Bøhler, Ketil Klette og Huang, Lihong

Etter at pandemien har preget det norske samfunnet i over halvannet år har det blitt et økende behov for å undersøke hvordan viruset, nedstengingen og ulike smittevernhensyn har påvirket ungdom. Eksisterende forskningsrapporter viser at ungdom, på mange måter måtte betale den største prisen da sosiale møteplasser, skoler, ungdomsklubber og fritidsklubber ble stengt. I dette notatet beskriver vi hvordan ungdom, ungdomsarbeid og ungdomskultur ble påvirket av disse endringene. Via kvalitative intervjuer med ungdomsarbeidere og etablerte ungdomsforskere på feltet, samt analyse av nye data samlet inn via forskningsprosjektet «Research Based Analysis of Youth in Action» utforsker vi hvordan ungdom ble påvirket av pandemien. Funn fra studien gir verdifull innsikt som kan være viktig med tanke på fremtidig politikkutvikling. Notatet er skrevet på oppdrag for Bufdir.

51 s., utgitt av NOVA i 2021.