Familieterapeut Julie Bya har i 25 saker møtt familier digitalt på Teams. Og det blir sikkert flere, tror familieterapeuten. - Teams har vist seg til å være et godt verktøy for både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom.

I tråd med myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning ble alle familievernkontorer stengt en periode i mars. Familieterapeuten ved Harstad og Narvik familievernkontor var raskt ute og tok i bruk digitale verktøy for å kunne opprettholde tilbudet til familier. 

Bufetat bruker programmet Teams mye og ofte for internt samarbeid og møter. Det å bruke Teams for rådgivning og veiledning er nytt for flere, men det har vært positive erfaringer, sier Julie. 

Teams har vist seg til å være et godt verktøy for gjennomføring av både par- og individualterapi, foreldresamarbeid og samtaler med barn og ungdom. Familier som har deltatt på Teams-timer, synes det er en bedre løsning enn telefonmøter. 

Mange muligheter på Teams

Det er veldig viktig at man kan se hverandre. Spesielt merker vi det i saker om foreldresamarbeid fordi foreldrene får se hvordan barnet har det hjemme hos den andre forelderforteller Julie. – Funksjoner som å dele skjerm, skrive samtidig på en samværsavtale for eksempel, gir oss en mulighet til å gjennomføre timer med klienter på en god måte. Det blir også lettere å planlegge siden man kan delta hjemmefra eller hvis man er på reise. 

Så langt har Julie hatt 25 saker hvor hun og familier møttes på Teams. Og det blir sikkert flere, tror familieterapeuten. 

Teams blir et godt supplement

Julie erfarer at barn og ungdom tar lettere kontakt med familieterapeuten etter at de har snakket sammen på Teams. 

- Jeg har også erfart at samtaler over Teams har et roligere tempo; man tar de pausene man trenger. Også problemstillingene i samtaler med barn og ungdom endrer seg fra å gjelde foreldre til andre ting som ungdommen synes er utfordrende i livet sitt, trekker frem familieterapeuten. 

For personer som har utfordringer med for eksempel sosialangst, kan Teams være god løsning fordi det blir enklere for dem å møte til samtale. Det kan også fungere som et supplement til utekontorene. 

- På en måte kan man si at Teams funker bra for dem som ønsker et tilbud og vil prøve Teams, konkluderer Jule med. 

Men ikke alle saker egner seg godt for veiledning i Teams. 

- Å bruke Teams for veiledning i saker med høyt konfliktnivå kan bli en utfordring. Det kan være vanskelig å «styre» samtalen og ivareta klientene på en god måte i høykonfliktsamtaler eller parterapi. 

Det er sikkert å bruke Teams

Alle familievernsterapeuter følger felles sikkerhetsrutine under Teams-møter med klienter.

For å utelukke at noen andre kan overhøre samtalen, ber vi klienter om å bekrefte at de er alene i rommet. Det er også forbudt å ta opp samtalen verken lyd eller bilde, og vi informerer våre klienter om det i starten av timen, sier Bya. - Så veiledning på Teams kan være like god løsning for mange som å møte personlig på familievernkontoret. 

Alle får tilbud om veiledning på Teams

Man kan be om å ha konsultasjon via Teams når de kontakter familievernkontoret ringer for å bestille en klinisk konsultasjon. Hvis man ikke ønsker å ha veiledning på Teams, får man tilbud om en time på telefon eller et fysisk møte på familievernkontoret.