Hva er bra for barn etter brudd ?

Det finnes ingen fasit på hva som er best for barn når foreldrene går fra hverandre. Men barn har noen grunnleggende behov dere som foreldre bør ta hensyn til. 

Grunnleggende behov

Forutsigbarhet

De fleste barn har behov for forutsigbarhet, og dette kan være utfordrende når barnet må forholde seg til to hjem. De trenger å vite hvem de skal være hos, i hverdagen og i ferier. En viktig hensikt med foreldresamarbeidsavtalen er å bli enige om ordninger som skaper forutsigbare og trygge rammer for barnet deres.

Stabilitet

Det kan være krevende for barn å stadig flytte mellom to hjem. På den ene siden trenger barnet så få skifter som mulig. På den andre siden trenger de hyppig og jevnlig kontakt med dere begge. Små barn trenger vanligvis hyppigere kontakt med begge foreldrene enn det ungdom gjør.

Det kan være krevende å finne en god balanse mellom behovet for jevnlig kontakt og det å flytte så lite som mulig, særlig for de minste barna. Dette er noe dere kan diskutere med mekleren i meklingstimen.

Lytt til barnet deres

Barn har rett, men ikke plikt, til å si sin mening om situasjonen de er i og til å bli hørt av foreldrene sine. Det er viktig at dere tar hensyn til barnas interesser og behov.

Jo eldre barna er, jo større innflytelse skal de ha på eget liv.

Ta ansvar for kommunikasjonen

Det er viktig for barn at foreldrene vet hva som skjer i livet deres uavhengig av hvem av foreldrene de er sammen med. Dette gjelder både det som skjer i barnehagen, på skolen eller i fritiden og det som skjer hjemme hos den andre forelderen.

Noe vil barnet fortelle om på eget initiativ, men barnet skal ikke måtte ta ansvaret for å være budbringer mellom foreldrene sine. Det er dere foreldre som må ta ansvar for å informere hverandre.

TIPS

Når dere lager foreldresamarbeidsavtalen

Et godt råd er å ta utgangspunkt i situasjonen her og nå når dere lager foreldresamarbeidsavtalen. Ikke tenk for langt fram i tid, men oppdater avtalen i takt med barnets utvikling og situasjonene dere til ulike tider står overfor. Det er lurt å evaluere avtalen jevnlig, og spesielt i den første tiden etter samlivsbruddet.

Hva sier barna selv?

Barneombudet har pratet med barn som har opplevd samlivsbrudd. Svarene stemmer godt med erfaringene til terapeutene og meklerne på familievernkontorene.

Her er det barna sa til Barneombudet:

Ikke bland meg inn i deres konflikter
 • Fortell meg om bruddet sammen.
 • Ikke bruk meg som budbringer.
 • Ikke krangle i nærheten av meg.
 • Ikke betro deres følelser til meg.
 • Ikke konkurrer om hvem som er den beste forelderen.
Hør på meg
 • Dere bestemmer til slutt, men jeg vil si hva jeg mener.
 • La mekleren snakke med meg.
 • Dere kan være uenige, men husk å spørre meg når det dreier seg om meg.
 • Jeg vil bli hørt i spørsmål som gjelder ferien.
 • Spør meg om jeg vil hilse på den nye kjæresten.
Gjør hverdagen min så enkel som mulig
 • Vær venner.
 • Bo i nærheten av hverandre.
 • La meg beholde mitt gamle nærmiljø.
 • Si gjerne ifra til læreren, men ikke til alle elevene.
 • Pass på at jeg har nødvendig klær og utstyr i begge hjemmene mine.
 • Ha felles regler i begge hjemmene.