttende tiltak for utsatte familier med barn fra 0-1 år 2018 100 000 100 000               -                 -  
Kragerø kommune Familieveiledning 2018 200 000               -                 -                 -  
Kristiansand kommune Tilskudd til foreldrestøttende tiltak-kommuner 2015 179 000               -                 -                 -  
Kvam herad Trygg i oppvekst i Kvam 2018 100 000 200 000 200 000 200 000
Kvinnherad kommune Foreldregrupper til minoritetsfamiliar 2018 180 000 100 000 100 000 100 000
Kvæfjord kommune "Forebygging av atferdsvansker" 2018 200 000 200 000 200 000 200 000
Larvik kommune Foreldreveiledning til minoritetspråklige foreldre 2015  80 000               -                 -                 -  
Lavangen kommune Foreldrestøttende tiltak for flyktningetjenesten i Lavangen Kommune 2017 200 000               -                 -                 -  
Lebesby kommune Gode oppvekstsvilkår med trygge og gode omsorgspersoner i Lebesby kommune. 2018  20 000  15 000  15 000  15 000
Leikanger kommune Korleis vere ein god forelder i ein integrasjonsfase? 2018 130 000  94 000  94 000               -  
Levanger kommune Foreldrestøttande tiltak for minoritetsspråklege og andre som treng ekstra oppfølging 2017 200 000               -                 -                 -  
Lillehammer kommune Foreldreveiledning til minoriteter og andre med særskilte utfordringer 2017 250 000 250 000 200 000               -  
Lunner kommune Foreldrestøtte og -veiledning til minoritetsspråklige i Gran og Lunner  2017 200 000 150 000               -                 -  
Luster kommune Systematisk og tverrfagleg foreldrestøtte  2017 200 000 200 000 200 000               -  
Løten kommune Foreldreveiledning 2015 250 000               -                 -                 -  
Malvik kommune Forebyggende arbeid rettet mot barn og foreldre 2018 500 000 500 000 500 000 500 000
Marker kommune COS-P veiledning for foreldre og foresatte 2018 200 000 130 000 130 000 130 000
Modum kommune Prosjekt foreldrestøttende tiltak - en helhetlig satsning på oppvekst 2017 400 000 200 000 200 000               -  
Molde kommune Økt kompetanse i tilknytning til foreldrestøttende tiltak.
Å starte opp opplæring til flyktning foreldre for å forebygge og/ eller avverge ulike former for vold mot barn. 
2017 250 000 150 000 150 000               -  
Narvik kommune Foreldrerådgivning til minoritetsgruppe. 2018 300 000  24 000 300 000  24 000
Nedre Eiker kommune Cos p veiledningsgrupper 2015 300 000               -                 -                 -  
Nes kommune Bedre barndom - foreldrestøttende tiltak med bakgrunn i ICDP 2015 250 000               -                 -                 -  
Nesodden kommune Hold meg - slipp meg 2015 200 000               -                 -                 -  
Nissedal kommune Foreldrerettleiing 2018 70 000  70 000  70 000               -  
Nord-Aurdal kommune Styrking av helsesøstertjenesten med ett årsverk for bedret tverrfaglig innsats til foreldrestøttende tiltak 2017 300 000               -                 -                 -  
Notodden kommune Opprettelse av Familieteam 2018 565 000 400 000 400 000 400 000
Os kommune (Hordaland) Styrking av ressurser og kompetanseheving i Familieteam og implementering av DUÅ foreldremodul 2018 250 000 250 000 250 000 250 000
Oslo kommune  ICDP-gupper og veilederopplæring 2015 300 000               -                 -                 -  
OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO DUÅ som foreldrestøttende tiltak i bydel Gamle Oslo 2017 300 000 300 000 300 000               -  
OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND PMTO foreldreveieledningsgrupper for minoritetsfamilier 2017 300 000 200 000 200 000               -  
Oslo kommune bydel Bjerke Foreldreinnsats 2018 300 000 300 000 200 000 100 000
Oslo kommune bydel Nordstrand  Tidlig innsats - foreldreveiledning til nyankomne minoritetsfamilier (ICDP) 2018 200 000               -                 -                 -  
Oslo kommune bydel Vestre Aker Foreldreveiledning for foreldre til ungdom og COS opplæring 2018  18 000               -                 -                 -  
Porsgrunn kommune Foreldreprogram "De utrolige årene" 2017 300 000 150 000 150 000               -  
Rakkestad kommune Trygge barn i Rakkestad 2018 150 000 150 000 100 000 100 000
Rauma kommune Nye innbyggere fra Eritrea, Syria og Irak - styrke foreldrerollen og mestre livet i Norge. 2018 300 000 350 000 350 000               -  
Rauma kommune De utrolige årene 2015 200 000               -                 -                 -  
Ringerike kommune TIBIR; Tidlig innsats for barn og unge i risiko 2018 551 220 400 000 400 000 400 000
Ringsaker kommune Foreldreveiledning til minoritetsspråklige foreldre og til foreldre når barna har spesielle behov 2017 300 000               -                 -                 -  
Rælingen kommune ICDP-foreldreveiledning i skole og skolehelsetj. 2015 110 000               -                 -                 -  
Sande kommune Trygge foreldre trygge barn 2017 200 000 200 000               -                 -  
Sarspborg kommune Foreldregrupper 2015 65 000               -                 -                 -  
