"Pappa i fengsel" er ett program for deg som er pappa og soner i fengsel. "Pappa i fengsel" skal hjelpe deg til å ha fokus på papparollen din og hvordan du kan være en god far. I tillegg er det ett ønske at barnet ditt i minst mulig grad skal bli påvirket av din soning.

Familievernkontoret i Ringerike bidrar med undervisning under slike kurs ved Ringerike fengsel. Når vi fra familievernet deltar snakker vi om blant annet hvordan det offentlige tjenestetilbudet er:

  • hva kan vi bruke familievernkontoret til
  • hvilket tilbud har kontorene til fedre
  • hva er konsekvensene av et eventuelt brudd
  • hvordan skal vi få til et godt foreldresamarbeid etter soning

Mange av de pappaene vi møter i fengselet er opptatt av hvilken innvirkning fengselsstraff har på familien, og hvordan de skal utøve papparollen mens de sitter i fengsel, i tillegg til at de får hjelp til å fokusere mer på barna og familien sin.

"Pappa i fengsel" er et kunnskapsbasert program utviklet ved Bastøy fengsel, og er ment å ha en rehabiliterende funksjon.