Her finner du en oversikt over opplæring for fagpersoner fra Program for foreldreveiledning. Oversikten oppdateres fortløpende.

Veilederopplæring

Bergen

ICDP veilederopplæring standardversjonen.

 • 1. samling 11.11 og 12.11 2021
 • 2. samling 09.12 og 10.12 2021
 • 3. samling 13.01 og 14.01 2022

Stad:

Skipsbyggerhallen 4.etg

Solheimsgaten 11

5058 Bergen

Kontaktpersoner: Melanie Jane Young og Jenny Ann Kallekleiv Burkeland 

Telefon: 466 19 140

Eidsvoll

Eidsvoll kommune inviterer til veilederopplæring i foreldreveiledningsprogrammet ICDP på Badet i Eidsvoll.

Du som jobber med barn, ungdom og/ eller foreldre enten på skole, barnehage, helsestasjon, barnevern, flyktningtjenesten, voksenopplæring

eller andre steder har nå muligheten til å bli sertifisert som veileder i ICDP gjennom veilederopplæringen som starter på Øvre Romerike i høst.

Dette er et tilbud om å delta både i standardvarianten og i minoritetsvarianten av ICDP. Det er seks dager teori fordelt på tre bolker (se nedenfor).

Deretter skal deltakerne ha en egen gruppe sammen med en eller to andre, for foreldre/omsorgspersoner. Team kan settes sammen på tvers av virksomheter og kommuner.

Underveis blir det veiledning sammen med de andre deltakerne på veilederopplæringen i løpet av våren 2021.

 • Kurs: ICDP veilederopplæring Standard- og Minoritetsvarianten
 • Sted: Badet Kulturtun, Eidsvoll (Nikolaj-salen)
 • Tid: 09:00 – 14:00

Teoriopplæring:

 • 16. og 19. oktober
 • 30.november og 1. desember
 • 20. og 21. januar 2021

ICDP kan være en del av introduksjonsprogrammet for alle foreldre som har barn i alderen 0-18 år, men kan også tilbys andre foreldre, både til minoritetsspråklige og til norske.

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med en av kontaktpersonene under. Påmelding innen 1.oktober.

Flyktningkonsulent Aud Randi Rydland. Tlf: 40407600

Fagansvarlig Merethe Kvernrød, avd. arbeid og integrering NAV Nannestad NAV Eidsvoll. Tlf: 55 55 33 33 /401 05 961

Flisa (Åsnes, Grue og Våler)

Kurs: ICDP veilederopplæring Standardvarianten

Sted: På Flisa. Lokaler avklares senere.

Teoriopplæring:

 • 1. samling: 6. og 7. oktober
 • 2. samling: 26. og 27. oktober
 • 3. samling: 23. og 24. november

Alle dager kl. 09:00 – 15:00

Gruppeveiledning: To halve dager som avtales til høsten.

Innlevering av logg og egenvurdering etter gjennomført kurs.

Trenere er Anne Laarsen og Eva Karin Christensen

For påmelding eller mer informasjon: Ta kontakt med en av trenerne eller evt. kontaktperson i din kommune.

Påmeldingsfrist: 30.mai til Eva Karin Christensen tlf 41020744.

Kontaktpersoner for ICDP, ansatt ved helsestasjonene: Grue: Kjersti Gram Linstad, Våler: Kristin Banken, Åsnes: Reidun Reikerås.

Fredrikstad

ICDP veilederopplæring, Fredrikstad.

 • Samling 4. og 5. november 2020
 • Samling 3. og 4. desember 2020
 • Samling 14. og 15. januar 2021

Opplæringen vil foregå på Quality hotel Fredrikstad, Nygata 2 - 6, 1607 Fredrikstad

Opplæringen er gratis og det serveres gratis lunsj. Utgifter til reise og evt. opphold må deltagerne dekke selv.

Bufetat region øst står ansvarlig for opplæringen og faglig ansvarlige er ICDP-trener Atnaf Berhanu og ICDP-trener Dragana Tosinovic.

Påmelding til: Familievernkontoret Otta, SKF e-mail: kf.otta@bufetat.no

Gjøvik

Bufetat region øst arrangerer ICDP veilederopplæring – standardversjonen og minoritetsversjonen.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • 4. og 5. mars 2021
 • 15. og 16. april 2021
 • 26. og 27. mai 2021

Deretter er det selvtreningsgrupper og veiledningsdager.

Faglig ansvar for opplæringen: Marianne Sand og Helene Kindle-Skau.

Opplæringen vil foregå på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

Påmeldingsfrist er 24.02.2021. Påmelding sendes til kf.otta@bufetat.no

Begrenset antall plasser.

Horten

Veilederopplæring med plass til 24 deltakere.

