Kvalitetsutvikling i barnevernstjenestene

Det er et mål at barn, unge og familier som har behov for det, skal motta barnevernstjenester av høy kvalitet, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Dette er tiltak som skal bidra til målet.