Regjeringen løfter betydningen av å tilby foreldre hjelp og støtte, slik at de kan føle seg trygge i foreldrerollen. Dette gjør de blant annet gjennom foreldrestøttestrategien Trygge foreldre, trygge barn, som ble lansert i juni. Det er den første i sitt slag. 

Bufetats spisskompetansemiljø for foreldrestøtte arrangerer en nasjonal konferanse om foreldreveiledning i grupper (foreldrekurs) fredag 7. desember.
- Det har vært en overveldende interesse for konferansen. Konferansen ble fulltegnet på kort tid. Det viser hvor stor oppmerksomhet dette fagfeltet har, sier divisjonsdirektør i Bufdir, Wenche Mobråten.

Barne- og likestillingsminister,  Linda Hofstad Helleland, åpner konferansen. Presentasjonene filmes og sendes direkte på familievernets facebookside. Filmen vil også bli liggende der dersom noen ønsker å se den i etterkant.

Konferansen gir informasjon om, og en kunnskapsstatus på, noen av de mest anvendte foreldrestøtteprogrammene i Norge: International Child Development Programme (ICDP), Circle of Security Parents (COS-P), TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko), Parent Management Training – Oregon (PMTO), De utrolige årene (DUÅ) og Tuning into kids (TIK).

Hovedvekten av de som deltar på konferansen arbeider i ulike sektorer og i kommunene med forebyggende foreldrestøttendetiltak. Det er ansatte og ledere fra helsestasjon, PPT, barnevern, frivillige organisasjoner, kommunepsykologer, kommunale ledere, pedagoger i barnehager, familievernkontoret og forskere ved universitet/høgskole/FHI.

Det finnes mange virksomme tilbud til foreldre som kommunene kan tilby sine innbyggere. Bufdir håper konferansen kan bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet på området for barn og unges oppvekstsvilkår.

I 2019 kan kommuner søke om tilskudd til å styrke sitt foreldrestøttende arbeid gjennom midler fra tilskuddsordningen om foreldrestøttende tiltak. Regjeringen har styrket ordningen med 20 millioner kroner for 2019 og utgjør til sammen 55 millioner kroner. Søknadsfristen for 2019 er ikke bestemt.

I tillegg oppfordrer både statsråden og Bufdir alle foreldre om å benytte seg av foreldrehverdag.no.

- Konferansen er en bra kick-off for arbeidet med tiltakene i den nasjonale foreldrestøttestrategien. I løpet av vinteren 2019 vil status på arbeidet med strategien bli gjort tilgjengelig på bufdir.no, legger divisjonsdirektør Mobråten til.