Tildelinger 2021

På Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett er det satt av i overkant av 54,7 millioner kroner for tilskuddsåret 2021 til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Beløpet inkluderer en styrking av ordningen gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i 2021 på 10 millioner kroner. Bakgrunnen for styrkingen er at mange åpne møteplasser har vært sterkt begrenset under pandemien. I en situasjon der somfunnet åpne opp igjen er det viktig at åpne møteplasser er rustet til å gi et godt tilbud til barn og ungdom. Oslo har hatt høye smittetall og langvarige og inngripende smitteverntiltak under pandemien og tiltak fra Oslo er derfor prioritert i tildelingen av den økte bevilgningen. Den økte bevilgningen har også gjort det mulig for Bufdir å styrke noen gode tiltak som ble innvilget i 2019 og 2020, tildele et noe høyere tilskudd i alle kommunene for 2021, samt å innvilge noen flere gode søknader enn vanlig.

Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører i utvalgte bykommuner muligheten til å etablere og videreutvikle sosiale arenaer hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassene legger til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassene er lavterskeltilbud der det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Større tilgang til åpne møteplasser i nærmiljøet kan bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge.

Tilskuddsordningen støtter tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen og investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering.
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.

Bufdir har ferdigstilt saksbehandlingen. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Nye vedtak fattet i 2021 (for årene 2021-2023)

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

2021

2022

2023

Arendal kommune

HISØY IDRETTSLAG

Urban Ung-GAME Fritidsaktivitet til alle med ungdommen selv i førersetet

600 000

350 000 350 000

EYDEHAVEN-KUBEN FRIVILLIGHSENTRAL

Ungdomssatsing i Arendal øst

400 000

   

Bergen kommune

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Bergen

750 000

450 000

450 000

BERGEN RØDE KORS

Fellesverket Bergen

500 000

500 000

500 000

Bergen kommune

Åsane ungdomsklubb

800 000

600 000

600 000

Bodø kommune

BODØ RØDE KORS

Fellesverket Bodø

800 000

600 000

600 000

Bydel Gamle Oslo

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Mellom Vahl og Vaterland - positive møteplasser lokalt

700 000

500 000

500 000

MENTORUNG

MentorUng Huset

725 000

500 000

500 000

GLOBAL SOSIAL UTVIKLING (GSU)

Aktiv fritid

542 970

400 000

400 000

Bydel Grorud

OSLO RØDE KORS

Oppussing av kjøkken - Fellesverket Grorud

300 000

 

 

GRORUD IDRETTSLAG

Møteplass Grorud - "åpen hall"

700 000

550 000

500 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Teateroppsetning - Mulighetenes Dal

350 000

300 000

300 000

Bydel Grünerløkka

UNGE SPIRER

Neste generasjons fritidsklubb

760 000

600 000

600 000

Bydel Sagene

SOCENTRAL AS

Biermannsgården - et urbant grendehus med aktiviteter for unge på Sagene

350 000

 

 

Bydel Søndre Nordstrand

OSLO RØDE KORS

Oppussing av møteplassen

475 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

Bjørndal Ungdomskafe – en utviklingsarena

800 000

600 000

600 000

Drammen kommune

RETT FRAM OPPLEVELSER

Rett Fram Opplevelser med "Fram Arena"

710 000

600 000

600 000

Fredrikstad kommune

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Vennskap Uten Grenser

800 000

600 000

600 000

Gjøvik kommune

REDALEN RØDE KORS

Lokaler for Biri Ungdomsklubb

700 000

300 000

300 000

Halden kommune

Fargespill Østfold

Fargerik møteplass Halden

700 000

600 000

600 000

Hamar kommune

HAMAR FRIVILLIGSENTRAL

"Midt i sentrum" - for barn og unge

484 500

550 000

550 000

Haugesund kommune

HAUGESUND KOMMUNE KD KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Haugesund Esport, en fysisk og digital møteplass

605 000

515 000

485 000

Kristiansand kommune

BLÅ KORS KRISTIANSAND

Blå Kors E-sport senter

675 000

400 000

400 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND

UngAktiv

510 000

520 000

550 000

Larvik kommune

IDRETTSFORENINGEN FRAM

Ungdomsklubben «Framtid»

500 000

 

 

Moss kommune

Moss kommune

Ungdomskafé / ungdommenes kulturkafe

650 000

550 000

500 000

Oslo kommune sentralt

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN

Ungdomshuset i Stensparken

800 000

 

 

STIFTELSEN VÅLERENGA FOTBALL SAMFUNN

Forbildeprosjekter

325 000

   

OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ

i-kontakt - en digital møteplass for ungdom

650 000

350 000

350 000

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Ungdommens kulturbryggeri - møteplass for ungdom

700 000

500 000

500 000

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Meierigården - en inkluderende aktivitetsarena for unge

450 000

 

 

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune

«Ungdomsklubben Morella»

492 000

 

 

Sandnes kommune

STIFTINGA JÆRMUSEET

Ideverkstedet

620 000

500 000

400 000

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Kulturskolen for alle

300 000

 

 

Stavanger kommune

SØLVBERGET KF

Inkludering av ungdom i sentrum

800 000

600 000

600 000

SUNDE IDRETTSLAG

UFO - Ungdomsfritidsordning

387 500

363 500

363 500

THE FOLLIES REVYPRODUKSJONER

Alle som vil, kan

660 000

450 000

450 000

Tromsø kommune

TROMSØ RØDE KORS

Fellesverket - En åpen og inkluderende møteplass for barn og unge

800 000

600 000

550 000

Trondheim kommune

UTLEIRA IDRETTSLAG

Bærekraftig bydel

700 000

600 000

400 000

BITFIX GAMING

BFG Fritid

600 000

 

 

Tønsberg kommune

TØNSBERG RØDE KORS

Fellesverket Huset på hjørnet - et aktivitetshus for ungdom

700 000

600 000

550 000

Ålesund kommune

Ålesund kommune

E-Teams

550 000

350 000

350 000

 

Tildeling i 2021 etter tilsagn gitt i 2019 og 2020

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

 Utbetaling 2021

Innvilget år

Arendal kommune

TROMØY FRITIDSKLUBB

Tromøy #fritidsforum

790 000

2019

Arendal kommune

Ungkultur - i sentrum, medvirkning, samskaping og deltagelse

600 000

2020

Bergen kommune

Bergen kommune

Fritid i fellesskap

600 000

2020

Bergen kommune

Rothaugen UNG

750 000

2020

Bodø kommune

Bodø kommune

Svømmehallen

400 000

2019

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Tverlandet Fritidssenter - en naturlig møteplass for, av og med ungdom

400 000

2020

Bydel Bjerke

VEITVET SPORTSKLUBB

Møteplass Veitvet

400 000

2019

Bydel Gamle Oslo

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo

800 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Videreutvikling Central Park ungdomscafé

650 000

2020

Bydel Grorud

STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM

Skaperverksted for ungdom i Grorud

700 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Kulturtank Grorud

750 000

2019

Bydel Grünerløkka

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK

Grønn møteplass

400 000

2019

VEGA SCENE AS

Møteplass for barn og unge på Vega Scene (Vega Ung)

800 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Mobil fritdsarena / "POP-UP" fritidsklubb

800 000

2020

Bydel Sagene

SAGENE IDRETTSFORENING

Etter skoletid ordning

500 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE

Kunst for alle

600 000

2019

Bydel Søndre Nordstrand

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS

Kulturverkstedet Voice of Holmlia

500 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

Bjørndal ungdomsklubb

800 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

Det inkluderende gårdsrommet

400 000

2020

VÆR STOLT

Vær Stolt ungdom

450 000

2020

Drammen kommune

DRAMMEN RØDE KORS

Fellesverket - Sosial Møteplass

455 000

2020

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Drammen

750 000

2019

Fredrikstad kommune

FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST

Åpent HUS

400 000

2019

Fargespill Østfold

FARGERIK MØTEPLASS FREDRIKSTAD

766 000

2020

Gjøvik kommune

SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK

"Etter skoletid" - et lavterskeltilbud for ungdommen

600 000

2019

GJØVIK BRETTKLUBB

Trykkeriet skatehall

400 000

2020

Halden kommune

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden.

