Regjeringen har iverksatt strengere tiltak for å stoppe utbruddet av det muterte koronaviruset. Familievernkontorene i en rekke kommuner på Østlandet har derfor ikke fysiske møter denne uken. 

Fra og med mandag 25. januar har følgende familievernkontor ingen fysiske møter:

  • Familievernkontoret Follo (Viken)
  • Familievernkontoret Østfold, avdelingene Askim og Moss (Viken)
  • Familievernkontoret Enerhaugen (Oslo)
  • Familievernkontoret Homansbyen (Oslo)
  • Familievernkontoret Christiania (Oslo)
  • Familievernkontoret Oslo Nord (Oslo)

Alle som har avtale om fysisk oppmøte ved ett av disse familievernkontorene i perioden 25. januar – 29. januar (uke 4), vil bli kontaktet av familievernkontoret for å avklare hvordan deres avtaler vil bli håndtert.

Telefonkonsultasjoner ved de berørte familievernkontorene vil være fullt tilgjengelig fra tirsdag 26. januar. 

Ingen oppmøter uten avtale

Familievernkontoret Asker og Bærum og Familievernkontoret Nedre Romerike tar ikke imot besøkende uten avtale. 

Har du avtale ved ett av disse to familievernkontorene, skal du møte til avtalen kort tid i forveien. Dette for å unngå at flere oppholder seg på venterommet samtidig.

Ta kontakt på telefon for å sette opp en avtale ved familievernkontorene.

Digitale konsultasjoner

Alle familievernkontor tilbyr råd og veiledning over telefon, samt videokonsultasjon. Ta kontakt med ditt familievernkontor for mer informasjon.