Rapportering

Rapporteringsfrist: 1. mars 2020

Hvem må rapportere?

Kommunene som har mottatt tilskudd.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Rapportering skal skje via Bufdirs søknadsportal. Kommunen får tilsendt rapporteringsskjema via søknadsportalen.

Kontakt oss