Rapportér nå

Rapporteringsfristen er utsatt fra 15. februar 2017 til 8. mars 2017.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere. Rapporten må signeres av daglig leder eller styreleder. Eventuelt kan søknad signeres av en annen styret har gitt fullmakt til.

Hva og hvordan rapporterer jeg?
  • Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, om målene som dere oppga i søknaden er oppnådd eller ikke, og beskrive eventuelle avvik og gode og dårlige erfaringer som dere har gjort.
  • Regnskapet skal være revidert (attestert av to personer). Dersom tilskuddet er på kr. 100 000 eller mer, skal det attesteres av autorisert eller registrert revisor.

Rapportering foregår i Bufdirs soknadsportal. Egen e-post sendes ut ifb. rapportinnkrevingen og rapportskjema blir da tilgjengelig i portalen som en oppgave tildelt den som sendte søknaden. 

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Søkere som ikke kan gjennomføre tiltaket som beskrevet, må kontakte Bufdir.

Tilskudd til tiltak som ikke er gjennomført som beskrevet i søknaden og i vilkårene som går frem av tilskuddsbrevet, og som Bufdir ikke har godkjent at kan endres, skal returneres. Tilskudd som ikke er benyttet i tilskuddsåret, og som Bufdir ikke har gitt forlenget gjennomførings- eller rapporteringsfrist, skal også returneres.

Kontakt oss