Rapportering

Rapporteringsfristen: 15. februar 2021

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere. 

Hva og hvordan rapporterer jeg?
  • Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, om målene som dere oppga i søknaden er oppnådd eller ikke, og beskrive eventuelle avvik og gode og dårlige erfaringer som dere har gjort.
  • Regnskapet skal være revidert. Er samlet tilskudd lavere enn kr 200000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. Dersom samlet tilskudd i ordningen er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Informasjon til revisor om krav til revisjonen finnes her.

Rapportering foregår i Bufdirs søknadsportal. Egen e-post sendes ut ifb. rapportinnkrevingen og rapportskjema blir da tilgjengelig i portalen som en oppgave tildelt den som sendte søknaden. 

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Søkere som ikke kan gjennomføre tiltaket som beskrevet, må kontakte Bufdir.

Tilskudd til tiltak som ikke er gjennomført som beskrevet i søknaden og i vilkårene som går frem av tilskuddsbrevet, og som Bufdir ikke har godkjent at kan endres, skal returneres. Tilskudd som ikke er benyttet i tilskuddsåret, og som Bufdir ikke har gitt forlenget gjennomførings- eller rapporteringsfrist, skal også returneres.

Kontakt oss