Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe?

Det er i de fleste tilfeller kommunene som arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon under.

Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

Noen kommuner arrangerer egne veiledningsgrupper for foreldre med minoritetsbakgrunn. Det arrangeres også grupper i regi av andre enn kommunene, for eksempel frivillige organisasjoner, trossamfunn og Kirkens bymisjon. ICDP tilbys også i asylmottak, krisesentre og fengsler.

Agder

Arendal

Kontakt pedagog Liv Karin Engebretsen, familietjenesten.

Telefon: 47 45 00 48.

Grimstad

Kontakt Grimstad familiesenter.

Telefon: 37 25 06 15

Grimstad kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kristiansand

Kontakt sykepleier, skolehelsetjenesten/ICDP koordinator Tone Langeland, Familiens hus vest.

Telefon 900 28 176.

Kontakt fagarbeider/bosetter Morten Aaraas, introsenteret for flyktninger.

Telefon: 994 64 939.

Kristiansand kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kvinesdal

Kontakt Siri Fyllingen Johnsen, familiekonsulent/ klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, Kvinesdal helsestasjon.

Telefon: 38 35 79 90 mobil 902 22 513.

 

Lillesand

Kontakt avdelingsleder Minna Fagge, jordmor- og helsesøstertjenesten i Tverrfaglig helse.

Telefon: 902 34 054

Lyngdal

Kontakt styrer i Frikirken Åpen barnehage, Linda Kvavik.

Telefon: 456 63 844

Risør

Kontakt Risør helsestasjon ved helsesøster Hilde Nordal.

Telefon: 997 59 219.

Tvedestrand

Kontakt kommunejordmor Gry Prebensen, Tvedestrand helsestasjon
Fritz Smiths gate 1

Telefon: 90 92 38 05

 

Innlandet

Åsnes

Kontakt prosjektleder Reidun Reikerås, prosjekt foreldrestøttende tiltak, Solør barneverntjeneste.

Telefon 481 52 970.

Elverum

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lise Bryhn Engehaugen.

Telefon: 452 83 441/62 43 60 60.

Engerdal

Kontakt helsesøster og psykiatrisk sykepleier Hege Kathrine Finneid, Engerdal helsestasjon.

Telefon: 489 91 191.

Gjøvik

Kontakt: Familieveileder Mette Skogen, tverrfaglig familieteam.

Telefon: 952 38 927

Gran

Kontakt: Foreldreveileder Else Egge Mathisen, helsestasjonen.

Telefon: 948 69 744

Grue

Kontakt helsesøster Hanne S. Libekk, Grue helstasjon.

Telefon: 62 94 20 72 eller 918 73 440

 

Hamar

Kontakt  psykososial rådgiver Åshild Klafstad, flyktningekontoret Hamar kommune, 

Telefon 62 56 37 08/902 73 882.

Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Hamar læringssenter.

Øvrige foreldre kan få foreldreveiledning via helsestasjonen - programmet De utrolige årene.

Lillehammer

Kontakt: Helsesøster Åshild Stangeland, flyktningetjenesten.

Telefon: 954 04 482 

Lom

Kontakt: Helsesøster Stine Brenna, Lom kommune.

Telefon 976 67 746

Lunner

Kontakt: Ledende helsesøster Mette Nilsen Hole, Lunner helsestasjon

Telefon 61 32 42 00/ 986 16 402

Østre Toten

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anne-Grete Flatabø Engtrø.

Telefon: 61 14 16 46 eller 907 52 841.

 

Flyktningkonsulent Olga Røise, Østre Toten Læringssenter

Telefon: 61 14 15 90 eller 976 30 792

Øyer

Kontakt helsestasjonen ved fysioterapeut Inger Marie Johnsgård.

Telefon: 416 10 690.

Ringebu

Kontakt barnevernkonsulent Linda Andreassen.

Telefon 958 61 833.

Ringsaker

Kontakt Brumunddal helsestasjon ved helsesøster Maria Solli.

Telefon: 62 33 59 30.

Sør-Aurdal

Kontakt helsesykepleier Ida Blåfjelldal.

Telefon 910 09 082.

Sør-Fron

Kontakt barne- og familieveileder Eli Oda Segelstad, helsestasjonen.