750 000

2019

EXTRA GIVERGLEDE HALDEN

Aktiv Møteplass i Halden

450 000

2020

Haugesund kommune

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Haugesund Ungdomssentral

576 300

2019

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Haugesund

650 000

2020

Kristiansand kommune

CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING

Oppgradering av formidlingsrom og verksted Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek

520 000

2019

Larvik kommune

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Teateret som møteplass

550 000

2020

Moss kommune

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Møteplassen Løkkis

750 000

2020

Oslo kommune sentralt

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Inkluderende møteplasser for unge voksne

700 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Møteplass for ungdom på Rachel Grepp - bydelens nye nærmiljøhus

800 000

2020

Porsgrunn kommune

HERØYA NÆRMILJØSENTER

UNG på Herøya - inkluderende møteplass

500 000

2020

Sandefjord kommune

Frilynt Norge

Napern1916

450 000

2020

STOKKE FRIVILLIGSENTRAL

Skattkammer - Åpen møteplass for barn og ungdom i Stokke

650 000

2020

Sandnes kommune

OPEN HANDS FOR YOU

Ungdomshus

600 000

2019

Sandnes kommune

Chillout - junior

530 000

2020

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Ungdomsfellesskapet - Styrkebasert arbeid i utvikling av ungdomsdrevne aktiviteter i nærmiljøhuset på Alvim

300 000

2019

Sarpsborg kommune

Hannestad fritidsklubb

 350 000

2020

Skien kommune

FRIVILLIG GULSET

Brobyggere Gulset

700 000

2020

Stavanger kommune

AKKS STAVANGER

Ung Arrangør

600 000

2020

Tromsø kommune

Tromsø kommune

Pyramide

300 000

2020

Tromsø kommune

Ungdommens Møteplass Kvaløysletta

330 000

2020

Trondheim kommune

Trondheim kommune

E-sport og fritidsklubbtilbud på Lade

800 000

2019

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Vi på Saupstad

750 000

2020

Tønsberg kommune

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020)

"Aktiv" - ungdomshus for og med ungdom

 800 000

2019

Ålesund kommune

MØRE OG ROMSDAL RØDE KORS

Fellesverket Ålesund med Fargespill

500 000

2019

 

Tildelinger 2020

På Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett er det satt av om lag 44 millioner kroner i 2020 til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører i utvalgte bykommuner muligheten til å etablere og videreutvikle sosiale arenaer hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassene legger til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassene er lavterskeltilbud der det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Større tilgang til åpne møteplasser i nærmiljøet kan bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge.

Tilskuddsordningen støtter tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen og investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen

Bufdir har ferdigstilt saksbehandlingen. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Nye vedtak fattet i 2020 (for årene 2020-2022)

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

2020

2021

2022

Arendal kommune

Arendal kommune

Ungkultur - i sentrum, medvirkning, samskaping og deltagelse

 600 000

 600 000

 600 000

Bergen kommune

Bergen kommune

Rothaugen UNG

 700 000

 600 000

 600 000

Bergen kommune

Fritid i fellesskap

 600 000

 500 000

 500 000

Bodø kommune

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Tverlandet Fritidssenter - en naturlig møteplass for, av og med ungdom

 400 000

 400 000

 400 000

Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo

Videreutvikling Central Park ungdomscafé

 600 000

 500 000

 500 000

Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka

Mobil fritdsarena / "POP-UP" fritidsklubb

 800 000

 700 000

 700 000

Bydel Sagene

Bydel Sagene

Investeringsmidler til inventar og utstyr til Torshovdalen Aktivitetshus

 550 000

 

 

Bydel Stovner

Bydel Stovner

Verdenshuset Haugenstua

 600 000

 

 

Drammen kommune

DRAMMEN RØDE KORS

Fellesverket - Sosial Møteplass

 500 000

 400 000

 400 000

Fredrikstad kommune

Fargespill Østfold

FARGERIK MØTEPLASS FREDRIKSTAD

 750 000

 650 000

 650 000

Gjøvik kommune

GJØVIK BRETTKLUBB

Trykkeriet skatehall

 400 000

 400 000

 400 000

Haugesund kommune

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Haugesund

 550 000

 550 000

 550 000

Kristiansand kommune

FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER

FIDA en åpen møteplass for barn og ungdom i Kristiansand

 300 000

 

 

LARVIK KOMMUNE

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Teateret som møteplass

 450 000

 450 000

 450 000

Moss kommune

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Møteplassen Løkkis

 750 000

 650 000

 650 000

Oslo kommune sentralt

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Møteplass for ungdom på Rachel Grepp - bydelens nye nærmiljøhus

 800 000

 700 000

 700 000

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Meierigården – en inkluderende aktivitetsarena i samarbeid med Fellesverket/Røde kors.

 400 000

 -

 -

HERØYA NÆRMILJØSENTER

UNG på Herøya - inkluderende møteplass

 400 000

 400 000

 400 000

Sandefjord kommune

Frilynt Norge

Napern1916

 450 000

 450 000

 450 000

STOKKE FRIVILLIGSENTRAL

Skattkammer - Åpen møteplass for barn og ungdom i Stokke

 600 000

 500 000

 500 000

Sandnes kommune

Sandnes kommune

Chillout - junior

 530 000

 530 000

 530 000

Sarpsborg kommune

 

 

 

 

Sarpsborg kommune

Hannestad fritidsklubb

 400 000

 350 000

 400 000

Skien kommune

 

 

 

 

FRIVILLIG GULSET

Brobyggere Gulset

 600 000

 600 000

 600 000

Stavanger kommune

AKKS STAVANGER

Ung Arrangør

 550 000

 450 000

 450 000

Tromsø kommune

Tromsø kommune

Pyramide

 300 000

 300 000

 300 000

Tromsø kommune

Ungdommens Møteplass Kvaløysletta

 360 000

 330 000

 320 000

Trondheim kommune

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Vi på Saupstad

 800 000

 600 000

 600 000

 

Tildeling i 2020 etter tilsagn gitt i 2018 og 2019

Søker

Navn på tiltak

 Utbetaling 2020

Innvilget år

Arendal kommune

AUST-AGDER RØDE KORS

Åpent Røde Kors-hus

 500 000

2018

TROMØY FRITIDSKLUBB

Tromøy #fritidsforum

 790 000

2019

Bergen kommune

HAUKÅS ROCKE AKADEMI

Haukås barne og ungdomskultursenter

 700 000

2018

WAY FORWARD

Head Start

 500 000

2018

Bergen kommune

Åpen møteplass i Ådnahall kulturverksted

 500 000

2018

Bodø kommune

Bodø kommune

Hunstad Kultursenter: En naturlig møteplass for ungdom i Bodø

 400 000

2018

Bodø kommune

Svømmehallen

 500 000

2019

Bydel Alna

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA

Møteplass Haugerud

 800 000

2018

Bydel Bjerke

VEITVET SPORTSKLUBB

Møteplass Veitvet

 400 000

2019

Bydel Gamle Oslo

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Juniortilbud på Grønland

 600 000

2018

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo

 700 000

2019

Bydel Grorud

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Ett sted å være

 700 000

2018

STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM

Skaperverksted for ungdom i Grorud

 600 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Kulturtank Grorud

 650 000

2019

Bydel Grünerløkka

VEGA SCENE AS

Møteplass for barn og unge på Vega Scene (Vega Ung)

 650 000

2019

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK

Grønn møteplass

 400 000

2019

Bydel Sagene

Oslo kommune Bydel Sagene

Sagene for alle

 500 000

2018

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE

Kunst for alle

 500 000

2019

SAGENE IDRETTSFORENING

Etter skoletid ordning

 500 000

2019

Bydel Søndre Nordstrand

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Sørsiden Forum på Bjørnholt Videregående

 600 000

2018

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

Bjørndal ungdomsklubb

 800 000

2019

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS

Kulturverkstedet Voice of Holmlia

 725 000

2019

Drammen kommune

RETT FRAM OPPLEVELSER

Rett Fram Opplevelser " RFO-Kollektivet"

 650 000

2018

Drammen kommune

Media og kommunikasjon på G60

 520 000

2018

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Drammen

 750 000

2019

Fredrikstad kommune

FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST

Åpent HUS

 400 000

2019

Gjøvik kommune

SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK

"Etter skoletid" - et lavterskeltilbud for ungdommen

 600 000

2019

Halden kommune

FLERE FARGER HALDEN

FARGERIK MØTEPLASS

 700 000

2018

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden.

