Hva med meg? - Kurs for aleneforeldre

Hvis du står alene med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne, kan du oppleve mange av de samme utfordringene som par gjør. Dette gjelder enten du er hovedomsorgsperson eller har en mindre del av den daglige omsorgen.

På flere områder kan belastningene og slitenheten kjennes større, nettopp fordi man er alene om ansvaret. Dette kan gjelde både praktiske gjøremål, bekymringene og alle de sammensatte og kompliserte følelsene som kan svinge fra sorg til glede.

Mange enslige som har gjennomgått et samlivsbrudd, opplever også vanskeligheter når det gjelder foreldresamarbeid. Egne kurs for enslige forsørgere for barn med nedsatt funksjonsevne er derfor et viktig tilbud i Hva med oss?

Tema for kurset:

  • Sånn er livet: en liten beretning fra hver deltaker.
  • Foreldresamarbeid.
  • Kommunikasjon: som nøkkel til samarbeid og forståelse.
  • Familie og nettverk: hvordan benytte seg positivt av dem uten å få dårlig samvittighet?
  • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene, og betydningen av å dele dem med noen.
  • Energi, glede og pågangsmot: hvordan få pusterom nok til seg selv, og overskudd nok til barn?

Påmelding

Se oversikten over Hva med meg?-kurs og meld deg på

Published 12. February 2015
Updated 16. February 2015