Bufdir legger ikke opp til noen spesielle unntak eller bestemmelser knyttet til Covid-19 for tilskuddsåret 2022.

Se egne saker knyttet til tilskuddsårene 2020 og 2021. Der finner du informasjon om unntak og bestemmelser for tilskudd gitt for disse tilskuddsårene.