Oppsummeringen av planen viser at mye viktig grunnlagsarbeid er lagt ned, og at forståelsen for hva universell utforming er og kan innebære, har økt. Vi håper rapporten gir et godt innblikk i det mangfoldet denne planen har representert, og inspirasjon til å fortsette arbeidet fremover mot inkludering av alle i våre fysiske og digitale omgivelser.

45 s., utgitt av Deltasenteret i 2014.