Telefon: 61 29 92 62 eller 947 86 474.

Stange

Kontakt flyktningetjenesten ved miljøterapeut Gry Miriam Hoel Hagen.

Telefon: 957 08 378/62 56 21 26/470 27 598.

Stange kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Våler

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Kristin Banken.

Telefon: 48 99 76 96.

Vestre Toten

Kontakt helsesøster Dienne Bjørneng.

Telefon: 902 45 994

Møre og Romsdal

Ålesund

Kontakt Virksomhet barn og familie ved foreldreveileder Elin Eriksen.

Telefon 901 79 357/70 16 45 59.

Ålesund har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Aukra

Kontakt helsesøster Camilla Hjellset Orø, Aukra helsestasjon.

Telefon: 711 71 434/ 913 25 930.

Aure

Kontakt helsesykepleier Eva Olin Hagen, telefon 948 16 353 eller familieveileder Kirsti Fossgård. Telefon 71 64 75 58/474 52 782.

Giske

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Johanne Synnes.

Telefon: 70 18 81 28.

Gjemnes

Kontakt Marianne Stenberg (helsesykepleier).

Telefon: 916 17 053.

Halsa

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Kristiansund

Kontakt enhetsleder Reidun Vullum, Myra barnehage.

Telefon 715 75 200

Molde

Kontakt: Helsesøster Margrethe Hatlen, Molde helsestasjon, koordinator for ICDP

Telefon: 481 41 206

Molde har tilbud til flyktninger og minoritetsspråklige.

Ørsta

Kontakt Hilde Flotve Mo.

Telefon: 979 56 519

Ørsta kommune har også tilbod i minoritetsprogrammet.

Rindal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sandøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Else Steinshamn.

Telefon: 480 91 888/71 27 75 77.

Smøla

Kontakt NAV ved NAV-leder Bente Width Berg.

Telefon: 70 32 16 62.

Stordal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykisk helsearbeider Inga Janonyte.

Telefon: 70 27 91 56/70 27 91 00.

Stranda

Kontakt sosialtjenesten ved sosialleder Aina Holmberg.

Telefon: 464 11 065.

Sula

Kontakt tiltakskoordinator barn og unge, Maren Lovise Eide.

Telefon: 904 79 129

Surnadal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sykkylven

Kontakt barnevernet ved fagleder Evy Hauge Andersen.

Telefon: 70 24 65 00.

Ulstein

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Kristin Meli.

Telefon: 70 01 78 80.

 

Ulstein kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kontakt helsesøster Kari Janne Kulø.

Telefon: 70 01 78 80.

Vestnes

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Kvalsvik.

Telefon: 71 18 41 94.

Volda

Kontakt helsesykepleier Palma Kristin Håvik.

Telefon 930 51 325.

Volda kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Nordland

Alstadhaug

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Bjørg Ireen Fønnebø.

Telefon: 75 07 51 40.

Beiarn

Kontakt: helsesøster Therese Maria Brodersen, Beiarn helsestasjon.

Telefon: 75 56 91 32 

Bindal

Kontakt: Ledende helsesøster Marianne Ø. Berg-Hansen, Bindal helsestasjon.

Telefon: 75 03 25 67/414 35 679 

Bodø

Kontakt Tigiste Tekle Russom, Mørkved sykehjem.

Telefon: 451 21 964.

Brønnøy

Kontakt Brønnøysund helsestasjon ved ledende helsesøster Torun Gladsø.

Telefon: 75 01 28 80/75 01 28 82.

Evenes

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Fauske

Kontakt foreldrestøttekoordinator Mariell Hansen Skogen.

Telefon: 48 18 24 92.

Flakstad

Kontakt miljøterapeut Merete Andreassen i flyktningtjenesten.

Telefon: 952 68 971.

Gildeskål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Mai-Catrin Presteng.

Telefon: 75 76 07 08/994 75 366.

Grane

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Nilssen.

Telefon: 75 18 22 63.

Hadsel

Kontakt Stokmarknes helsestasjon ved ledende helsesøster Gro Rønning-Nyvold.

Telefon: 76 16 42 24/906 47 475.

Hamarøy

Kontakt Aid Bredal Olsen, Hamarøy helsestasjon.

