I august 2021 vil en splitter ny og moderne barnevernsinstitusjon stå ferdig på Grøterød i Larvik! 

Et hjem for ungdom

Grøterød ungdomshjem blir en omsorgsinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år, med to avdelinger og plass til 10 ungdommer.

Institusjonen er tegnet etter mal fra Kvæfjord ungdomssenter i Region nord og med innspill fra medarbeidere og ungdom som har jobbet og bodd på institusjon i Region sør. Slik bygger vi et ungdomshjem som skal romme omsorg og endringsarbeid, der trivsel for ungdommene og et godt arbeidsmiljø går hånd i hånd.

Omsorg, endring og brukermedvirkning

Institusjonen skal jobbe etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) og gjennom denne modellen vil vi tilby god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av fem moduler:

  • Innflytting og kartlegging
  • Brukermedvirkning
  • Endringsarbeid
  • Familieintegrert overføring fra institusjon (MST-FIT)
  • Effektmåling/evaluering

Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. Institusjonen vil også arbeide systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 Ledige stillinger i Bufetat, region sør