Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Senior kommunikasjonsrådgiver Jonas Hågensen
Telefon:+47 930 58 768
E-post: jonaskambestad.hagensen@bufdir.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Ingvill Elvestad Meltvedt
Telefon:+47 472 32 769
E-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no

Pressevakt utenfor kontortid: 404 49 555 (tar ikke imot tekstmeldinger)

__

Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør
Telefon: 450 25 633
E-post: trinesynovelie.larsen@bufdir.no

Regionene

Bufetat, region nord

Kommunikasjonssjef Bente Wistven 
Telefon: 466 15 503 
E-post: bente.wistven@bufetat.no

Direktør Pål Christian Bergstrøm 
Telefon: 466 15 502 
E-post: pal.christian.bergstrom@bufetat.no

Sentralbord: 466 15 500

Bufetat, region Midt-Norge

Kommunikasjonssjef Anne Therese Melbye 
Telefon: 466 17 461 
E-post: anne.therese.melbye@bufetat.no

Fungerende direktør Pål Christian Bergstrøm 
Telefon: 466 15 502 
E-post: pal.christian.bergstrom@bufetat.no

Sentralbord: 466 17 500

Bufetat, region vest

Kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture 
Telefon: 466 18 952 
E-post: trond.nygard-sture@bufetat.no

Direktør Marianne Kildedal
Telefon: 450 65 450 
E-post: marianne.kildedal@bufetat.no

Sentralbord: 466 19 300

Bufetat, region øst

Fungerende kommunikasjonssjef Guro A. Frydenlund
Telefon: 466 16 072
E-post: guro.frydenlund@bufetat.no

Direktør Ingrid Pelin Berg
Telefon: 466 15 059 
E-post: ingrid.pelin.berg@bufetat.no

Sentralbord: 466 16 000

Bufetat, region sør

Kommunikasjonssjef Trude Borge Iversen 
Telefon: 466 17 777 
E-post: trude.borge.iversen@bufetat.no

Direktør Ellen Ølness Nadim 
Telefon: 466 17 727 
E-post: ellen.olness.nadim@bufetat.no

Sentralbord: 466 18 000