 700 000

2019

Hamar kommune

VITENSENTERET INNLANDET AS

Neste stopp - en åpen møteplass for barn og unge

 400 000

2018

Haugesund kommune

CAFE C HAUGESUND AS

Totally - et åpent møtested for ungdom; møtt med verdighet, varme og håp!

 700 000

2018

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Haugesund Ungdomssentral

 531 100

2019

Kristiansand kommune

BLÅ KORS KRISTIANSAND

Blå Kors Vision Skatepark - mestring og muligheter på ett brett.

 500 000

2018

CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING

Oppgradering av formidlingsrom og verksted Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek

 620 000

2019

Oslo kommune sentralt

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Inkluderende møteplasser for unge voksne

 754 000

2019

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER

Klubb på Hovseter

 800 000

2018

AKKS OSLO

Etablering av åpen møteplass: konsertscene med ungdomsmedvirkning

 670 000

2018

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Meierigården – en inkluderende aktivitetsarena i samarbeid med Porsgrunn kulturskole og frivillige

 450 000

2019

Sandnes kommune

OPEN HANDS FOR YOU

Ungdomshus

 500 000

2019

Sarpsborg kommune

SARPSBORG IDRETTSRÅD

Dumpa - møteplass i Sarp

 700 000

2018

ØSTFOLD RØDE KORS

Fellesverket

 500 000

2018

Sarpsborg kommune

Ungdomsfellesskapet - Styrkebasert arbeid i utvikling av ungdomsdrevne aktiviteter i nærmiljøhuset på Alvim

 300 000

2019

Skien kommune

Norges Røde Kors

Møteplass for ungdom i Skien

 800 000

2018

Stavanger kommune

Hinna Sokn

Åpne møteplasser på Hinna

 650 000

2018

Tromsø kommune

STIFTELSEN NORDNORSK VITENSENTER

SKILLS - Kveldslab for barn

 400 000

2018

Trondheim kommune

Trondheim kommune

Åpen møteplass for visuell og scenisk kunst

 600 000

2018

FLERKULTURELL UNGDOM

Flerkulturell møteplass

 400 000

2018

Trondheim kommune

E-sport og fritidsklubbtilbud på Lade

 800 000

2019

Tønsberg kommune

Tønsberg kommune

"Aktiv" - ungdomshus for og med ungdom

 800 000

2019

Ålesund kommune

MØRE OG ROMSDAL RØDE KORS

Fellesverket Ålesund med Fargespill

 400 000

2019

 

Tildelinger 2019

På Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett er det satt av om lag 41,5 millioner kroner i 2019 til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører i utvalgte bykommuner muligheten til å etablere og videreutvikle sosiale arenaer hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassene legger til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassene er lavterskeltilbud der det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Større tilgang til åpne møteplasser i nærmiljøet kan bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge.

Tilskuddsordningen støtter tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen og investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen

Bufdir har ferdigstilt saksbehandlingen. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Vedtaksbrev sendes ut fortløpende.

Nye vedtak fattet i 2019 for årene 2019-2021

Søker

Tiltak

2019

2020

2021

Arendal kommune

TROMØY FRITIDSKLUBB

Tromøy #fritidsforum

780 000

790 000

790 000

Bergen kommune

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

Ungdomstiltaket V13

475 000

   

Bodø kommune

Bodø kommune

Svømmehallen

500 000

500 000

400 000

Bydel Bjerke

VEITVET SPORTSKLUBB

Møteplass Veitvet

500 000

400 000

400 000

Bydel Gamle Oslo

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo

700 000

600 000

600 000

Bydel Grorud

STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM

Skaperverksted for ungdom i Grorud

500 000

500 000

500 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Kulturtank Grorud

700 000

500 000

500 000

Bydel Grünerløkka

VEGA SCENE AS

Møteplass for barn og unge på Vega Scene (Vega Ung)

400 000

500 000

500 000

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK

Grønn møteplass

400 000

400 000

400 000

LILLE TØYEN FOTBALLKLUBB

Etablere møteplass på i Portnerboligene ved Caltexløkka

400 000

   

Bydel Sagene

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE

Kunst for alle

500 000

500 000

500 000

SAGENE IDRETTSFORENING

Etter skoletid ordning

500 000

400 000

400 000

Bydel Søndre Nordstrand

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

Bjørndal ungdomsklubb

800 000

800 000

800 000

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS

Kulturverkstedet Voice of Holmlia

700 000

725000

500 000

Drammen kommune

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Drammen

600 000

750000

750000

Fredrikstad kommune

FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST

Åpent HUS

400 000

400 000

400 000

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Vennskap uten grenser

800 000

   

Gjøvik kommune

SNERTINGDAL NÆRMILJØPARK

Etter skoletid - et lavterskeltilbud for ungdommen

600 000

600 000

600 000

Halden kommune

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden.

700 000

700 000

700 000

Haugesund kommune

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Haugesund Ungdomssentral

508 500

531 100

576 300

Kristiansand kommune

CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING

Oppgradering av formidlingsrom og verksted Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek

500 000

620 000

520 000

Kristiansand kommune

Tinnheia fritidssenter

500 000

   

Oslo kommune sentralt

OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND

Inkluderende møteplasser for unge voksne

795 000

754 000

700 000

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK

Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen: Det sosiale kjøkkenet

423 000

   

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Meierigården – en inkluderende aktivitetsarena i samarbeid med Porsgrunn kulturskole og frivillige

520 000

450 000

 

Sandefjord kommune

SANDEFJORD KOMMUNE

Ungdomsrommet

480 000

   

Sandnes kommune

OPEN HANDS FOR YOU

Ungdomshus

500 000

500 000

500 000

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Ungdomsfellesskapet - Styrkebasert arbeid i utvikling av ungdomsdrevne aktiviteter i nærmiljøhuset på Alvim

300 000

300 000

300 000

Trondheim kommune

Trondheim kommune

E-sport og fritidsklubbtilbud på Lade

800 000

800 000

800 000

Tønsberg kommune

Tønsberg kommune

Aktiv - ungdomshus for og med ungdom

800 000

800 000

800 000

Ålesund kommune

MØRE OG ROMSDAL RØDE KORS

Fellesverket Ålesund med Fargespill

400 000

400 000

400 000

Tildelinger i 2019 etter tilsagn gitt i 2017 og 2018

Søker

Tiltak

Utbetaling 2019

Innvilget år

Arendal kommune

 

 

 

EYDEHAVEN-KUBEN FRIVILLIGHSENTRAL

Ungdommens hus

665 000

2017

AUST-AGDER RØDE KORS

Åpent Røde Kors-hus

500 000

2018

Bergen kommune

Bergen kommune

Knutepunkt Møllaren

740 000

2017

HAUKÅS ROCKE AKADEMI

Haukås barne og ungdomskultursenter

700 000

2018

WAY FORWARD

Head Start

550 000

2018

Bergen kommune

Åpen møteplass i Ådnahall kulturverksted

500 000

2018

Bodø kommune

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Møteplass Bratten

635 000

2017

Bodø kommune

Hunstad Kultursenter: En naturlig møteplass for ungdom i Bodø

400 000

2018

Byde Alna

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA

Møteplass Haugerud

800 000

2018

Bydel Gamle Oslo

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Ungdomskafé på Tøyen

600 000

2017

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Juniortilbud på Grønland

600 000

2018

Bydel Grorud

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Ett sted å være

700 000

2018

Bydel Sagene

Oslo kommune Bydel Sagene

Sagene for alle

500 000

2018

Bydel Søndre Nordstrand

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Etter skoletid

600 000

2017

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Sørsiden Forum på Bjørnholt Videregående

600 000

2018

Drammen kommune

DRAMMENS BALLKLUBB

Drammens Ballklubb nærmiljøsatsning innen E-Sport

422 100

2017

RETT FRAM OPPLEVELSER

Rett Fram Opplevelser " RFO-Kollektivet"

650 000

2018

Drammen kommune

Media og kommunikasjon på G60

520 000

2018

Gjøvik kommune

HUNNDALSFORUM

HAFU- Hunndalen aktivitetsklubb for ungdom

650 000

2017

Halden kommune

EXTRA GIVERGLEDE HALDEN

AKTIV MØTEPLASS I HALDEN.

