Melde fra til barnevernet - privatperson

Du kan rådføre deg med barnevernstjenesten

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte barnevernstjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Slik melder du i fra

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet, kan du melde fra med fullt navn eller være anonym. Dette kan du lese mer om på inngangssiden til det digitale skjemaet for bekymringsmelding.

Det vil som regel være en fordel for barnevernet at navnet ditt og din relasjon til familien er kjent når de skal vurdere meldingen og eventuelt hjelpe den aktuelle familien.  

Slik følger barnevernet opp meldingen din

Det er barnevernstjenesten i kommunen barnet bor i som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Gjennomgår meldingen din og vurderer om den skal følges opp
Sender bekreftelse på at meldingen din er mottatt
Bestemmer om og hvordan de eventuelt skal hjelpe barnet

 

Dersom du har meldt fra, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernstjenesten i kommunen på nytt.