Rapportering

Rapporteringsfrist for driftstilskudd er 15. februar året etter at tilskuddet er mottatt. En ikke-attestert rapportering kan godtas i påvente av revisorattestert regnskap.

Det revisorattesterte regnskapet (med noter) må senest ettersendes innen 1. juli året etter at tilskuddet er mottatt.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal rapportere. Rapporten må signeres av daglig leder eller styreleder. Eventuelt kan søknad signeres av en annen som styret har gitt fullmakt til.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Rapportér i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Rapporten skal ha følgende vedlegg:

  • Årsrapport/årsberetning som viser organisasjonens aktivitet.
  • Spesifisert årsregnskap.
  • Revisjonsberetning fra statsautorisert revisor. Dersom tilskuddet er mindre enn kr 200 000, er det tilstrekkelig at regnskapet er revidert internt i organisasjonen (regnskapet skal ha to underskrifter).
Kontakt oss