742 000

2017

FLERE FARGER HALDEN

FARGERIK MØTEPLASS

700 000

2018

Hamar kommune

VITENSENTERET INNLANDET AS

Neste stopp - en åpen møteplass for barn og unge

400 000

2018

Haugesund kommune

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Haugesund

750 000

2017

CAFE C HAUGESUND AS

Totally - et åpent møtested for ungdom; møtt med verdighet, varme og håp!

600 000

2018

Kristiansand kommune

BLÅ KORS KRISTIANSAND

Blå Kors Vision Skatepark - mestring og muligheter på ett brett.

500 000

2018

Larvik kommune

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Teateret som møteplass

650 000

2017

Moss kommune

Moss kommune

Etter skoletid på Bytårnet

500 000

2017

Oslo kommune sentralt

Antirasistisk Senter

Ungdommens Medie- og Litteraturhus

600 000

2017

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER

Klubb på Hovseter

800 000

2018

AKKS OSLO

Etablering av åpen møteplass: konsertscene med ungdomsmedvirkning

701 000

2018

Porsgrunn kommune

TELEMARK RØDE KORS

Henrys Hus

600 000

2017

Frilynt Norge

Napern1916 – åpen møteplass for uorganisert ungdom

400 000

2017

Sandnes kommune

Sandnes kommune

ChillOut

425 000

2017

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Kulturskolen for alle

600 000

2017

SARPSBORG IDRETTSRÅD

Dumpa - møteplass i Sarp

700 000

2018

ØSTFOLD RØDE KORS

Fellesverket

600 000

2018

Skien kommune

Norges Røde Kors

Møteplass for ungdom i Skien

800 000

2018

Stavanger kommune

Hinna Sokn

Åpne møteplasser på Hinna

650 000

2018

Tromsø kommune

STIFTELSEN NORDNORSK VITENSENTER

SKILLS - Kveldslab for barn

400 000

2018

Trondheim kommune

VITENSENTERET

Trigger makerspace. Møteplass, skaperglede og mestring

500 000

2017

Trondheim kommune

Åpen møteplass for visuell og scenisk kunst

600 000

2018

FLERKULTURELL UNGDOM

Flerkulturell møteplass

400 000

2018

Tildelinger 2018

Informasjon om tildelinger

På Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt av 35,6 millioner kroner i 2018 til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører i utvalgte bykommuner muligheten til å etablere og videreutvikle sosiale arenaer hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassene legger til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassene er lavterskeltilbud der det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Større tilgang til åpne møteplasser i nærmiljøet kan bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge.

Tilskuddsordningen støtter tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen og investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.

Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

 

Nye vedtak fattet i 2018 for årene 2018-2020

Søker

Tiltak

2018

2019

2020

Arendal kommune

Aust-Agder Røde Kors

Åpent Røde Kors-hus

412 500

500 000

500 000

Bergen kommune 

Haukås Rocke Akademi

Haukås barne- og ungdomskultursenter

600 000

700 000

700 000

Way Forward

Head Start

575 000

550 000

500 000

Bergen kommune

Åpen møteplass i Ådnahall kultur-verksted

500 000

500 000

500 000

Bodø kommune

Bodø kommune

Hunstad Kultursenter: En naturlig møteplass for ungdom i Bodø

500 000

400 000

400 000

Drammen kommune

Rett Fram Opplevelser

Rett Fram Opplevelser " RFO-Kollektivet"

650 000

650 000

650 000

Drammen kommune

Media og kommunikasjon på G60

520 000

520 000

520 000

Gjøvik kommune

Redalen Røde Kors

Redalen Røde Kors / Biri ungdoms-klubb

400 000

 

 

Halden kommune

Flere Farger Halden

Fargerik Møteplass

700 000

700 000

700 000

Hamar kommune

Pr Praktisk realfag

Neste stopp - en åpen møteplass for barn og unge

550 000

400 000

400 000

Haugesund kommune

Cafe C Haugesund

"Totally" - et åpent møtested for ungdom; møtt med verdighet, varme og håp!

600 000

600 000

700 000

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune

En3 Samsen

650 000

 

 

Blå Kors Kristiansand

Blå Kors Vision Skatepark - mestring og muligheter på ett brett.

600 000

500 000

500 000

Oslo kommune

Bydel 7 Vestre Aker

Klubb på Hovseter

800 000

 800 000

800 000

 

AKKS Oslo

Etablering av åpen møteplass: konsert-scene med ungdoms-medvirkning

750 000

701 000

670 000

Oslo kommune Bydel Alna

Oslo kommune, Bydel Alna

Møteplass Haugerud

800 000

800 000

 800 000

 

Oslo kommune Byde Gamle Oslo

JOY - Joint Organization For Youth

Juniortilbud på Grønland

600 000

600 000

600 000

Oslo Røde Kors

ORKIS møteplass for ungdom

300 000

 

 

Oslo kommune Bydel Grorud

Bydel Grorud

Ett sted å være

400 000

700 000

700 000

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK

Utvikle møteplass Deichman Nordtvet

500 000

 

 

Oslo kommune Bydel Sagene

Oslo Kommune Deichman Bibliotek

Oppgradere møteplass Deichman Torshov

500 000

 

 

 

Oslo kommune Bydel Sagene

Sagene for alle

300 000

500 000

500 000

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

Oslo Kommune Utdannings-etaten

Sørsiden Forum på Bjørnholt Videre-gående

600 000

600 000

600 000

Sarpsborg kommune

Sarpsborg Idrettsråd

Dumpa – møteplass i Sarp

700 000

700 000

700 000

Østfold Røde Kors

Fellesverket

600 000

600 000

500 000

Skien kommune

Norges Røde Kors

Møteplass for ungdom i Skien

800 000

800 000

800 000

Stavanger kommune

Hinna Sokn Åpne møteplasser på Hinna 300 000 650 000 650 000

Tromsø kommune 

Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter

SKILLS - Kveldslab for barn

400 000

400 000

400 000

Trondheim kommune 

Trondheim kommune

Åpen møteplass for visuell og scenisk kunst

 

600 000

600 000

600 000

Flerkulturell Ungdom

Flerkulturell møteplass

 

400 000

400 000

400 000

Tildelinger i 2018 etter tilsagn gitt i 2016 og 2017

Søker

Navn på tiltak

Til utbetaling i 2018

Innvilget år

Arendal kommune

EYDEHAVEN-KUBEN FRIVILLIGHSENTRAL

Ungdommens hus

 665 000

2017

Arendal kommune - helse og levekår

BYSMS - samhold, mestring, styrke

 600 000

2016

Bergen kommune

Bergen kommune

Knutepunkt Møllaren

 740 000

2017

Bergen Røde Kors

Åpen møteplass for ungdom

 600 000

2016

Bodø kommune

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Møteplass Bratten

 635 000

2017

Drammen kommune

DRAMMENS BALLKLUBB

Drammens Ballklubb nærmiljøsatsning innen E-Sport

 428 300

2017

Gjøvik kommune

HUNNDALSFORUM

HAFU- Hunndalen aktivitetsklubb for ungdom

 650 000

2017

Halden kommune

EXTRA GIVERGLEDE HALDEN

AKTIV MØTEPLASS I HALDEN.