Sauherad kommune "Vi kan " Foreldregrupper for bosatte flyktninger 2017 200 000 200 000 200 000               -  
Sel kommune Tiltaksbanken 2017 300 000 300 000 200 000               -  
Seljord kommune Trygge barn-god oppvekst 2015 135 000               -                 -                 -  
Ski kommune ICDP til foreldre for minoritetsbakgrunn med barn i barnehagealder  2017 200 000 200 000 200 000               -  
Skien kommune Foreldrestøttende tiltak i Forebyggende helsetjeneste 2015 200 000               -                 -                 -  
Skjåk kommune Foreldrestøttande tiltak  2017  60 000  40 000               -                 -  
Sortland kommune Foreldreveiledning 2017  70 000  70 000  70 000               -  
Stange kommune ICDP sertifisering av ansatte 2017   8 000               -                 -                 -  
Stavanger kommune ICDP grupper og veilederopplæring for personer med minoritetsbakgrunn 2015 200 000               -                 -                 -  
Stjørdal kommune Foreldrestøttende tiltak  2017 400 000               -                 -                 -  
Storfjord kommune 1. Cos sertifisering og 2.  ICDP sertifisering 2017 100 000               -                 -                 -  
Stranda kommune Foreldreveiledning/kurs for både minoriteter og andre. 2017 150 000               -                 -                 -  
Sula kommune Tilknytningsbasert foreldrerettleiing  2018  80 000               -                 -                 -  
Surnadal kommune Foreldreveiledning ICDP som del av prosjektet "God oppvekst" 2017 300 000 300 000 200 000               -  
Svelvik kommune COS-P  2018 200 000  80 000  80 000               -  
Sykkylven kommune Foreldrestøttande tiltak - etablering av COS og ICDP foreldreveiledning 2017 300 000 300 000 200 000               -  
Søgne kommune Sertifisering av ICDP-instruktører og forberedelser til og gjennomføring av Foreldreveiledningskurs 2017  50 000  40 000               -                 -  
Sør-Aurdal kommune Foreldreveileder 2017 300 000 300 000 300 000               -  
Sørreisa kommune Familiekoordinator 2018 180 000 180 000 180 000 180 000
Sør-Varanger kommune Foreldrestøttende tiltak i flyktningetjenesten 2017 200 000 200 000 200 000               -  
Tingvoll kommune Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2018 200 000 150 000 150 000 150 000
Tinn kommune Foreldrestøttende tiltak 2018 150 000  30 000               -                 -  
Tokke kommune Foreldrestøttende tiltak- ICDP i introduksjonsprogrammet  2018  69 700               -                 -                 -  
Tranøy kommune Foreldrerettet tiltak 2017 50 000  50 000  50 000               -  
Tromsø kommune Utbygging av foreldrestøttende tiltak i Familiens Hus 2015 400 000               -                 -                 -  
Tromsø kommune Styrking og koordinering foreldrestøttende tiltak til minoritetsspråklige famlier 2015 300 000               -                 -                 -  
Tromsø kommune Gruppeveiledning til fosterforeldre 2017 250 000 250 000 250 000               -  
Trondheim kommune Foreldreveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet 2015 250 000               -                 -                 -  
Tynset kommune ICDP (International Child Development Programme)  2018 100 000 100 000 100 000 100 000
Tysvær kommune Foreldreveiledning til flyktningfamilier i Tysvær Kommune 2015 117 580               -                 -                 -  
Vefsn kommune De Utrolige Årene foreldrestøttende tiltak 2015 600 000               -                 -                 -  
Vennesla kommune Foreldregrupper for innvandrerfamilier/Mulighetetenes hus  2015 450 000               -                 -                 -  
Verdal kommune ICDP International Child Development Program 2015 150 000               -                 -                 -  
Vestnes kommune Foreldrerettleiing for deltakere i introduksjonsprogrammet og evt andre innvandrergrupper 2018  80 000  80 000  80 000  80 000
Vestre Toten kommune 1. "Hjelp vi blir snart tenåringsforeldre! (hva da?)"
2. ICDP-grupper for nyankomne foreldre med annen kulturell bakgrunn
2018 100 000 100 000  50 000  50 000
Vik kommune Foreldrestøttande tiltak  2018  81 500  30 000  30 000  30 000
Vinje kommune Tverrfagleg foreldrerettleiing i Vinje 2015 200 000               -                 -                 -  
Volda kommune Foreldrerettleiing til minoritetsspråklege foreldre 2018  50 000  50 000  50 000  50 000
Voss kommune "Trygg oppvekst på Voss" 2017 400 000 400 000 400 000               -  
Våler kommune (Østfold) Foreldreveiledningsprogram i Våler 2018-2020  2018 250 000 200 000  50 000               -  
Ørland kommune Foreldreveiledning med fokus på å forebygge vold og overgrep  2017 250 000 200 000 100 000               -  
Østre Toten kommune Veileder i barneverntjenesten 2015 150 000               -                 -                 -  
Øvre Eiker kommune STYRK - teamet, tiltaksteam i Barneverntjensten  2017  30 000               -                 -                 -  
Åfjord kommune Nettverksbygging og foreldreveiledning 2015 100 000               -                 -                 -  
Åsnes kommune Foreldrestøttende tiltak 2017 400 000               -                 -                 -  

