Oppholdstid i institusjon anbefales å være kortvarig av flere grunner. Sentrale begrunnelser er følgende: Lange institusjonsopphold i tradisjonell forstand gir liten effekt, viser de fleste undersøkelser både i Norge, Norden og internasjonalt. Institusjonsopphold generelt kan for noen ungdommer bidra til økte problemer, spesielt gjennom negativ påvirkning fra andre ungdommer i institusjon. Ungdommenes utvikling og fungering etter avsluttet institusjonsopphold påvirkes sterkt av hjemmemiljøet de vender tilbake til, spesielt venner, familie og skolesituasjon. Dette innebærer at en relativt stor del av innsatser for å lykkes uansett må gjøres etter avsluttet institusjonsopphold, uavhengig av oppholdstid i institusjon. Lang oppholdstid reduserer ikke dette behovet sammenlignet med kort oppholdstid

5 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2010.