 732 000

2017

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold

Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden

 600 000

2016

Hamar kommune

Stiftelsen Utafor Innafor

Briskeby Fritidssentral

 400 000

2016

Haugesund kommune

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Haugesund

 750 000

2017

Skåredalen Kultursenter

Åpen, inkluderende og sosial aktivtetsarena for barn og unge

 500 000

2016

Larvik kommune

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Teateret som møteplass

 650 000

2017

Moss kommune

Moss kommune

Etter skoletid på Bytårnet

 500 000

2017

Oslo kommune sentralt

Antirasistisk Senter

Ungdommens Medie- og Litteraturhus

 600 000

2017

WildX

Friluftsklubben H15

 500 000

2016

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Ungdomskafé på Tøyen

 600 000

2017

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Grønland

 600 000

2016

Oslo kommune Bydel Grorud

Aktivitetsenheten i Bydel Grorud

Campus Grorud kompetansesenter

 450 000

2016

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Etter skoletid

 600 000

2017

Bjørndal Frivilligsentral

Bjørndal juniorklubb

 600 000

2016

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Sinsen kulturhus

Åpent hus

 600 000

2016

Oslo kommune Bydel Sagene

Bydel Sagene

Møteplassen Søndre Åsen

 400 000

2016

Porsgrunn kommune

TELEMARK RØDE KORS

Henrys Hus

 500 000

2017

Sandefjord kommune

Frilynt Norge

Napern1916 - åpen møteplass for uorganisert ungdom

 470 000

2017

Sandnes kommune

Sandnes kommune

ChillOut

 425 000

2017

Jærmuseet - Vitenfabrikken

Makerspace

 500 000

2016

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

Kulturskolen for alle

 600 000

2017

Team barn og unge

Ungdommens kulturhus i Sarpsborg

 700 000

2016

Tromsø kommune

Tromsø kommune, Kultur og idrett, Fritid

Møteplassen

 500 000

2016

Trondheim kommune

VITENSENTERET

Trigger makerspace. Møteplass, skaperglede og mestring

 500 000

2017

Kulturenheten, Trondheim kommune

Kulturtribunen

 600 000

2016

Thora Storm Videregående skole

Thora Storm Møteplass

 600 000

2016

Tønsberg kommune

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Prosjekt Mimir

 400 000

2016

Ålesund kommune

Fjord Service ved Jan Hogne Christiansen

Kulturhuset Dragen

 400 000

2016

Tildelinger 2017

Nye vedtak fattet i 2017 for årene 2017-2019

Søker

Tiltak

2017

2018

2019

Arendal kommune

 

 

 

 

EYDEHAVEN-KUBEN FRIVILLIGHSENTRAL

Ungdommens hus

500 000

665 000

665 000

Bergen kommune

 

 

 

 

Bergen kommune

Knutepunkt Møllaren

600 000

740 000

740 000

Bodø kommune

 

 

 

 

BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR

Møteplass Bratten 

600 000

635 000

635 000

Bydel Gamle Oslo

 

 

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Ungdomskafé på Tøyen

600 000

600 000

600 000

Bydel Grorud

 

 

 

 

STEDDA RØDTVET FRITIDSKLUBB

Jeg bryr meg, gjør du det ?

400 000

-  

-  

Bydel Søndre Nordstrand

 

 

 

 

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Etter skoletid

600 000

600 000

600 000

Drammen kommune

 

 

 

 

DRAMMENS BALLKLUBB

Drammens Ballklubb nærmiljøsatsning innen E-Sport

400 000

428 300

422 100

Gjøvik kommune

 

 

 

 

HUNNDALSFORUM

HAFU- Hunndalen aktivitetsklubb for ungdom

600 000

650 000

650 000

Halden kommune

 

 

 

 

EXTRA GIVERGLEDE HALDEN

AKTIV MØTEPLASS I HALDEN. 

660 000

732 000

742 000

Haugesund kommune

 

 

 

 

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Haugesund

500 000

750 000

750 000

Kristiansand kommune

 

 

 

 

Kristiansand kommune

Voie grendehus

500 000

-  

-  

Larvik kommune

 

 

 

 

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER

Teateret som møteplass

500 000

650 000

650 000

Moss kommune

 

 

 

 

Moss kommune

Etter skoletid på Bytårnet

400 000

500 000

500 000

Oslo kommune sentralt

 

 

 

 

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

Deichmanske bibliotek Oppsal som møteplass for ungdom

400 000

-  

-  

Antirasistisk Senter

Ungdommens Medie- og Litteraturhus 

600 000

600 000

600 000

Porsgrunn kommune

 

 

 

 

TELEMARK RØDE KORS

Henrys Hus

400 000

500 000

600 000

Sandefjord kommune

 

 

 

 

Frilynt Norge

Napern1916 - åpen møteplass for uorganisert ungdom

520 000

470 000

400 000

Sandnes kommune

 

 

 

 

Sandnes kommune

ChillOut

425 000

425 000

425 000

Sarpsborg kommune

 

 

 

 

Sarpsborg kommune

Kulturskolen for alle

500 000

600 000

600 000

Trondheim kommune

 

 

 

 

VITENSENTERET

Trigger makerspace. Møteplass, skaperglede og mestring

500 000

500 000

500 000

Tildelinger i 2017 etter tilsagn gitt i 2015 og 2016
Søker Navn på tiltak Til utbetaling i 2017 Innvilget år
Arendal kommune      
Arendal kommune - helse og levekår BYSMS - samhold, mestring, styrke 600 000 2016
Bergen kommune      
Bergen Røde Kors  Åpen møteplass for ungdom 600 000 2016
Fana og Ytrebygda kulturkontor "Åpen møteplass" 400 000 2015
MO-LA stiftelsen "Meningsfull oppvekst i Laksevåg" 425 000 2015
Bydel Alna      
Stiftelsen Alna Ridesenter "Åpen stall" 600 000 2015
Bydel Alna v/Ellingsrud fritidsklubb "Ellingsrud fritidsklubb" 400 000 2015
Bydel Bjerke      
Veitvet Kultur- og nærmiljøsenter "Veitvet Kultur- og nærmiljøsenter" 600 000 2015
Bydel Gamle Oslo      
Norges KFUK-KFUM Forandringshuset Grønland 600 000 2016
Bydel Gamle Oslo "FRIGO ruller på Jordal" 600 000 2015
Bydel Grorud      
Aktivitetsenheten i Bydel Grorud Campus Grorud kompetansesenter 450 000 2016
Bydel Grünerløkka      
Sinsen kulturhus Åpent hus 600 000 2016
Bydel Sagene      
Bydel Sagene Møteplassen Søndre Åsen 400 000 2016
Bydel Stovner      
Oppvekstavdelingen, Seksjon fritid "Møteplass Stovner" 400 000 2015
Bydel Søndre Nordstrand      
Bjørndal Frivilligsentral Bjørndal juniorklubb 600 000 2016
Drammen kommune      
Drammen kommune "Ungdomshuset G60" 600 000 2015
Mangfoldhuset Drammen "Ungdomshus for barn og ungdom" 550 000 2015
Fredrikstad kommune      
Fredrikstad Idrettsråd "Samarbeidstiltak Idrett-skole" 400 000 2015
Gjøvik kommune      
Gjøvik Brettklubb "Gjøvik Brettklubb" 400 000 2015
Halden kommune      
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden 600 000 2016
Parabel Film AS "Studio S16" 500 000 2015
Hamar kommune      
Stiftelsen Utafor Innafor Briskeby Fritidssentral 400 000 2016
Foreningen Spor "VI!" 500 000 2015
Haugesund kommune      
Skåredalen Kultursenter Åpen, inkluderende og sosial aktivtetsarena for barn og unge 500 000 2016
Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens bymisjon Rogaland "Kammeret" 600 000 2015
Kristiansand kommune      
Blå Kors Kristiansand "Kulturhaven" 450 000 2015
Kristiansand folkebibliotek "Library 4U! Ungdommens møteplass -ute og inne" 400 000 2015
Oslo kommune sentralt      
WildX Friluftsklubben H15 500 000 2016
Bydel Nordre Aker "Ungdommens ungdomskafé på Trikkehallen ungdomshus" 450 000 2015
Bydel Østensjø "Klatrevegg og aktiviteter på Bøler Fritidsklubb" 400 000 2015
Sandnes kommune      
Jærmuseet - Vitenfabrikken Makerspace 500 000 2016
Sarpsborg kommune      
Team barn og unge Ungdommens kulturhus i Sarpsborg 700 000 2016
Alvimhaugen barneskole "Verdensspeilet" 450 000 2015
Tromsø kommune      
Tromsø kommune, Kultur og idrett, Fritid Møteplassen 500 000 2016
Nordnorsk vitensenter "SKILLS-kreativt verksted, med fokus på realfag, teknologi og design" 400 000 2015
Trondheim kommune      
Kulturenheten, Trondheim kommune Kulturtribunen 600 000 2016
Thora Storm Videregående skole  Thora Storm Møteplass 600 000 2016
Byåsen menighet "Shelter ungdomskafè" 400 000 2015
Stiftelsen Voll gård v/Strinda frivilligsentral OpplevelsesVoll 10-16 500 000 2015
Tønsberg kommune      
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Prosjekt Mimir 400 000 2016
Tønsberg kommune, Barn og Unge, Ungdomskontoret "Knarresmed" 600 000 2015
Ålesund kommune      
Fjord Service Kulturhuset Dragen 400 000 2016
Ålesund kommune ved aktivitetshusene "Prosjekt arena og aktivitet -band og samspill" 400 000 2015

Tildelinger 2016

Nye vedtak fattet i 2016 for årene 2016-2018

Søker

Tiltak

Tilskudd 2016

Tilskudd 2017

Tilskudd 2018

Arendal kommune 

Arendal kommune - helse og levekår

BYSMS - samhold, mestring, styrke

500 000

600 000

600 000

Bergen kommune 

Bergen Røde Kors

Åpen møteplass for ungdom

500 000

600 000

600 000

Bydel Gamle Oslo 

Deichmanske bibliotek, Tøyen

«Opprettelse av selvstendig ungdomsbibliotek»

500 000

-

-

Norges KFUK-KFUM

«Forandringshuset Grønland»

400 000

600 000

600 000

Bydel Grorud 

Aktivitets-enheten i Bydel Grorud

Campus Grorud kompetansesenter

400 000

450 000

450 000

Bydel Grünerløkka 

Sinsen kulturhus

 Åpent hus

500 000

600 000

600 000

Bydel Sagene 

Bydel Sagene

Møteplassen Søndre Åsen

400 000

400 000

400 000

Bydel Søndre Nordstrand 

Bjørndal Frivilligsentral

Bjørndal juniorklubb

500 000

600 000

600 000

Halden kommune 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold

Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden

500 000

600 000

600 000

Hamar kommune 

Stiftelsen Utafor Innafor

Briskeby Fritidssentral

400 000

400 000

400 000

Haugesund kommune 

Skåredalen Kultursenter

Åpen, inkluderende og sosial aktivtetsarena for barn og unge

400 000

500 000

500 000

Oslo kommune sentralt 

WildX

Friluftsklubben H15

600 000

500 000

500 000

Sandnes kommune 

Jærmuseet - Vitenfabrikken

 Makerspace

400 000

500 000

500 000

Sarpsborg kommune 

Team barn og unge

Ungdommens kulturhus i Sarpsborg

650 000

700 000

700 000

Tromsø kommune 

Tromsø kommune, Kultur og idrett, Fritid

Møteplassen

500 000

500 000

500 000

Trondheim kommune 

Kulturenheten, Trondheim kommune

Kulturtribunen

400 000

600 000

600 000

Thora Storm Videregående skole

Thora Storm Møteplass

437 000

600 000

600 000

Tønsberg kommune 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Prosjekt Mimir

400 000

400 000

400 000

Ålesund kommune 

Fjord Service ved Jan Hogne Christiansen

Kulturhuset Dragen

400 000

400 000

400 000

Tildelinger 2015

Åpne møteplasser - oversikt enkelttiltak
Søker Tiltak Tilskudd 2015 Tilskudd 2016 Tilskudd 2017
Drammen kommune      
Drammen kommune "Ungdomshuset G60" 500 000 600 000 600 000
Mangfoldhuset Drammen "Ungdomshus for barn og ungdom" 550 000 550 000 550 000
Hamar kommune      
Foreningen Spor "VI!" 550 000 470 000 500 000
Bergen kommune      
Fana og Ytrebygda kulturkontor "Åpen møteplass" 400 000 400 000 400 000
MO-LA stiftelsen "Meningsfull oppvekst i Laksevåg" 400 000 435 000 425 000
Ålesund kommune      
Ålesund kommune ved aktivitetshusene "Prosjekt arena og aktivitet -band og samspill" 400 000 400 000 400 000
Gjøvik kommune      
Gjøvik Brettklubb "Gjøvik Brettklubb" 500 000 400 000 400 000
Bydel Alna        
Stiftelsen Alna Ridesenter "Åpen stall" 450 000 600 000 600 000
Bydel Bjerke      
Veitvet Kultur- og nærmiljøsenter "Veitvet Kultur- og nærmiljøsenter" 400 000 600 000 600 000
Bydel Gamle Oslo      
Bydel Gamle Oslo "FRIGO ruller på Jordal" 600 000 600 000 600 000
Bydel Sagene      
Bydel Sagene - Ungdomstiltakene Ungmetro "Møteplassen Sagene" 400 000 400 000 0
Bydel Stovner      
Oppvekstavdelingen, Seksjon fritid "Møteplass Stovner" 400 000 400 000 400 000
Oslo kommune sentralt      
Bydel Nordre Aker "Ungdommens ungdomskafé på Trikkehallen ungdomshus" 550 000 450 000 450 000
Bydel Østensjø "Klatrevegg og aktiviteter på Bøler Fritidsklubb" 400 000 400 000 400 000
Bydel Østensjø "Skullerud Aktivitetshus - videreføring" 400 000 400 000 0
Haugesund kommune      
Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens bymisjon Rogaland "Kammeret" 650 000 600 000 600 000
Skien kommune      
Skien bibliotek "Bakgården" 550 000 550 000 0
Tromsø kommune      
Nordnorsk vitensenter "SKILLS-kreativt verksted, med fokus på realfag, teknologi og design" 400 000 400 000 400 000
Kristiansand kommune      
Blå Kors Kristiansand "Kulturhaven" 600 000 600 000 450 000
Kristiansand folkebibliotek "Library 4U! Ungdommens møteplass -ute og inne" 400 000 400 000 400 000
Larvik kommune      
Larvik kommune "Sliperiet-kulturlaboratoriet" 500 000 500 000 0
Tønsberg kommune      
Tønsberg kommune, Barn og Unge, Ungdomskontoret "Knarresmed" 600 000 600 000 600 000
Sandefjord kommune      
Vestfold Frie Filmere i samarbeid med Sandefjord Røde Kors Ungdom og
STELLA POLARIS opplevelser
"Kulturarena UNG Sandefjord" 500 000 500 000 0
Halden kommune      
Parabel Film AS "Studio S16" 500 000 500 000 500 000
Sarpsborg kommune      
Alvimhaugen barneskole "Verdensspeilet" 450 000 450 000 450 000
Trondheim kommune      
Byåsen menighet "Shelter ungdomskafè" 400 000 400 000 400 000
Stiftelsen Voll gård v/Strinda frivilligsentral OpplevelsesVoll 10-16 550 000 500 000 500 000
Åpne møteplasser - oversikt by (-dels) nivå
Kommune  Tilskudd 2015  Antall søknader  Søknadssum 2015  Antall søknader innvilget 2015
Drammen 1 050 000 4 2 070 000 2
Hamar 550 000 3 1 635 000 1
Bergen 800 000 5 2 381 000 2
Ålesund 400 000 3 1 600 000 1
Gjøvik 500 000 5 1 900 000 1
Bydel Alna 450 000 3 2 050 000 1
Bydel Bjerke 400 000 1 540 000 1
Bydel Gamle Oslo 600 000 6 4 315 000 1
Bydel Sagene 400 000 1 800 000 1
Bydel Stovner 400 000 2 1 240 000 1
Oslo kommune sentralt 1 350 000 8 5 112 000 3
Haugesund 650 000 1 700 000 1
Trondheim 950 000 7 4 240 000 2
Skien 550 000 1 800 000 1
Tromsø 400 000 3 1 500 000 1
Kristiansand 1 000 000 3 1 700 000 2
Larvik 500 000 3 1 700 000 1
Tønsberg 600 000 1 800 000 1
Sandefjord 500 000 2 1 580 000 1
Halden 500 000 2 1 260 000 1
Sarpsborg 450 000 2 1 600 000 1