 • Onsd 19/1 og Torsd 20/1
 • Onsd 9/2 og torsd 10/2
 • Onsd 9/3 og torsd 10/3

Tidspunkt for hver samling:

 • Første dag kl. 10-16
 • Andre dag  kl. 10-16

Sted for opplæringen:

Horten Kommunale voksenopplæring, Kong Sverre, Nedre vei 18, 3183 Horten

Kostnader: 

Opplæring og lunsj er gratis for deltakerne. Reiseutgifter og evt. overnatting må betales av den enkelte.

Faglig ansvar for opplæringen:

ICDP-trener Stian Sigurd Nikman og ICDP-seniortrener Elsa Døhlie.
Våren 2022 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdagene.

Opplæringen skjer et i samarbeid mellom Bufetat og Horten kommune.

ICDP er et sensitiviseringsprogram, og det legges derfor opp til mye egen aktivitet fra deltagerne både på opplæringsdagene og med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Dette er en del av sertifiseringskravene, men aller viktigst er dette for at den enkelte skal få fullt utbytte av opplæringen. Etter endt opplæring, er det ønskelig at sertifiserte veiledere deltar på årlige nettverkssamlinger. 

Mer informasjon om ICDP.

Kontakt for mer informasjon: ICDP-koordinator Stein Roness, tlf 4661 18 337.

Kurset er fulltegnet.

Kristiansand (S)

Veilederopplæring

 • 1. samling 18. og 19. november 2021
 • 2. samling 16, og 17. desember 2021
 • 3. samling 19, og 20. januar 2022

Det blir veiledningsdager og selvtreningsgrupper våren 2022.

Sted: Undervisningssenteret, Songdalstunet

Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland (Kristiansand)

Kontaktperson: Tone Langeland, ICDP koordinator Kristiansand kommune.

Tlf. 900 28 176

Kristiansund

Familievernkontoret i Kristiansund arrangerer ICDP-veilederopplæring standardversjonen høsten 2022 med oppstart i september.

Faglig ansvar for opplæringen:

ICDP-trener Lars Meek Hansen og ICDP-trener Kjersti Blomsø Olsen

Kontakt for informasjon: icdp.region-midt@bufetat.no

Molde

Molde kommune arrangerer ICDP-veilederopplæring.

Standard- og minoritetsversjon.

Sted: Molde Helsestasjon

Opplæringsdager:

 • 25.-26. nov
 • 13.-14. des
 • 24.-25. jan 2022

Tid: kl. 9-15

Våren 2022 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på tre veiledningsdager.

Undervisningen er gratis.

Lunsj mv. 100 kr pr dag.

Faglig ansvar for opplæringen:

ICDP-trener Jenet Hagos og ICDP-trener Margrethe Hatlen

Påmelding senest 15.10. på email til margrethe.hatlen@molde.kommune.no

For ytterligere informasjon kontakt Margrethe på tlf. 481 41 206.

Namsos

Veilederopplæring i Namsos har startet opp.

Datoer for opplæringen:

 • 27.-28. oktober 2020
 • 24.-25. november 2020
 • 10.-11. desember 2020

Veiledningsdagene er i ikke fastlagt enda.

Faglig ansvar for opplæringen er Kjersti Blomsø Olsen ICDP-koordinator for Bufetat region Midt-Norge, tlf 46617480.

Trondheim

Familievernkontoret i Trondheim arrangerer ICDP-veilederopplæring standardversjonen

 

Sted: Scandic Nidelven

 

Opplæringsdager: 

 • 14.-15. mars 2022
 • 04.-05. april 2022
 • 25.-26. april 2022

Tid: kl 9-15

 

Deltakerne skal i etterkant av opplæringsdagene gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på 2 veiledningsdager

Sted: Scandic Nidelven Hotell.

Faglig ansvarlig for opplæringene: Liv Nygård, ICDP-trener.

Ønske om deltakelse sendes til familievernkontoret.i.trondheim@bufetat.no.

Kontaktperson for informasjon:

Liv Nygård, ICDP-trener, e-post Liv.Nygard@bufetat.no, telefon 479 77 808.

 

ICDP i introduksjonsprogrammet

Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development Programme (ICDP) som metode for å veilede foreldre. Opplæringen tilbys som ledd i tiltak 4 i Regjeringens strategi En god barndom varer livet ut, som anbefaler at kommunene benytter foreldreveiledningsprogram som ICDP i introduksjonsprogrammet. Målsettingen med strategien er å forebygge vold, både på kort og lang sikt. 

ICDP i krisesenter

Bufdir har fått tildelt midler av Justis- og beredskapsdepartementet for å tilpasse og prøve ut International Child Development Programme (ICDP) som metode for veiledning av foreldre i krisesentre. Målsettingen er å forebygge vold, både på kort og lang sikt gjennom å hjelpe foreldrene til bedre samspill med barna sine.

Oslo

For krisentre over hele landet - standardversjonen.

Påmelding og kontaktperson Ragnhild Risholm i Spisskompetansemiljø forebygging og familiestøtte, Bufetat.