 

Tildelinger 2017

Kommune

Navn på tiltak

Innvilget år

Tildeling 2017

Tildeling 2018

Tildeling 2019

Tildeling 2020

Alta kommune

Veiledningsteam for fosterforeldre

2015

500 000

500 000

 

 

Alta kommune

Barnehagen som utgangspunkt for godt foreldrestøttende arbeid

2015

300 000

300 000

 

 

ASKER KOMMUNE

Midler til foreldrestøttene tiltak .

2017

400000

400000

300000

300000

Asker kommune

"Foreldre i nytt land" - foreldrestøtte for deltakere i introduksjonsprogrammet og familiegjenforente

2017

200 000

200 000

200 000

200 000

Askim kommune

Foreldrestøttende tiltak

2015

400 000

400 000

 

 

Askøy kommune

Familieveiledning i en landsby rundt sårbare barn og familier

2017

500000

400000

300000

300000

Aukra kommune

Foreldreveiledningskurs for deltakere i Aukra kommunes introduksjonsprogram

2017

50000

50000

50000

50000

Balsfjord kommune

Foreldreveiledningsprogram

2017

100000

100000

0

0

Bardu kommune

Program for foreldreveiledning ICDP

2017

30000

0

0

0

Bergen kommune

ICDP- grupper i regi av helsestajonen/barnevernet i Årstad

2014

250 000

0

 

 

Birkenes kommune

Forebygging av vold i nære relasjoner: v/ Sinnemestringskurs og ICDP for minoritetesspråklige ( 2 tiltak)

2017

100000

100000

100000

100000

Bjugn kommune

ICDP i barnehage og skole

2017

300000

300000

0

0

Brønnøy kommune

ICDP for minoritetsspråklige i Brønnøy

2017

300000

250000

200000

150000

Bærum kommune

Tilskudd til foreldrestøttene tiltak –ICDP;  ‘Utvidelse og styrking av ICDP foreldreveiledning med flyktninger i Bærum Kommune’

2017

70000

100000

100000

100000

Bø kommune (Nordland)

Foreldreveiledning

2017

150000

150000

150000

150000

Bømlo kommune

Foreldregrupper for etniske minoritets- og arbeidsinnvandrarfamilier

2017

450000

300000

200000

200000

Drammen kommune

Forebyggende foreldreveiledning

2015

180 000

180 000

 

 

Drangedal kommune

Foreldreveiledning til deltakere på introduksjonsprogrammet samt til andre foreldre/familier med særskilte utfordringer.