Tildelinger 2014

Åpne møteplasser - tildelinger enkelttiltak
Tiltak Ansvarlig søker Tilskudd 2014 Tilskudd 2015 Tilskudd 2016
Oslo kommune sentralt
Fritidstorget Bydel Nordstrand, Enhet for forebyggende tjenester 0 400 000 0
Miljøarbeid ved nye subscene Subchurch/subscene 400 000 400 000 400 000
Abel Loftet Aktivitetshus Bydel Nordre Aker 500 000 400 000 400 000
Skullerud aktivitetshus Bydel Østensjø, Skullerud aktivitetshus 500 000 0 0
Bydel Alna
Alna Arena/Furuset Forum  Furuset Idrettsforening  500 000 400 000 400 000 
 Bydel Bjerke
 Linderoots  Bydel Bjerke, Veitvet ungdomssenter  600 000 400 000  500 000 
Bydel Gamle Oslo     
 K1 - en åpen og trygg møteplass på Tøyen  Bydel Grorud, avd. barn og unge  500 000 400 000 400 000 
Bydel Grünerløkka     
 "Er det plass for meg?" Kultur/kunsprosjekt for ungdom med nedsatt funksjonsevne  Bydel Grünerløkka, X-Ray Ungdomskulturhus  500 000 400 000 400 000  
Bydel Sagene     
Møteplassen Sagene Torg  Bydel Sagene, barneog ungdomsavd.  500 000
Bydel Stovner     
Ungdomsgata på Stovner  Bydel Stovner, Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø  600 000 400 000 500 000 
Bergen kommune

I love YA Arna og Åsane kulturkontor + Byrådsavdeling for bolig, sosial og områdesatsing 500 000 400 000 400 000
Trondheim kommune
Kulturelle verktøykasser Trondheim folkebibliotek 500 000 400 000 400 000
Alle danser! Kulturenheten 400 000 400 000 400 000
Stavanger kommune
Ung i sentrum Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus 400 000 400 000 400 000
"Multi" KIA Stavanger KIA Rogaland, Kristent Intekulturelt arbeid 400 000 0
Drammen kommune
BROBU-prosjektet - Fjell drabantby Drammen kommune 500 000 400 000 0
Kristiansand kommune
Oppgradering av møteplass - Hånes bydel Hånes skole, Fritidsetaten øst, Kristiansand kommune 500 000 0 0
Larvik kommune
Sliperietkulturlaboratoriet Larvik kommune, kultur, idrett og fritid 400 000 0 0
Moss kommune
Åpen møteplass Allaktivitetshuset Moss kommune, Bydelsteam sentrum 400 000 400 000 400 000
Sandefjord kommune
Kulturarena UNG Sandefjord Vestfold Frie Filmere 400 000 0 0
Sarpsborg kommune
Mekkegarasje Dekkslitern ungdomsklubb 400 000 400 000 400 000
Tønsberg kommune
Ressurssenter for Ungdom Tønsberg Røde Kors 400 000 400 000 400 000
Åpne møteplasser - oversikt by (-dels) nivå
Oversikt over kommuner/ bydeler
Bykommuner Tilskudd 2014 Antall søknader Søknadssum 2014 Antall søknader innvilget 2014
Oslo kommune sentralt  1 400 000  22  13 798 203 3
Bydel Gamle Oslo   606 000 11   6 445 000 1
Bydel Grünerløkka  500 000   800 000 1
Bydel Sagene  500 000   1 600 000 1
Bydel Grorud  500 000   3 557 000 1
Bydel Alna   500 000  1 328 100 1
Bydel Stovner  600 000  2 595 000  1
Bydel Bjerke  600 000   1 735 300 1
Bergen kommune  500 000  29   16 821 850 1
Trondheim kommune  900 000  12   8 195 000 2
Stavanger kommune  800 000   3 740 000 2
Drammen kommune  500 000   1 325 000 1
Kristiansand kommune  400 000   1 130 000 1
Larvik kommune  400 000   1 100 000 1
Moss kommune  400 000   2 500 000 1
Sandefjord kommune  400 000   4 852 500 1
Sarpsborg kommune  400 000   3 000 000 1
Tønsberg kommune  400 000   1 944 000 1

Tildelinger 2013

Åpne møteplasser - tildelinger enkelttiltak

Byer/bydeler

Tiltak 

 Ansvarlig 

Tilskudds-beløp år 1 

Tilskudds-beløp år 2 

Tilskudds-beløp år 3

 Oslo kommune sentralt    

Fritidstorget Bydel Nordstrand-Enhet for forebyggende tjenester 500 000 0 0
Cafe Condio, byomfattende møteplass for ungdom Oslo Røde Kors, Café Condio 450 000 450 000 450 000
Agenda x/ Åpent hus/ Åpen scene Agenda X/ Antirasistisk scene 600 000 550 000 550 000
ORKIS - åpne møterom Oslo Røde Kors - ORKIS Ressurssenter 300 000 300 000 300 000

Bydel Gamle Oslo    

Rudolf Nilsen plass " Ta parken tilbake" Bydel Gamle Oslo, avdeling tiltak barn og unge, enhet for barne- og ungdomstiltak ved Friluftsenteret i Game Oslo (FRIGO) 300 000 400 000 400 000

 Bydel Grünerløkka    

Schous plass Deichmanske bibliotek avdeling Grünerløkka og bydel Grünerløkka, seksjon for kultur og fritid og seksjon for kvalifisering og miljø. 500 000 500 000 500 000

 Bydel Sagene    

Metropolen Fritidsklubb Ungdomstiltakene og Sagene Frivilligsentral 500 000 400 000 400 000

 Bydel Grorud    

Grorud Ung kompetanse Bydel Grorud - Aktivitetsenheten 350 000 500 000 500 000
Groruddalen Røde Kors Ressurssenter "Møteplass for ungdom" Groruddalen Røde Kors 300 000 300 000 300 000

 Bydel Alna    

Diamanten kultursliperi Alna ungdomstilbud i Sør 700 000 700 000 700 000

 

Bydel Søndre Nordstrand    

Bjørnholt - en åpen møteplass Bjørnholt skole 380 000 400 000 400 000
Kultur-/ nærmiljøbasen i Søndre Nordstrand (KUN-basen) Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia (BUSH) 400 000 600 000 600 000

 Bydel Bjerke    

Ungdomsbasen Tina Arnesen 700 000 500 000 400 000

 Bergen kommune    

Ung på Toppe Mjølkeråen skole 550 000 400 000 400 000
Kulturfrabrikken - ungdomssatsing i Årstad bydel   650 000 600 000 600 000
Fra tilfeldige treff til trygge nettverk Kirkens Bymisjon Bergen, Ungdomstiltaket V13 600 000 600 000 600 000
Laksevåg Lever Videre Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, Bergen kommune 500 000

500 000

500 000

 Trondheim kommune    

Mangfold Huseby skole og Kulturenhet 700 000 600 000 600 000

 Stavanger kommune    

Kyvismarka Ungdomsprosjektpakke (KUPP)  Virksomhet Ungdom og Fritid, Fritid avd. øst og vest, Stavanger kommune 800 000 800 000 800 000

Arendal kommune    

Marka Fritidsklubb Arendal kommune 400000 650000 500000

 Bodø kommune    

Positiv fritid for alle Bodø kommune 400 000 400 000 400 000

 Drammen kommune    

BROBU-prosjektet - Fjell drabantby Drammen kommune 400 000 0 0

 Fredrikstad kommune    

Klubb Q - ny møteplass for barn og ungdom Kulturhuset Qulthus 300000 400000 400000

 Gjøvik kommune    

Snertingdal Nærmiljøpark Snertingdal Nærmiljøpark 500000 500000 400000

Hamar kommune    

Aktiv ungdom og byutvikling Kulturavdelingen - Hamar kommune 450000 450000 450000

