Time:
04 March 2022 19:00 - 06 March 2022 15:00
Place:
Røros Hotell
Adress:
An-magrittveien 48, 7374 Røros

Kurset gir foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne mulighet for å prioritere parforholdet i en travel hverdag.

"Å ta vare på seg selv er også omsorg for barn."

Hvem kan delta?

Par som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Innhold

«Hva med oss?» bygger på erfaringer fra par som er foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset har også elementer fra det forskningsbaserte samlivskurset PREP og tar opp følgende temaer:

  • Vårt behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn
  • Parforholdet
  • Følelser og kommunikasjon
  • Livet med et spesielt barn
  • Å være nær hverandre
  • Reparasjoner i samlivet
  • Hvordan får vi tid og plass til alle i familien?
  • Dele glede, mening og håp

Mer om innholdet i kurset.

Det er plass til 10 par på hvert kurs, og plassene tildeles fortløpende.

Påmeldingsfrist

Senest 2 uker før kursstart.

Pris

Egenandel er kr. 1000,- pr. par og inkluderer fullpensjon og overnatting. Par som ønsker å delta på kurs må selv ordne med reise og avlastning.

Kontaktinformasjon for kurset

Egil Rian ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag er kursansvarlig. Har du spørsmål om kurset, ta kontakt på telefon 922 62 494 eller e-post egil.rian@bufetat.no.

Hva med oss-kurs på Røros 04.-06. mars 2022

Obligatoriske felter er merket med *.