Pågående utredningsarbeid

Tiltakene i strategien skal være basert på ny og oppdatert kunnskap. Det er behov for å utrede enkelte tema og problemstillinger knyttet til kompetanse i barnevernet.