 Kristiansand kommune    

Rom for begeistring Fritidsetaten vest (Slettheia grendehus)  400 000 400 000 0

 Larvik kommune    

Møteplassen Kongegata 1 (Fabrikken/ Verket)  Larvik kommune, Kultur, Idrett og Fritid, v/ Erica G. Dabe 400 000 600 000 500 000

 Porsgrunn kommune    

Meierigården Ungdomshus - en kulturoase Porsgrunn kommune 400000 600000 500000

 Sandnes kommune    

Ung Lab Sandnes kommune 400000 400000 300000

 Skien kommune    

Unge i sentrum Team fritid/ Skien kommune 350 000 400 000 400 000

 Tromsø kommune    

Aktiv helg Tromsø kommune, Kultur og idrett/Fritidsseksjonen 400 000 400 000 400 000

 Tønsberg kommune    

Quasimodo Ungdomskafé Domkirken menighet 350000 350000 350000

 Ålesund kommune    

Arena og aktivitet: "Svingen" aktivitetshus Ålesund kommune, virksomhet kultur 400000 400000 400000
Åpne møteplasser - oversikt by (-dels) nivå

Bykommuner

Tilskudd  2013

Antall søknader

Søknadssum 2013

Antall søknader innvilget

Oslo kommune sentralt  1 850000 10     6 299 000 4
Bydel Gamle Oslo     300000 5     4 000 000 1
Bydel Grünerløkka     500000 2     1 100 000 1
Bydel Sagene     500000 2     1 000 000 1
Bydel Grorud     650000 4     2 360 000 2
Bydel Alna     700000 3     1 750 000 1
Bydel Bjerke     700000 3     2 150 000 1
Bydel Søndre Nordstrand     780000 5     2 900 000 2
Bergen kommune  2 300000 16   10 555 800 4
Trondheim kommune     700000 5     3 060 000 1
Stavanger kommune     800000 4     2 500 000 1
Arendal kommune     400 000 1        860 000 1
Bodø kommune     400000 4     2 530 000 1
Drammen kommune     400000 4     2 200 000 1
Fredrikstad kommune     300000 2     1 250 000 1
Gjøvik kommune     500000 7     4 175 000 1
Hamar kommune     450000 4     3 000 000 1
Kristiansand kommune     400000 2     1 020 000 1
Larvik kommune     400000 2     1 600 000 1
Porsgrunn kommune     400000 2     1 000 000 1
Sandnes kommune     400000 1        600 000 1
Skien kommune     350000 3     1 180 000 1
Tromsø kommune     400000 5     2 225 000 1
Tønsberg kommune     350000 2     1 100 000 1
Ålesund kommune     400000 2     1 600 000 1

Ungdomstiltak - tildelinger enkelttiltak
 

Byer/bydeler

Tiltak 

 Ansvarlig 

 Tilskuddsbeløp 

Oslo kommune sentralt                  

Nærvær og mestring Bydel Østensjø 400 000
Lørdagskafé på Sub Scene Sub Scene/ Sub church 100 000
Workshopserie Ungdomsfabrikken 150 000
Musikk på grupper på Nordre Sinsen Gård Nordre Sinsen Gård 150 000
Ungdom på tur Bydel Nordre Aker 200 000
Dansegruppe for barn og unge med spesielle behov Bydel Nordre Aker 30 000
Ferieopplevelser, ferieaktiviteter Bydel Vestre Aker 150 000

Bydel Gamle Oslo  

Arbeidspraksis for "drop out" ungdommer Bydel Gamle Oslo, avdeling for tiltak barn og unge, enhet for forebyggende tjenester, barn og unge v/ Riverside ungdomshus 800 000

Bydel Sagene  

Torshovkorpset   70 000

Bydel Grorud  

Barne- og ungdomspsykologtilbud Bydel Grorud, Familie- og læringssenteret, Helsestasjons- og skoletjenesten 150 000
Musikkstudio, dokumentering og promotering av unge musikere Fyrhuset musikkverksted, Bydel Grorud, Oslo kommune 50 000
Musikkboksen Fyrhuset musikkverksted, Bydel Grorud, Oslo kommune 50 000
Filmverksted Grorud Groruddalen Frie Filmere 100 000
Stå-på-jenter Bydel Grorud 100 000
Ut på tur Lilleulv Villmarksklubb 10 000

Bydel Stovner  

Ung og aktiv på hjul Enhet for ungdom, kultur, nærmiljø, Osloungdommens motorsenter, Haugenstua skatepark 300 000
Aktiviteter på alternative arenaer Enhet for ungdom, kultur, nærmiljø, Bydel Stovner 200 000

 Bydel Alna  

Åpen hall - Haugerud Haugerud Idrettsforening 100 000

Bydel Søndre Nordstrand  

Ungdomsfilmen "Respect" Lerdal Fritidsklubb, Fritidsenheten 150 000
Ungdom i "vårt nærmiljø" - prosjektet Stiftelsen Holmlia Nærmiljø 40 000

Bergen kommune  

Hiphop-byen Bergen Bergenhus og Årstad kulturkontor 330 000
Sport2u (samme tiltak lagt inn to ganger) Bergen kommune, Idrettsservice 170 000

Trondheim kommune  

Fra Barbie til Pippibabes Kulturenheten 290 000
Hvem, hva, mann - kvinne? Ungdomsenheten 175 000
Husebyløft Huseby skole 456 000
ISAK danser! Kulturenheten 199 000

Stavanger kommune  

Ungdomsinformasjon HÆ? Unginfo Ungdom og Fritid, Stavanger kommune  400 000
Minoritetsgutter i sentrum Uteseksjonen i Stavanger, ungdom og fritid; og  Stavanger kommune, oppvekst og vilkår 50 000
Aktivitetstilbud for ungdom på Hundvåg Uteseksjonen i Stavanger, ungdom og fritid 50 000

Fredrikstad kommune  

Nyttig læring for ungdom Fritidsklubbene, Gressvik fritidsklubb 200 000

Kristiansand kommune  

Unge gjengangere Kristiandsand kommune, By- og samfunnsenheten 150 000

Moss kommune  

Politi og barnevern sammen Moss kommune og barnevernstjenesten 150 000

Porsgrunn kommune  

Flexid - Fleksibel Identitet - Bevisstgjøringskurs for minoritetsungdom Telemark Røde Kors 50 000

Sandefjord kommune  

Prosjektet "FriAr" - Fra frivillig aktivitet til målrettet arbeid Sandefjord Frivillig Sentral Mestringsverket AS 250 000
Filmverksted, Sandefjord Vestfold Frie Filmere 150 000

Sandnes kommune  

Møteplass for barn og unge Kreftomsorg Rogaland 50 000

Sarpsborg kommune  

Dekksliter'n Mekkegarasje  Dekksliter'n Ungdomsklubb, Skjeberg 150 000

Tønsberg kommune  

Brobygger Ungdomskontoret, Tønsberg kommune 100 000
Ungdomstiltak - oversikt by (-dels) nivå
 

Bykommuner

Tilskudd 

Antall søknader

Søknadssum 2013 

Antall søknader innvilget

Oslo kommune sentralt  1 180 000 9  2 904 345 7
Bydel Gamle Oslo     800 000 3  2 500 000 1
Bydel Sagene       70 000 1       71 000 1
Bydel Grorud     460 000 7     935 000 6
Bydel Alna     100 000 1     100 000 1
Bydel Stovner     500 000 2     800 000 2
Bydel Søndre Nordstrand     190 000 2     280 000 2
Bergen kommune     500 000 5  2 180 000 2
Trondheim kommune  1 120 000 6  1 601 000 4
Stavanger kommune     500 000 4  1 395 000 3
Fredrikstad kommune     200 000 2     330 000 1
Kristiansand kommune     150 000 1     150 000 1
Moss kommune     150 000 1     300 000 1
Porsgrunn kommune       50 000 1       50 000 1
Sandefjord kommune     400 000 2     680 000 2
Sandnes kommune       50 000 2       77 000 1
Sarpsborg kommune     150 000 1     200 000 1
Tønsberg kommune     100 000 1     280 000 1