Samlivskurs, sinnemestringskurs eller kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne? 

Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

På dette familievernkontoret tilbyr vi også:

Gruppetilbud for skilte foreldre med vedvarende konflikter

Barn ut av foreldrekonflikten er tilbud til skilte foreldre som gjennom lengre tid, gjerne flere år har vært i konflikt med hverandre og der målsettingen er å dempe konfliktnivået, slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldre som gir utviklingsstøtte og trygghet.

Er du fratatt omsorgen for barnet ditt?

Mange foreldre er usikre på hvordan de kan være foreldre når barna ikke bor hos dem. På
familievernkontoret kan du få hjelp til å se hvilke behov barnet ditt har, slik at samværet blir best mulig for dere begge. 

Et gruppekurs i regi av Familievernkontoret i Vest-Agder skaper gode rammer for refleksjon og bearbeiding av følelser. 

Samlivskurs for par - Bufferkurs

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Samtaletilbud til barn

Noen ganger har barn behov for å snakke med andre enn foreldrene om ting som er vanskelig. I forbindelse med mekling skal barn høres. Kontakt ditt lokale familievernkontor for mer informasjon.

Gruppe for kvinner utsatt for partnervold

Dette er gruppen for deg som lever et vanskelig liv fordi du har opplevd vold fra en partner. Vold kan være både fysisk, psykisk, seksuell og materiell.

Gruppe - reaksjoner etter vanskelig samlivsbrudd

Dette er et tilbud til voksne som har behov for å snakke med noen om det som kjennes vondt i forbindelse med samlivsbrudd. For å bli med må du være eller ha vært klient ved Familievernkontoret i Vest-Agder.

Flerfamiliegruppe for barn utsatt for vold i familien sin

Barna møter sammen med en forelder eller person som barnet har tillit til og som ikke har utøvd vold. Vi er 4 til 6 familier med i gruppa. Nye deltagere tar vi med fortløpende og gruppa møtes 2. hver uke etter skoletid ca. 8 ganger. Ta kontakt med familivernkontoret hvis du har spørsmål. 

Behandlingstilbud til familier der det har forekommet seksuelle overgrep

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn har opplevd eller begått seksuelle overgrep og -/eller vold. Behandlingen tar utgangspunkt i familien.