Kven gjev tilbod om rettleiaropplæring i  ICDP?

Oversikt over familievernkontor og andre som kan gje deg opplæring som rettleiar i foreldrerettleiingsprogrammet (ICDP).

Region nord

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region nord, kontakt Indre Finnmark familievernkontor (Karasjok). Kontaktpersoner for informasjon og registrering av behov for opplæring: Ristin Ravdna Kemi og Torild Elisabeth Borud.  Dette gjeld heile regionen.

I region nord har følgjande kommunar og institusjonar trenarkompetanse:

Alta kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Siss-Mari Solli 

Karasjok kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Tove Didriksen

Tromsø kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Tina Berntsen Hole

Universitetet i Tromsø
Kontakt Sissel Sollied

Region Midt-Noreg

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region Midt-Norge, kontakt Familievernkontoret i Kristiansund, kontaktperson Kjersti Blomsø Olsen, for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

I region Midt-Noreg har følgjande kommunar trenarkompetanse:

Trondheim kommune (standardprogrammet)

Kontaktperson  Anette Marie Syvertsen-Wiig.

Region vest

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region vest, kontakt Bergen og omland familievernkontor, kontaktpersonene koordinator Jenny Ann Burkeland, leder og ICDP trener Vibeke Heitmann, for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

I region vest har følgjande kommunar og institusjonar trenarkompetanse:

RVTS vest (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Patrick O'Loughlin 

Bergen kommune (standardprogrammet)
Kontaktperson Cecilie Sæverud

Stavanger kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Marianne Fjetland

Region sør

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region sør, kontakt Familievernkontoret Drammen Kongsberg, kontaktperson Brita Ladehaug, for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

I region sør har følgjande kommunar trenarkompetanse:

Grimstad kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Grimstad familiesenter

Kristiansand kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Tone Langeland.

Tønsberg kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
For tiden ingen kontaktperson

Larvik kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontakt Heidi Reif

Høgskolen i Telemark, helsesøsterutdanninga (standardprogrammet)
Kontakt Berit Sandvik.

Region øst

Ved ynskje om rettleiaropplæring i Region øst, kontakt Familievernkontoret på Otta, kontaktperson Randi Grønn Hanstad, for informasjon og registrering av behov for opplæring. Dette gjeld heile regionen.

I region øst har følgjande kommunar trenarkompetanse:

Oslo, bydel Alna (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Anne Haga

Oslo, bydel Grorud (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Rajmohan Rani

Oslo, bydel Søndre Nordstrand (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktperson Ann Christin Larsen

 

Rælingen kommune (standard- og minoritetsprogrammet)
Kontaktpersonar Narges Pourzia og Anita Vorkinslien

Øyer kommune (standardprogrammet)
Kontakt Inger-Marie Walbø Johnsgård