2017

150000

300000

0

0

Eigersund kommune

ICDP-veiledning i Introduksjonsprogrammet, samt på Helsestasjonen

2017

200000

300000

0

0

Enebakk kommune

Kompetanseheving, drift av cirkel of security kurs/trygghetsirkelen og familieteam som lavteskeltilbud til familier med sammensatte behov.

2017

200000

200000

200000

200000

Farsund kommune

Barn ut av klemma - tiltak i høykonfliktsaker

2015

200 000

0

 

 

Fauske kommune

«Fauskemodellen» - innovativ satsning på oppvekst. Foreldrestøtte.

2014

250 000

0

 

 

Finnøy kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100000

100000

100000

90000

Fjell kommune

Foreldrerettleiing i eit samhandlingsperspektiv

2015

500 000

500 000

 

 

Fjell kommune

Foreldreveiledningsgrupper

2015

30 000

30 000

 

 

Flekkefjord kommune

Foreldrestøtte i Flekkefjord

2015

295 000

0

 

 

Flora kommune

Foreldrestøttande ressursteam

2015

500 000

500 000

 

 

Fredrikstad kommune

ICDP-veiledning for ulike minoritetsgrupper - for 2016-2018

2015

200 000

200 000

 

 

Frogn kommune

Cos-p veiledning

2017

300000

200000

0

0

Frosta kommune

Foreldremedvirkning

2015

192 000

192 000

 

 

Gjøvik kommune

ICDP- foreldreveiledning i Introduksjonsprogrammet

2017

200000

200000

200000

200000

Grimstad kommune

ICDP foreldreveiledning for flyktninger og innvandrer foreldre

2015

200 000

200 000

 

 

Halden kommune

COS foreldreopplæringsprogram

2017

200000

30000

30000

30000

Hamar kommune

Kompetanseheving og styrking av foreldrestøttende tiltak i form av foreldreveiledningsprogram.

2017

300000

250000

0

0

Haram kommune

Foreldrestøttande tiltak

2015

300 000

300 000

 

 

Hitra kommune

Foreldreveiledning for minoritetsspråklige innbyggere.

2017

300000

300000

0

0

Hjartdal kommune

Tilskot til familieretta tiltak

2017

76000

50000

40000

40000

Hurdal kommune

Etablering av foreldreveiledninggrupper

2017

300000

300000

0

0

Hurum kommune

Foreldrestøttende tiltak til sinnesmestring

2015

200 000

200 000

 

 

Hurum kommune

Styrking av systematisk veiledning av foreldre

2015

300 000

300 000

 

 

Inderøy kommune

Foreldrestøttende tiltak til bosatte flyktningefamilier

2014

70 000

0

 

 

Iveland kommune

Trygg Tidlig- ressurs

2017

200000

200000

200000

200000

Jevnaker kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

100000

100000

100000

100000

Karmøy kommune

Foreldre veiledning for deltakere i Introduksjonsprogrammet

2014

250 000

0

 

 

Kristiansand kommune

Tilskudd til foreldrestøttende tiltak-kommuner

2015

179 000

179 000

 

 

Kristiansund kommune

Sammen om en god start

2014

250 000

0

 

 

Larvik kommune

Foreldreveiledning til minoritetspråklige foreldre

2015

80 000

80 000

 

 

Larvik kommune

Bedre føre var

2014

250 000

0

 

 

Lavangen kommune

Foreldrestøttende tiltak for flyktningetjenesten i Lavangen Kommune

2017

150000

200000

0

0

Levanger kommune

Foreldrestøttande tiltak for minoritetsspråklege og andre som treng ekstra oppfølging

2017

300000

200000

0

0

Lillehammer kommune

Foreldreveiledning til minoriteter og andre med særskilte utfordringer

2017

250000

250000

250000

200000

Lunner kommune

Foreldrestøtte og -veiledning til minoritetsspråklige i Gran og Lunner

2017

200000

200000

150000

0

Luster kommune

Systematisk og tverrfagleg foreldrestøtte

2017

200000

200000

200000

200000

Lødingen kommune

Utdanne ansatte i kommunen til Circle of security-veiledere

2017

140000

0

0

0

Løten kommune

Foreldreveiledning

2015

250 000

250 000

 

 

Modum kommune

Prosjekt foreldrestøttende tiltak - en helhetlig satsning på oppvekst

2017

400000

400000

200000

200000

Molde kommune

Økt kompetanse i tilknytning til foreldrestøttende tiltak.
Å starte opp opplæring til flyktning foreldre for å forebygge og/ eller avverge ulike former for vold mot barn.

