Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Kurset passer for dere som:

 • har en utfordrende hverdag
 • vil ha tid til å være kjærester
 • vil ha hjelp til å bli bedre på kommunikasjon
 • føler dere har lite tid til hverandre
 • ønsker verktøy til å håndtere konflikter
 • vil unngå krangling
 • vil treffe andre foreldre i samme situasjon

Kursene går over en helg, som regel fra fredag til søndag, og er lagt til hyggelige hoteller rundt i landet.

Kurs for par

Hva med oss?

Familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan oppleve store utfordringer knyttet til barnets funksjonsnedsettelse.

Det kan handle om forholdet til hjelpeapparatet, eller det kan dreie seg om dårlig samvittighet overfor andre barn i familien. Ofte blir det lite tid til slekt og venner. Noen kjenner også på vonde reaksjoner og følelser, særlig når man er sliten og får lite nattesøvn.

Se film om Hva med oss?

Godt å dele erfaringer

Foreldre kan føle seg ensomme om erfaringene ved å ha barn med nedsatt funksjonsevne. Det er noen ganger vanskelig å dele opplevelsene, andre mennesker skjønner så lite av hvordan dette livet er. Det kan handle om det som blir slitsomt. Men også om hvor godt det er å oppleve forståelsesfulle hjelpere og venner. Eller gleden over de små positive forandringene hos barnet som andre kanskje ikke ser eller skjønner.

Lite tid til parforholdet

Mange par opplever at det blir liten tid til å prioritere parforholdet. Dette kan etter hvert gjøre at par opplever avstand og dårlig kommunikasjon, og unødige konflikter kan utvikle seg.

God omsorg for barn er avhengig av foreldrenes evne til å ta vare på seg selv som par. Et godt parforhold er rett og slett nøkkelen til et lettere dagligliv i familien. Det er derfor Hva med oss? -tilbudet ble utviklet. Hva med oss? er en møteplass der foreldre kan få dele erfaringer og opplevelser.

Gjennom å lytte til andres erfaringer, løsninger og utfordringer kan man få verdifulle opplevelser knyttet til egne relasjoner og eget liv. Et hovedmål med Hva med oss? -kursene er at parene skal få en mulighet til å styrke parforholdet og samarbeidet i familien.

Den forebyggende effekten av Hva med oss? handler om å redusere konfliktutvikling og risiko for samlivsbrudd. Statistisk sett er det ikke grunnlag for å fastslå at samlivsbruddraten er høyere hos par som har barn med nedsatt funksjonsevne enn hos andre par. Men de ekstra utfordringene kan føre til at forholdet utvikler seg i negativ retning.

Et Hva med oss? -kurs kan bidra til at dere ser viktige sider av samlivet som dere kan prioritere sterkere, slik som kommunikasjon, konflikthåndtering, dele emosjonelle reaksjoner og ikke minst å dele gode fellesopplevelser som par og kjærester.

Tema på kurset

Hva med oss?-kursene varer som regel fra fredag kveld til søndag ettermiddag, og tar opp følgende temaer:

 • vårt behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn
 • parforholdet
 • følelser og kommunikasjon
 • livet med et spesielt barn
 • å være nær hverandre
 • reparasjoner i samlivet
 • hvordan får vi tid og plass til alle i familien?
 • dele glede, mening og håp

Påmelding

Se oversikt over Hva med oss?-kursene og meld deg på

Kurs for aleneforeldre

Hva med meg? - Kurs for aleneforeldre

Hvis du står alene med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne, kan du oppleve mange av de samme utfordringene som par gjør. Dette gjelder enten du er hovedomsorgsperson eller har en mindre del av den daglige omsorgen.

På flere områder kan belastningene og slitenheten kjennes større, nettopp fordi man er alene om ansvaret. Dette kan gjelde både praktiske gjøremål, bekymringene og alle de sammensatte og kompliserte følelsene som kan svinge fra sorg til glede.

Mange enslige som har gjennomgått et samlivsbrudd, opplever også vanskeligheter når det gjelder foreldresamarbeid. Egne kurs for enslige forsørgere for barn med nedsatt funksjonsevne er derfor et viktig tilbud i Hva med oss?

Tema for kurset:

 • Sånn er livet: en liten beretning fra hver deltaker.
 • Foreldresamarbeid.
 • Kommunikasjon: som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk: hvordan benytte seg positivt av dem uten å få dårlig samvittighet?
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene, og betydningen av å dele dem med noen.
 • Energi, glede og pågangsmot: hvordan få pusterom nok til seg selv, og overskudd nok til barn?

Påmelding

Se oversikten over Hva med meg?-kurs og meld deg på

Påmelding

Se i kursoversikten og meld deg på det kurset som passer for deg