Rapportering

Rapportering 2021

Alle som har mottatt tilskudd for 2021 må levere regnskap og rapport innen 31. januar 2021 (det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt). De som har fått innvilget forlenget rapporteringsfrist skal forholde seg til ny avtalt frist. Rapporten skal dere levere i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsansvarlig vil motta en e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig. 

Regelverk for tilskuddsordningen

  

Hvem må rapportere?

Alle som mottar tilskudd skal rapportere.

Kontakt