2017

250000

250000

150000

150000

Moss kommune

TIBIR foreldregruppe

2017

85000

0

0

0

Nedre Eiker kommune

Cos p veiledningsgrupper

2015

300 000

300 000

 

 

Nes kommune

Bedre barndom - foreldrestøttende tiltak med bakgrunn i ICDP

2015

250 000

250 000

 

 

Nesna kommune

Foreldreveiledning for bosatte flyktninger i kommunen.

2017

300000

0

0

0

Nesodden kommune

Hold meg - slipp meg

2015

200 000

200 000

 

 

Nord-Aurdal kommune

Styrking av helsesøstertjenesten med ett årsverk for bedret tverrfaglig innsats til foreldrestøttende tiltak

2017

200000

300000

0

0

Nordkapp kommune

Fokus på det som virker-ICDP i Nordkapp

2014

101 150

0

 

 

Oslo kommune

ICDP-gupper og veilederopplæring

2015

300 000

300 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

DUÅ som foreldrestøttende tiltak i bydel Gamle Oslo

2017

300000

300000

300000

300000

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Tidlig innsats i minoritetsfamilier

2017

300000

0

0

0

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

PMTO foreldreveieledningsgrupper for minoritetsfamilier

2017

300000

300000

200000

200000

Porsgrunn kommune

Foreldreprogram "De utrolige årene"

2017

300000

300000

150000

150000

Rana kommune

Tidlig inn - Spebarnsgrupper

2014

250 000

0

 

 

Rauma kommune

De utrolige årene

2015

200 000

200 000

 

 

Ringsaker kommune

Foreldreveiledning til minoritetsspråklige foreldre og til foreldre når barna har spesielle behov

2017

300000

300000

0

0

Rælingen kommune

ICDP-foreldreveiledning i skole og skolehelsetj.

2015

110 000

110 000

 

 

Røyken kommune

Implementering  av forebyggende foreldrestøttende tiltak i Røyken Kommune

2015

200 000

0

 

 

Salangen kommune

Styrke foreldre til bedre samspill med sine barn

2014

250 000

0

 

 

Sande kommune

Trygge foreldre trygge barn

2017

100000

200000

200000

0

Sarspborg kommune

Foreldregrupper

2015

65 000

65 000

 

 

Sauherad kommune

"Vi kan " Foreldregrupper for bosatte flyktninger

2017

200000

200000

200000

200000

Sel kommune

Tiltaksbanken

2017

200000

300000

300000

200000

Selbu kommune

Tidlig innsats for barn i risiko i Selbu og Tydal kommune

2015

250 000

0

 

 

Seljord kommune

Trygge barn-god oppvekst

2015

135 000

135 000

 

 

Skedsmo kommune

Foreldreveiledningstiltak

2014

250 000

0

 

 

Ski kommune

ICDP til foreldre for minoritetsbakgrunn med barn i barnehagealder

2017

94000

200000

200000

200000

Skien kommune

Foreldrestøttende tiltak i Forebyggende helsetjeneste

2015

230 000

200 000

 

 

Skjåk kommune

Foreldrestøttande tiltak

2017

10000

60000

40000

0

Sortland kommune

Foreldreveiledning

2017

150000

70000

70000

70000

Stange kommune

ICDP sertifisering av ansatte

2017

13000

8000

0

0

Stavanger kommune

ICDP grupper og veilederopplæring for personer med minoritetsbakgrunn

2015

200 000

200 000

 

 

Stavanger kommune

På hjemmebane

2014

250 000

0

 

 

Stjørdal kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

400000

400000

0

0

Storfjord kommune

1. Cos sertifisering og 2.  ICDP sertifisering

2017

100000

100000

0

0

Stranda kommune

Foreldreveiledning/kurs for både minoriteter og andre.

