Time:
22 February 2022 15:00 - 24 May 2022 17:00
Place:
Stavanger
Adress:
Bergelandsgata 13

Kursdager

  • Tirsdag 22. februar kl. 15.00 - 17.00 
  • Tirsdag 08. mars kl. 15.00 - 17.00 
  • Tirsdag 22. mars  kl. 15.00 - 17.00 
  • Tirsdag 05. april  kl. 15.00 - 17.00
  • Tirsdag 19. april  kl. 15.00 - 17.00 
  • Tirsdag 24. mai kl. 15.00 - 17.00

 

Dette kurset er et gruppetilbud for voksne som opplever at de er for sinte i hverdagen, på barn og / eller partner. Det å reagere med sinne og aggresjon har gjerne blitt et gjentagende mønster.  I løpet av kurset vil du få kjennskap til verktøy som kan være til hjelp i situasjoner der sinne og irritasjon kommer ut av kontroll. 

Kursopplegget består av undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver, og målet er at deltagerne skal utvikle mer hensiktsmessige måter å håndtere sinnet.

Før kurset starter blir du innkalt til en individuell samtale for å kartlegge om kurset passer for deg. 

Det er gratis å delta på kurset. Kurset går over seks ganger. Det er plass til 8 personer på kurset. Påmelding skjer fortløpende. Vi tar forbehold om at kurset kan være fullbooket.  Personer med hjemmeboende barn blir prioritert.

Kursholdere

Venke Tendenes og Ann Elin Ørland Jønsson

Ønsker du mer informasjon?  

Har du spørsmål om kurset kan du kontakte Familievernkontoret i Sør-Rogaland på telefon 51 53 81 50 eller e-post: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no, merk e-posten med “Sinnemestring”. 

Vi følger gjeldende smittevernregler om avstand, hoste – og håndhygiene og blir hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.  

 

Kurspåmelding

Obligatoriske felter er merket med *.

Ønsker du mer informasjon? 

Har du spørsmål om kurset kan du kontakte Familievernkontoret i Sør-Rogaland på telefon 51 53 81 50 eller send en e-post til: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no merk e-posten med “Sinnemestring”.