Barn ut av foreldrekonflikten er et gruppetiltak ved familievernkontorene i Aust-Agder og Vest-Agder som retter seg mot foreldre med barn i alderen 4 – 16 år og som lever i høy konflikt etter samlivsbrudd.

Målsetting

Målsettingen med tiltaket er å dempe konfliktnivået, slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldre som gir utviklingsstøtte og trygghet.

Det er også et mål at barna skal få hjelp til å sette ord på og formidle sine erfaringer til hverandre og til sine foreldre, og at foreldrene skal få hjelp til å lytte til barnas fortellinger.

Forelder og barn i hver sin gruppe

Tiltaket har 8 samlinger fordelt over to-tre måneder. Foreldrene og barna møter samtidig i familievernkontorets lokaler, og deles i en gruppe for foreldre og en gruppe for barn.

Gruppen for foreldre blir ledet av to erfarne familieterapeuter fra familievernkontoret, og gruppen for barn blir ledet av to erfarne terapeuter fra ABUP.

Samarbeidstiltak

Tiltaket er et samarbeid mellom Familiekontorene i Vest -Agder og Aust- Agder, og Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF, avdeling Kristiansand og Arendal. Andre viktige samarbeidspartnere er barnevern og tingrett.

Barnevernet og andre instanser kan henvise til tiltaket. Modellen kommer fra Nederland og har vist gode resultater.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familiekontoret i Aust-Agder via e-post , på telefon 37 00 57 80 eller send en e-post til Familievernkontoret i Vest-Agder.