2017

150000

150000

0

0

Sula kommune

Foreldrerolla i fokus for styrking av barn og unge si utvikling

2015

150 000

0

 

 

Surnadal kommune

Foreldreveiledning ICDP som del av prosjektet "God oppvekst"

2017

300000

300000

300000

200000

Sykkylven kommune

Foreldrestøttande tiltak - etablering av COS og ICDP foreldreveiledning

2017

300000

300000

300000

200000

Søgne kommune

Sertifisering av ICDP-instruktører og forberedelser til og gjennomføring av Foreldreveiledningskurs

2017

100000

50000

40000

0

Sør-Aurdal kommune

Foreldreveileder

2017

200000

300000

300000

300000

Sør-Varanger kommune

Foreldrestøttende tiltak i flyktningetjenesten

2017

150000

200000

200000

200000

Tranøy kommune

Foreldrerettet tiltak

2017

50000

50000

50000

50000

Tromsø kommune

Utbygging av foreldrestøttende tiltak i Familiens Hus

2015

400 000

400 000

 

 

Tromsø kommune

Styrking og koordinering foreldrestøttende tiltak til minoritetsspråklige famlier

2015

300 000

300 000

 

 

Tromsø kommune

Ambulant foreldreveiledningstilbud ved Familiens Hus

2014

250 000

0

 

 

 Tromsø kommune Gruppeveiledning til fosterforeldre  2017

317 000   

250 000

250 000 

250 000

Trondheim kommune

Foreldreveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet

2015

250 000

250 000

 

 

Tysvær kommune

Foreldreveiledning til flyktningfamilier i Tysvær Kommune

2015

117 580

117 580

 

 

Vefsn kommune

De Utrolige Årene foreldrestøttende tiltak

2015

600 000

600 000

 

 

Vennesla kommune

Foreldregrupper for innvandrerfamilier/Mulighetetenes hus

2015

450 000

450 000

 

 

Verdal kommune

ICDP International Child Development Program

2015

150 000

150 000

 

 

Vindafjord kommune

COS-Pforeldreveileding og foreldreveiledningsgrupper

2014

250 000

0

 

 

Vinje kommune

Tverrfagleg foreldrerettleiing i Vinje

2015

200 000

200 000

 

 

Voss kommune

"Trygg oppvekst på Voss"

2017

400000

400000

400000

400000

Vågan kommune

Prosjektstilling: Gruppeleder

2014

250 000

0

 

 

Ørland kommune

Foreldreveiledning med fokus på å forebygge vold og overgrep

2017

300000

250000

200000

100000

Østre Toten kommune

Veileder i barneverntjenesten

2015

150 000

150 000

 

 

Øvre Eiker kommune

STYRK - teamet, tiltaksteam i Barneverntjensten

2017

30000

30000

0

0

Åfjord kommune

Nettverksbygging og foreldreveiledning

2015

100 000

100 000

 

 

Ål kommune

Foreldrestøttande tiltak i heimen

2014

200 000

0

 

 

