• Høyt konfliktnivå hjemme
  • Uheldig innflytelse fra venner
  • Rusmisbruk
  • Skoleproblemer
  • Psykiske helseproblemer

FFT kan tilbys familier hvor det er begynnende vansker og utfordringer, og for noen ungdommer kan FFT være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Målet med FFT-behandlingen er at ungdommen skal kunne bli boende hjemme uten alvorlig bekymring for hans/hennes utvikling eller samspillet i familien.

Published 26. February 2015
Updated 24. May 2019