ICDP står for International Child Development Programme.

For å kunne benytte ICDP, må man være sertifisert.

Veiledere har rett til å bruke programmet til å veilede foreldre og andre omsorgspersoner.

For standardversjonen er det følgende krav til sertifisering:

  • deltakelse på seks opplæringsdager
  • selvtrening der en prøver ut programmet i praksis i gruppe med omsorgsgivere
  • deltakelse på to ganger veiledning i gruppe i løpet av selvtreningsperioden
  • skrive loggbok fra selvtreningen som skal godkjennes av trener

Sertifiseringskravene på veiledernivå varierer noe avhengig av om det er standardversjon, minoritetsversjon eller fengselsversjon.

Trenere har rett til å lære opp nye veiledere. For å gjøre dette, kreves

  • sertifisering som ICDP-veileder og benytte programmet aktivt
  • deltakelse på tre dager teoretisk og praktisk fordypning i ICDP
  • gjennomføre selvtrening: opplæring av nye veiledere
  • deltakelse på tre dager veiledning i gruppe i løpet av selvtreningsperioden
  • besvare skriftlig oppgave

Det stilles en del krav for at trenerne skal beholde sertifiseringen over tid.

Rettighetene til Program for foreldreveiledning eies av stiftelsen ICDP, som ble registrert i Norge i 1992. Dette er nå en internasjonal stiftelse som driver arbeid i mange land. I Norge er det en egen organisasjon, ICDP Norge.

Bufdir inngikk i 2008 avtale med rettighetshaverne om rett til å bruke og å videreutvikle programmet for foreldre og andre omsorgsgivere til barn i aldersgruppen 0-18 år.

Filmer

ICDP huset

ICDP krisesenteret

ICDP - også i familievernet