Åsnes kommune

Foreldrestøttende tiltak

2017

400000

400000

0

0

Tildelinger 2016
Kommune Navn tiltak Innvilget år Tilskudd 2016 Tilskudd 2017 Tilskudd 2018
Alta kommune Veiledningsteam for fosterforeldre 2015 500 000 500 000 500 000
Alta kommune Barnehagen som utgangspunkt for godt foreldrestøttende arbeid  2015 300 000 300 000 300 000
Askim kommune Foreldrestøttende tiltak 2015 400 000 400 000 400 000
Bergen kommune ICDP- grupper i regi av helsestajonen/barnevernet i Årstad 2014 300 000 250 000 0
Drammen kommune Forebyggende foreldreveiledning 2015 263 000 180 000 180 000
Dyrøy kommune ICDP  2015 250 000 0 0
Farsund kommune Barn ut av klemma - tiltak i høykonfliktsaker 2015 200 000 200 000 0
Fauske kommune «Fauskemodellen» - innovativ satsning på oppvekst. Foreldrestøtte. 2014 300 000 250 000 0
Fjell kommune Foreldrerettleiing i eit samhandlingsperspektiv 2015 550 000 500 000 500 000
Fjell kommune Foreldreveiledningsgrupper 2015 35 000 30 000 30 000
Flekkefjord kommune Foreldrestøtte i Flekkefjord  2015 168 425 295 000 0
Flora kommune Foreldrestøttande ressursteam 2015 500 000 500 000 500 000
Fredrikstad kommune ICDP-veiledning for ulike minoritetsgrupper - for 2016-2018 2015 246 000 200 000 200 000
Frosta kommune Foreldremedvirkning 2015 192 000 192 000 192 000
Grimstad kommune ICDP foreldreveiledning for flyktninger og innvandrer foreldre 2015 200 000 200 000 200 000
Haram kommune Foreldrestøttande tiltak  2015 300 000 300 000 300 000
Hurum kommune Foreldrestøttende tiltak til sinnesmestring 2015 200 000 200 000 200 000
Hurum kommune Styrking av systematisk veiledning av foreldre 2015 300 000 300 000 300 000
Inderøy kommune Foreldrestøttende tiltak til bosatte flyktningefamilier 2014 70 000 70 000 0
Karmøy kommune Foreldre veiledning for deltakere i Introduksjonsprogrammet 2014 250 000 250 000 0
Kristiansand kommune Tilskudd til foreldrestøttende tiltak-kommuner 2015 179 000 179 000 179 000
Kristiansund kommune Sammen om en god start 2014 200 000 250 000 0
Larvik kommune Bedre føre var 2014 300 000 250 000 0
Larvik kommune Foreldreveiledning til minoritetspråklige foreldre 2015 130 000 80 000 80 000
Løten kommune Foreldreveiledning 2015 270 000 250 000 250 000
Nedre Eiker kommune Cos p veiledningsgrupper 2015 300 000 300 000 300 000
Nes kommune Bedre barndom - foreldrestøttende tiltak med bakgrunn i ICDP 2015 270 000 250 000 250 000
Nesodden kommune Hold meg - slipp meg 2015 240 000 200 000 200 000
Nordkapp kommune Fokus på det som virker-ICDP i Nordkapp 2014 101 150 101 150 0
Oslo kommune  ICDP-gupper og veilederopplæring 2015 427 000 300 000 300 000
Rana kommune Tidlig inn - Spebarnsgrupper 2014 250 000 250 000 0
Rauma kommune De utrolige årene 2015 200 000 200 000 200 000
Rælingen kommune ICDP-foreldreveiledning i skole og skolehelsetj. 2015 110 000 110 000 110 000
Røyken kommune Implementering  av forebyggende foreldrestøttende tiltak i Røyken Kommune 2015 300 000 200 000 0
Salangen kommune Styrke foreldre til bedre samspill med sine barn 2014 300 000 250 000 0
Sarspborg kommune Foreldregrupper 2015 85 000 65 000 65 000
Selbu kommune Tidlig innsats for barn i risiko i Selbu og Tydal kommune 2015 250 000 250 000 0
Seljord kommune Trygge barn-god oppvekst 2015 160 000 135 000 135 000
Skedsmo kommune Foreldreveiledningstiltak 2014 300 000 250 000 0
Skien kommune Foreldrestøttende tiltak i Forebyggende helsetjeneste 2015 500 000 230 000 200 000
Skien kommune Foreldreveiledning i minoritetsfamilier for å fremme gode oppvekstbetingelser og forebygge marginalisering av ungdom med minoritetsbakgrunn 2015 266 000 0 0
Stavanger kommune På hjemmebane 2014 300 000 250 000 0
Stavanger kommune ICDP grupper og veilederopplæring for personer med minoritetsbakgrunn 2015 200 000 200 000 200 000
Sula kommune Foreldrerolla i fokus for styrking av barn og unge si utvikling 2015 170 000 150 000 0
Tromsø kommune Ambulant foreldreveiledningstilbud ved Familiens Hus 2014 270 000 250 000 0