Telefon: 911 93 210

Herøy

Kontakt Herøy helsestasjon ved ledende helsesøster Edith Rishaug Hansen.

Telefon: 75 06 80 56/415 63 304.

Leirfjord

Kontakt: Koordinator for tiltak Anne Berit Mørch, Ytre Helgeland barnevernstjeneste.

Telefon: 480 58 814

Lødingen

Kontakt June Henriksen Moelv, miljøterapeut for barn og unge.

Tlf: 907 03 239

 

Lurøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Turid Istad.

Telefon: 75 09 15 91.

Meløy

Kontakt helsefremmende og forebyggende enhet ved familieveileder Turid Solstrand.

Telefon: 75 71 07 46/976 46 157.

Narvik

Kontakt barnevernstjenesten i Narvik kommune ved barnevernskurator Karoline Mølderup.

Telefon: 468 31 626.

Kontakt pedagogisk leder i Stollen barnehage Faina Framvik Pettersen.

Telefon: 41 14 52 31.

Kontakt pedagogisk leder i Bøstrand barnehage Åse Mari Mikalsen.

Telefon: 76 92 93 30.

 

Nesna

CDP kontaktpersoner for Nesna Kommune. Gjelder også for minoritetsversjonen.

Barnevernskonsulent Heidi Lyng Hansen

Mobil: 90281647 

Programveileder Helen Langseth, flyktningetjenesten

Mobil: 99637454 

Rana

Følgende personer kan kontaktes i Rana kommune:

Familietjenesten ved jordmor Rita Bergvik

Telefon: 75 14 65 07.

Familietjenesten ved rådgiver Anne Skar Gabrielsen.

Telefon: 75 14 63 00.

Vestvikheia barnehage ved styrer Eva Breivik.

Telefon: 75 13 21 66/913 65 415.

Saltdal

Kontakt Rognan helsestasjon ved ledende helsesøster Annie Franing.

Telefon: 75 68 21 39.

Sørfold

Kontakt helsestasjonen ved sykepleier Janne Paulsen.

Telefon: 75 68 51 54/482 67 338.

Tjeldsund

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Vefsn

Kontakt barneverntenesta ved Arnhild Mæhre.

Du kan også kontakte helsestasjonen ved Lise Segtnan.

Telefon: 75 10 16 20.

Vestvågøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Elisabeth Torbjørnrød.

Telefon: 76 05 62 70/907 31 164.

Oslo

Bydeler Oslo

 

Alna

Kontakt ICDP-koordinator Torild Hallen, Fagsenter for barn og unge.

Telefon: 481 12 683/23 47 93 47.

Bjerke

Kontakt barnehagenes pedagogiske fagsenter ved spesialpedagog Anne-Lise Aasen.

Telefon: 941 63 309.

Gamle Oslo

Kontakt ICDP-koordinator Mojgan Saharkhiz.

Telefon: 481 69 846.

Bydel Gamle Oslo har tilbud i minoritetsprogrammet.

Grünerløkka

Kontakt helsesykepleier Ellen Mehren

Tlf: 958 34 186, resepsjon 23 42 35 80

Grorud

Kontakt Familie- og læringssenter ved fagpedagog Rani Rajmohan.

Telefon: 905 94 632.

Nordre Aker

Kontakt SaLTo koordinator Pia M Fossum, Familie og oppvekstavdelingen. Tlf  908 33 975

Nordstrand

Kontakt Runa Lepsøe, tlf 917 07 192, sentralbord 23 49 50 60

Sagene

Kontakt Kristine Torp.

Telefon: 46 83 37 12.

Stovner

Kontakt Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier ved ICDP-koordinator Lars Semmerud.

Telefon: 48 18 91 38.

Søndre Nordstrand

Kontakt familiesenteret ved fagkonsulent Ann Christin Larsen eller Inger Olaug Norstad.

Telefon: 954 38 069.

Ullern

Kontakt Familiens hus ved pedagogisk leder Kirsten Eeg-Larsen.

Telefon: 953 07 322.

Vestre Aker

Kontakt Anastasia Fedotova.

Telefon 

Koordinator Oslo kommune

Koordinator Oslo kommune, Helseetaten: Eli Østberg Baardseth.

Telefon: 908 58 497/02180

Rogaland

Gjesdal

Kontaktperson helsestasjonen ved avdelingsleder Synnøve Nedland Eidsaa.

Telefon: 51 61 45 00

Haugesund

Kontakt avddelingsleder flyktningetjenesten Ingjerd Stokken Vikse.

Telefon: 988 77 279.

Haugesund kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Hjelmeland

Kontakt Hjelmeland helsestasjon ved helsesøster Kristin Helgaland.

Telefon: 404 39 070/51 75 70 00.

Karmøy

Kontakt Avdelingsleder ved inkluderingsavdelingen NAV Karmøy, Arne Fagerland.

Telefon 922 55 613.

Karmøy kommune har kun tilbod i minoritetsprogrammet.

Randaberg

Kontakt: helsesykepleier Maria Berdinessen Kvinge.

Telefon: 458 77 945.

Sandnes

Kontaktperson: Ressurspedagog Elizabeth Vea Huseby, Forsand barnehage.

Telefon: 51 70 01 65

Sauda

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved Anne Skree.

Telefon: 52 78 60 30

Sola

Kontakt lektor/psykolog Marzena Waldykowska, Sola Voksenopplæring.

Telefon 925 45 169.

Stavanger

Kontakt ICDP-koordinator Marianne Fjetland.

Telefon: 51 91 22 60.

Stavanger kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Strand

Kontakt Barnas kulturhage ved styrer Liv Marit Barka, eller assisterende styrer Liv Hege Raseth.

Telefon: 51 74 11 60.

Suldal

Kontakt Suldal helsestasjon ved Alma Eyfjord Hiim

Telefon: 404 18 962.

Tysvær

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Rita Bårdsen Førland.

Telefon: 52 75 89 26/489 97 644.

Troms og Finnmark

Alta

Kontakt Barne- og ungetjenesten ved veileder Siss-Mari Solli.

Telefon: 453 96 909.

Bardu

Mersina Nyheim, boveileder/miljøarbeider i flyktningetjenesten Bardu kommune.

Tlf 481 41 436

 

Dyrøy

Kontakt Vera Torsteinsen, barnehagen i Dyrøy.

Telefon: 458 84 775.

Gamvik

Kontakt Mehamn barnehage ved pedagogisk leder Monica Magnessen.

Telefon: 78 49 73 04.

Hammerfest

Kontakt Hedi Dahl, Hammerfest kommune.

Telefon: 917 61 135.

Harstad

Kontakt Helsehuset ved sjefshelsesøster Wenche Bjellmo.

Telefon: 77 02 71 33.

Karasjok

Kontakt PPT ved Tove Didriksen.

Telefon: 78 46 86 33.

Kautokeino

Kontakt Ragnhild Buljo.

Telefon 78 48 71 44.

Kåfjord

Kontakt Sandra M. Holm, barnevernstjenesten i Kåfjord kommune.

Telefon: 77 71 92 61/ 479 77 671.

Lebesby

Kontakt Rustjenesten v/ Åshild Pedersen.

Telefon: 979 90 894.

Nordkapp

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved leder Anne-Berit Eriksen.

Telefon: 918 88 986/78 47 65 79.

Senja

Avdelingsleder, Senter for læring og integrering, Avag Manukyan.

Telefon 907 51 152.

Skånland

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Storfjord

Kontakt barnevernstjenesten ved Ann-Brit Holmen.

Telefon: 77 21 28 61/ 982 89 160

Sørreisa

Kontakt Heidi Dansholm, flyktningetjenesten

Telefon: 907 67 846.

Sør-Varanger

Kontakt Barne- og familieenheten ved enhetsleder Siw-Inger Braathen.

Telefon: 78 97 76 90/414 61 101.

Sør-Varanger har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt familievernkontoret i Øst-Finnmark ved familieterapeut Heidi Andersen.

Telefon: 78 99 57 70.

Tromsø

Kontakt Byrådsavdeling for utdanning ved rådgiver Wenche Figenschow.

Telefon: 995 05 975/77 79 06 67.

Kontakt Solveig Wallann, pedagogisk leder i Åpen barnehage, Familiens hus.

Telefon: 46836537.

Tromsø kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Vadsø

Kontakt barneverntjenesten ved nestleder Tone Persen.

Telefon: 952 13 040.

Trøndelag

Bjugn

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Stina Skavdal.

Telefon: 72 51 97 80.

Frosta

Kontakt enhetsleder for barnehager, Elin Strømsholm.

Telefon: 74 80 88 00.

Frøya

Kontakt barne- og familieveileder Ingunn Branem Hansen, helsestasjonen.

Telefon: 995 96 701.

Heim

Kontakt Tjeneste for psykisk helsearbeid ved psykiatrisk sosionom Anne Mette Strand.

Telefon: 414 11 362 / 72 46 02 22

Hitra

Kontakt Merete H. Darell, konst. enhetsleder helsestasjonen.

Telefon 916 74 167.

Inderøy

Kontaktpersoner er flyktningetjenesten ved Marius Melbø, tlf 958 37 079 eller helsestasjonen ved Heidi Nøvik Aas, tlf. 911 27 921

Indre Fosen

Kontakt enhetsleder for barnehagene, Dagrun Fissum Solli.

Telefon: 959 41 290.

Levanger

Levanger har tilbod i minoritetsprogrammet. Kontakt barneverntenesta ved Trude Granås eller Sissel Rehaug.

Meldal

Kontakt Å barnehager ved styrer Elin Forfod Steigedal.

Telefon: 916 94 581.

Midtre Gauldal

Kontakt Midtre Gauldal helsestasjon ved ledende helsesøster Hanne Mjøen.

Telefon: 72 40 31 79/481 47 585.

Orkland

Kontakt Årlivoll barnehage ved enhetsleder Rannveig Karlsen.

Telefon: 412 70 946.

Selbu

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Stjørdal

Kontakt Ann Kristin Borgan, familieveileder, familieteamet

Telefon: 950 15 225

Steinkjer

Kontakt helsesykepleier, Trøndelag Helsehus, Anita Erna Prestmo.

Telefon 969 48 018.

Snåsa

Kontakt Ragnhild Agle, enhetsleder familiesentralen.

Telefon: 995 83 727.

Trondheim

Kontakt Dronning Maud Mindes barnehage ved styrer Grete Hyldmo.

Telefon: 902 75 233.

Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt fagleder i Innføringsbarnehagen Anette Syvertsen-Wiig.

Telefon: 979 96 341.

Tydal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Verdal

Kontakt Verdal helsestasjon ved helsesøster Anita Bjartnes.

Telefon: 74 04 83 50/917 36 196.

Verdal kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Vikna

Kontakt programveileder Liv Margrethe Johnsen.

Telefon: 74 39 33 27 eller 957 92 201

 

Ørland

Kontakt Stina Skavdal.

Telefon 962 37 739.

Åfjord

Kontakt spesialpedagog Eva Berdal Nygård.

Telefon: 72 53 58 45 / 997 92 243

Vestland

Askøy

Kontakt ungdomstjenesten ved ungdomskontakt Lisbeth Fauskanger Strøm.

Telefon: 954 33 102.

Bergen

Den enkelte barnehage er ansvarlig for foreldreveiledningsgrupper. Se oversikt over barnehagene.

Kontaktperson: rådgiver i etat for barnehage Lillian Århus Ekerhovd

Telefon: 408 13 500

Bergen kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Bømlo

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Anne Marit Hylland.

Telefon: 902 12 337.

Bremanger

Kontakt Bremanger helsestasjon ved miljøterapeut Astrid Kristine Polden.

Telefon: 95 98 29 35.

Fedje

Har for tiden ingen kontaktperson.

Fitjar

Har for tiden ingen kontakt.

Fjaler

Kontakt leiande helsesøster Hilary HamperFjaler helsestasjon.

Telefon: 57 73 81 12.

Førde

Kontakt helsestasjonen ved helsesøsterfagleg leiar Kristine Ørstavik.

Telefon: 997 86 722/57 72 21 30.

Gloppen

Kontakt Helsestasjonen i Gloppen v/helsesøster Henny Klakegg Børset.

Telefon: 57 88 38 00 / 979 91 075

 

 

 

Gulen

Kontakt

Leder i barnevernstjenesten Jane Hesjedal

Tlf.: 997 92 109

eller

Helsesøster Linda Hantveit

Tlf.: 414 64 116/57 78 20 86

 

 

 

Hyllestad

Kontakt helsestasjonen ved barnevernspedagog Brite Wallevik Ness.

Telefon: 970 22 807.

Kinn

Kontakt Avdeling Barn og unge v/familierettleiar Ika Nesse. 

Telefon: 57 75 68 00

Leikanger

Kontakt flyktningetenesta v/programrådgjevar Ruth Karen E. Gunvordal.

Telefon: 45 87 08 03

Lindås

Kontakt barneverntjenesten ved familieveileder Heidi Eikeland Rossland.

Telefon: 56 37 50 82.

Masfjorden

Kontakt Randi Ulvøy Kalgraff, Masfjorden helsestasjon.

Telefon: 56 16 63 13, mobiltelefon: 408 01 640

Jane Hesjedal, Leiar Gulen og Masfjorden barnevernteneste, mobiltelefon 997 92 109.
.

 

Meland

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved psykolog/daglig leder Kenneth Wie.

Telefon: 56 17 10 72/412 39 260.

Naustdal

Kontakt Naustdal helsestasjon ved oppvekstutvikler Turid Bruland.

Telefon: 57 81 60 37.

Os

Kontakt helsestasjonen ved psykolog Lena Stångberg.

Telefon 56 57 52 39.

Osterøy

Kontakt leder Barn og Familieteamet, Else-Margrethe Aarland.

Telefon 40 80 69 22 .

Øygarden

Kontakt Liv Hege Pedersen, helsesykepleier for flyktninger. 

Telefon 959 99 399.

Stord

For tiden ingen kontakt.

Sveio

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Ritha Nicole Malm Førland.

Telefon: 53 74 81 23/906 47 175.

Vik

Kontakt barnevernkonsulent Ranveig Turvoll, barneverntenesta.
 
 Telefon: 900 48 351.

Voss

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sigrun Rekve.

Telefon: 992 07 117.

Vestfold og Telemark

Færder

Kontakt: Flyktningveileder Elena Håkonsen, Flyktning- og innvandrertjenesten i Færder.

Telefon: 941 48 959 / 408 18 100 / 33 39 00 00 (sentralbord).

Kamonnat Skallevold, tospråklig lærer i thai.

Telefon 913 11 274.

Holmestrand

Kontakt Hof helsestasjon ved ledende helsesøster Camilla Norum.

Telefon: 33 05 96 26/468 21 205.

Larvik

Kontakt Larvik læringssenter avd. Norskskolen ved fagkonsulent Heidi Reif.

Telefon: 33 17 10 00/982 31 117.

Larvik kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Nissedal

Kontakt flyktningkoordinator Kristin Oddbjørg Parkinson Vågen, flyktningtenesta

Telefon: 409 20 832

Notodden

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Anne Lene Rinde.

Telefon: 970 53 430/35 01 51 28.

Re

Kontakt familieteamet ved helsesøster Trude Ellingsen.

Telefon: 40 90 29 45.

Sandefjord

Kontakt Andebu familiesenter ved helsesøster Marte Strømmen Fredheim Aurlien.

Telefon: 33 43 96 62/905 56 482.

Siljan

Kontakt avdeling for oppvekst ved barnevernsleder/nestleder Sigrid Berge Pedersen.

Telefon: 35 94 25 65.

Skien

Kontakt barnevernstjenesten ved barnevernskurator Rasha.Al-saadi.

Telefon: 905 33 260.

Stokke

Kontakt tospråklig lærer Kamonnat Skallevold.

Telefon: 913 11 274.

Tokke

Kontakt integreringskoordinator Jorunn Selstø, flyktningtenesta.

Telefon: 35 07 52 26.

Tønsberg

Kontakt Familiehuset Villa Adler ved familieveileder Bente Elisabeth Thagaard.

Telefon: 33 00 30 74/974 94 212.

Tønsberg kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Vinje

Kontakt flyktningkonsulent Haytham Monifi Abu Areef, Åmot skole.

Telefon: 450 13 024 eller 35 06 22 17.

Viken

Ål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anikken Teigen.

Telefon: 32 08 52 90.

Asker

Kontakt Flyktningeteamet ved helsesøster Inger Helene Møinichen.

Telefon: 901 48 150/66 90 90 00

Asker kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Aurskog-Høland

Kontakt barnevernstjenesten ved Cecilie Graff.

