Samlivskurs, sinnemestringskurs eller kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne? 

Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

På dette familievernkontoret tilbyr vi også:

Foreldreveiledningskurs - Circle of Security

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen, skal bidra til og gi oss som foreldre verktøy til bedre å forstår hvilke behov barn har og hvilke signaler de gir, og hva vi kan gjøre for bedre å imøtekomme disse behovene.

Samtaletilbud til barn

Noen ganger har barn behov for å snakke med andre enn foreldrene om ting som er vanskelig. I forbindelse med mekling skal barn høres. Kontakt ditt lokale familievernkontor for mer informasjon.

Godt samliv - kurs for førstegangsforeldre - Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre.

Samlivskurs for par - Bufferkurs

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Er du fratatt omsorgen for barnet ditt?

Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Dette kan være alt fra hverdagsproblemer til
samlivsbrudd og omsorgsovertakelser. I familievernet arbeider det blant annet familieterapeuter, psykologer og sosionomer.