Samtalegruppen er for deg som går på videregående skole og har to hjem. En rådgiver ved videregående skole og en familieterapeut fra familievernet samarbeider om gruppen.

Vi som er med i samtalegruppen treffes fem ganger. Underveis snakker vi sammen om:

  • Den praktiske hverdagen etter samlivsbruddet.
  • Hvordan påvirkes identitet og forhold til foreldre av samlivsbruddet?
  • Eget forhold til forelskelse og kjærlighet.
  • Framtidsperspektiver.