Rapportering

Rapporteringsfristen for tilskudd er 15. februar året etter at tilskuddet er mottatt. 

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere. Rapporten må signeres av daglig leder eller styreleder. Eventuelt kan søknad signeres av en annen som styret har gitt fullmakt til.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, om målene som dere oppga i søknaden er oppnådd eller ikke, og beskrive eventuelle avvik og gode og dårlige erfaringer som dere har gjort.

Vedlegg

  • Kursregnskap som er revidert. Er samlet tilskudd lavere enn kr 200000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. Dersom samlet tilskudd i ordningen er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Informasjon til revisor om krav til revisjonen finnes her.

Rapportskjema

Rapportér i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss