Time:
24 March 2022 09:45 - 15:00
Place:
Digitalt

Kurset er et tilbud til kursledere som skal holde kurset “Godt samliv” - et samlivskurs for førstegangsforeldre. Kurslederkurset gjennomføres i regi av Bufdir.

Det er en politisk målsetning at alle førstegangsforeldre skal få tilbud om gratis samlivskurs, og vi tilbyr opplæring av kursledere for å bidra til å nå denne målsetningen.

Hvem kan bli kursledere?

Kurslederne må være tilknyttet en institusjon, kommune eller forening som jobber med målgruppen. 

Videre må du ha minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning eller tilsvarende, og ha relevant jobberfaring.

Ansatte i familievernet blir gjennom kurset godkjent som trenere i tillegg til kursholdere. Trenere kan både holde samlivskurs og kurslederkurs. 

Om kurset

Kurset vil gjøre deg i stand til å være kursleder for samlivskurset “Godt samliv” for førstegangsforeldre. Du finner mer informasjon for deg som skal holde kurs i Godt samliv på vår side om opplæring av kursledere: Godt samliv - opplæring av kursledere

Hvem passer kurset for?

Kurset er et tilbud til kommuner og øvrige kursarrangører som skal avholde samlivskurset “Godt samliv” for førstegangsforeldre.

Praktisk informasjon

Det er gratis å delta på kurset. Påmelding skjer fortløpende, via skjemaet nedenfor.

Kursmateriell

Kursmateriell sendes digitalt til kursdeltakerne før oppstart.

Kursledere

  • Berit Vaagland
  • Ole-Morten Pettersen

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Spisskompetansemiljø (SKM) for foreldrestøtte og forebygging ved å sende e-post til godtsamliv@bufdir.no. Jackson Leal er administrasjonskoordinator for Godt samliv i SKM. 

Påmelding til kurslederopplæring i "Godt samliv"

Obligatoriske felter er merket med *.