Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Se kursoversikten og meld deg på

Alle par består av to ulike individer. Disse vil alltid ha personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører til noen konflikter eller utfordringer som ikke endres. De kan ikke løses en gang for alle, slik man løser enkeltstående konflikter gjennom konstruktive forhandlinger. Nyere forskning på par tyder på at de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen.

Dette er et samlivskurs med vekt på

  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold
  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

Mange par klarer intuitivt å håndtere forskjellene. Noen klarer til og med å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet.

Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne skaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

Vi ønsker at alle skal delta på hele kurset.

Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere.

NB! Grunnet stor pågang er vi nødt til å prioritere familier med barn.