Det er mange ting barn lurer på når mamma og pappa ikke skal bo sammen lenger. Hva med meg? Hvor skal jeg bo? Alt det skal vi snakke sammen om. Barna, mamma, pappa og mekleren. Mekleren skal hjelpe til med å finne ut hva som blir best for barna. Selv om det er mamma og pappa som bestemmer, er barnets mening viktig.

Foreldre som har begjært mekling blir spurt om de vil ha med barna med på en samtale. Barna må være mellom 6-16 år.

Først snakker mekleren med hele familien. Etterpå snakker mekleren med barna alene og så med foreldrene alene. Tilslutt snakker alle sammen. For at mekleren skal hjelpe dere, er det fint om dere forteller litt om hva som har skjedd, og om hvordan dere har det. Si også gjerne noe om hva dere ønsker dere, for at dere skal ha det så bra som mulig.

Vi snakker med barna

  • Hvordan har du det?
  • Hva er det som har skjedd? Fortell om dagen du fikk vite det.
  • Hva ønsker du / hvordan vil du ha det nå som du skal ha to hjem?

Vi spør ikke barna om hvor de vil bo. Vi blir enige med barna om det er noe de vil at vi skal fortelle dere og eventuelt om de har lyst å være med når vi forteller dere det de ønsker å si. Det de ønsker å si noterer vi ned på et budskapsskjema.

Vi forteller dere ingenting som ikke barna selv vil.

Foreldresamtalen

Meklingen fortsetter med foreldrene og dere får informasjon om barnesamtalen. Vi forteller dere det barna vil dere skal høre før vi fortsetter meklingen.

Sammen jobber vi videre med en samværsavtale.

Siste del av timen

På slutten av meklingstimen henter vi barna inn igjen. Vi leser opp for dem det dere foreldre har blitt enige om. Barna får lov å si hva de synes om avtalen dere har laget.

Noen ganger er det behov for flere meklingstimer. Alle familier som har barn med i mekling får tilbud om evaluering etter seks måneder.

Barna kan selv ta kontakt med mekler, eller de kan be foreldrene om å ta kontakt.