Tromsø kommune Utbygging av foreldrestøttende tiltak i Familiens Hus 2015 400 000 400 000 400 000
Tromsø kommune Styrking og koordinering foreldrestøttende tiltak til minoritetsspråklige famlier 2015 300 000 300 000 300 000
Trondheim kommune Foreldreveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet 2015 350 000 250 000 250 000
Trøgstad kommune Forsterket helsestasjon i Trøgstad 2015 400 000 0 0
Tysvær kommune Foreldreveiledning til flyktningfamilier i Tysvær Kommune 2015 117 580 117 580 117 580
Vefsn kommune De Utrolige Årene foreldrestøttende tiltak 2015 600 000 600 000 600 000
Vennesla kommune Foreldregrupper for innvandrerfamilier/Mulighetetenes hus  2015 450 000 450 000 450 000
Verdal kommune ICDP International Child Development Program 2015 200 000 150 000 150 000
Vindafjord kommune COS-Pforeldreveileding og foreldreveiledningsgrupper 2014 300 000 250 000 0
Vinje kommune Tverrfagleg foreldrerettleiing i Vinje 2015 250 000 200 000 200 000
Vågan kommune Prosjektstilling: Gruppeleder 2014 300 000 250 000 0
Østre Toten kommune Veileder i barneverntjenesten 2015 150 000 150 000 150 000
Åfjord kommune Nettverksbygging og foreldreveiledning 2015 100 000 100 000 100 000
Ål kommune Foreldrestøttande tiltak i heimen 2014 200 000 200 000 0
Tildelinger 2015
Kommune Tilskudd første år Tilskudd andre år Tilskudd tredje år Tilskudd fjerde år
Alta kommune 300 000 300 000 300 000 300 000
Alta kommune 750 000 500 000 500 000 500 000
Askim kommune 550 000 400 000 400 000 400 000
Drammen kommune 148 000 180 000 180 000 180 000
Dyrøy kommune 200 000 0 0 0
Farsund kommune 100 000 200 000 200 000 0
Fjell kommune 35 000 30 000 30 000 30 000
Flekkefjord kommune 137 000 0 0 0
Flora kommune 350 000 500 000 500 000 500 000
Fredrikstad kommune 110 000 0 0 0
Frosta kommune 192 000 192 000 192 000 192 000
Frosta kommune 40 200 0 0 0
Grimstad kommune 300 000 200 000 200 000 200 000
Haram kommune 300 000 300 000 300 000 300 000
Hurum kommune 300 000 300 000 300 000 300 000
Hurum kommune 300 000 200 000 200 000 200 000
Kristiansand kommune 99 500 179 000 179 000 179 000
Larvik kommune 130 000 80 000 80 000 80 000
Løten kommune 300 000 250 000 250 000 250 000
Meløy kommune 268 000 0 0 0
Nedre Eiker kommune 300 000 300 000 300 000 300 000
Nes kommune 137 000 250 000 250 000 250 000
Rauma kommune 300 000 200 000 200 000 200 000
Rælingen kommune 100 000 110 000 110 000 110 000
Røyken kommune 300 000 200 000 200 000 0
Sarspborg kommune 127 720 65 000 65 000 65 000
Selbu kommune 400 000 250 000 250 000 0
Seljord kommune 85 000 140 000 135 000 135 000
Skien kommune 550 000 250 000 230 000 200 000
Stavanger kommune 80 000 200 000 200 000 200 000
Sula kommune 70 000 0 0 0
Sula kommune 0 150 000 150 000 0
Tromsø kommune 500 000 400 000 400 000 400 000
Tromsø kommune 500 000 300 000 300 000 300 000
Trondheim kommune 350 000 250 000 250 000 250 000
Trøgstad kommune 93 900 300 000 0 0
Tysvær kommune 70 047 0 0 0
Vefsn kommune 300 000 300 000 300 000 300 000
Vefsn kommune 460 000 300 000 300 000 300 000
Vennesla kommune 300 000 300 000 300 000 300 000
Vennesla kommune 200 000 150 000 150 000 150 000
Verdal kommune 150 000 150 000 150 000 150 000
Vinje kommune 300 000 200 000 200 000 200 000
Østre Toten kommune 150 000 150 000 150 000 150 000
Åfjord kommune 100 000 100 000 100 000 100 000
Tildelinger 2014

Kommune   

Tilskudd første år

Tilskudd andre år

Tilskudd tredje år

Tilskudd fjerde år

Tromsø 300 000 250 000 250 000 250 000
Inderøy 70 000 70 000 70 000 70 000
Kristiansund 100 000 150 000 200 000 250 000
Sula 150 000 0 0 0
Nordkapp 50 575 101 150 101 150 101 150
Vågan 300 000 250 000 250 000 250 000
Ål 120 000 250 000 250 000 250 000
Stavanger 150 000 250 000 250 000 250 000
Vindafjord 300 000 250 000 250 000 250 000
Karmøy 270 000 250 000 250 000 250 000
Fauske 300 000 250 000 250 000 250 000
Rana 300 000 250 000 250 000 250 000
Bergen 180 000 250 000 250 000 250 000
Skedsmo 300 000 250 000 250 000 250 000
Larvik 300 000 250 000 250 000 250 000
Salangen 300 000 250 000 250 000 250 000