Telefon: 489 54 840.

Bærum

Kontakt flyktningekontoret ved spesialkonsulent Lise Borgersen.

Telefon: 46 43 06 47.

Bærum kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

 

Drammen

Kontakt koordinerende helsesøster Wenche Hovde.

Telefon: 913 50 559

Drammen har også tilbud i minoritetsprogrammet. 

Eidsvoll

Kontakt rådgiver/veileder Merethe Kvernrød, NAV Eidsvoll .

Telefon: 401 05 961 eller 55 55 33 33.

Fet

Kontakt fagkoordinator/spesialpedagog ved Nerdrumshagen barnehage Rita Lie.

Telefon: 63 88 54 40.

Fredrikstad

Kontakt Utdanning og oppvekst ved spesialkonsulent Wenche Pedersen.

Telefon: 69 30 31 16.

Frogn

Kontakt spesialpedagogisk team:

Spesialpedagog Mette Lise Steen

Telefon: 415 31 328

Spesialpedagog Cathrine Martinsen

Telefon: 924 08 926

Gol

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Lene Kristin Spangebu.

Telefon: 32 02 92 15.

Halden

Halden fengsel

Kontakt programansvarlig Elling Ellingsen.

 Telefon 917 32 471.

Hemsedal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Hilde Bakke Jensen.

Telefon: 901 36 656/31 40 88 76.

Krødsherad

Kontakt Noresund barnehage ved styrer Kari Kjensmo.

Telefon: 454 05 154.

Lier

Kontakt barneverntjenesten ved familieterapeut Lise Merete Braathen.

Telefon: 991 92 113/32 22 03 34.

Lillestrøm

Kontakt avdeling Barn og familie ved avdelingssjef Ragnhild Ottestad.

Telefon: 66 93 81 65.

Kontakt Sorknes barnehage ved daglig leder Mari Karlsrud

Telefon: 41 16 49 89.

Kontakt fagkoordinator/spesialpedagog ved Nerdrumshagen barnehage Rita Lie.

Telefon: 63 88 54 40.

 

Lillestrøm kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

 

Lørenskog

Kontakt flyktning- og innvandrertjenesten ved veileder Anne Marakath.

Telefon: 67 93 43 51

Modum

Kontakt barnehageleder i Modum kommune Vibeke Hillestrøm.

Telefon: 32 78 93 39/408 46 511.

Moss

Kontakt familieveileder Husne Cinar, Helsestjenesten barn og unge.

Telefon: 989 02 440.

Nannestad

Kontakt flyktningkonsulent Aud Randi Rydland, NAV Nannestad.

Telefon 55 55 33 33 / 404 07 600.

Nes

Kontakt PP-rådgiver Lise Pochon-Guerin.

Telefon 63 91 11 14.

Nore og Uvdal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Malin Bekkeseth.

Telefon: 31 02 44 04.

Oppegård

Kontakt helseavdelingen ved helsesøster Ingfrid Samset Lorentsen

Telefon: 932 38 454/66 81 92 45

Øvre Eiker

Kontakt helsesykepleier ved Familiesenteret, Line Sofie Warloff.

Telefon 32 25 12 70.

Rælingen

Kontakt flyktning- og inkluderingstjenesten ved avdelingsleder Narges Pourzia.

Telefon: 48 16 75 12

eller

Fagleder/psykolog Dragana Tosinovic.

Telefon: 41 93 48 60

Rælingen kommune også har tilbud i minoritetsprogrammet, og tilbyr i tillegg familieveiledning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Sarpsborg

Kontakt Marianne Skjold Heines.

Fagrådgiver Team Flyktning, NAV Sarpsborg

ICDP koordinator/St. Marie læringssenter

Telefon 459 70 899

Sigdal

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Berit Kathrine Jokerud.

Telefon: 32 71 14 09.

Ski

Kontakt Lill Marie Tollerud, avdeling folkehelse og friskliv, Samhandlingsenheten.

Telefon: 917 54 346.

 

Ullensaker

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved familieveileder Laila Hovland.

Telefon: 909 10 517/66 10 90 41

Vestby

Kontakt helsestasjonen ved helsesesøster Maryan Olberg.

Telefon: 47 65 69 97