To år er gått sidan etaten vår blei oppretta. Vi er fremleis ein ny organisasjon med mange store og viktige oppgåver framfor oss.

18 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2006.