Rapportering

Frist for rapportering for bruk av tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse 2021 er 1. mars 2022 (kl. 23:59). 

Hvem må rapportere

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Regnskapet skal være revidert av revisor. Hvis tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert revisor. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere enn kr. 200 000 kan regnskapet revideres av organisasjonens valgte revisor. 

Informasjon til revisor om krav til revisjonen finner dere her

Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert revisor kan kun benyttes av frivillige organisasjoner/stiftelser som skal rapportere på tilskudd lavere enn kr. 200 000.

  • Regelverket for ordningen 2021 finner dere her.

Rapportering skjer i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Hvis dere har måttet endre på tiltaket som følge av koronapandemien, rapporterer dere likevel på vanlig måte ved å beskrive de nye aktivitetene slik de er gjennomført.

Les mer om problesmtillinger på grunn av koronaubruddet.

 

Kontakt oss