Videreutdanninger

Videreutdanninger skal gi ansatte i barnevernstjenestene mulighet til faglig fordypning og påfyll. Samtlige av de seks videreutdanningene er direkte relevant for det praktiske arbeidet i en barnevernstjeneste.

Barnevernstjenesten kan få dekket utgifter til vikar, pensum, reise og opphold for sine ansatte via tilskuddsordningen for barnevernsfaglig videreutdanning

Formålet er kompetanseheving

Videreutdanningene skal gi relevant faglig påfyll og heve kompetansen til ansatte i kommunalt barnevern som er ferdig utdannet. Den enkelte ansatte gis mulighet til å fordype seg i et faglig tema og samtidig fortsette sitt arbeid i barnevernstjenesten. Videreutdanningene skal være praksisnære og gi direkte innvirkning på faglig praksis.

Innhold i videreutdanningene

Samtlige videreutdanninger er på masternivå og gjennomføres på deltid. Dette er de fagområdene ansatte i barnvernstjenestene får tilbud om å fordype seg i:

 • Relasjonskompetanse i barnevernet
 • Barnevernfaglig veiledning
  • Samlingssted: Oslo, Trondheim, Tromsø eller Bergen
  • Antall studiepoeng: 30
  • Antall semestre: 2
  • Neste oppstart: Høsten 2022
  • Søknadsfrist: 20. april 2022
 • Barnevernledelse (ikke prioritert ved søknad om tilskudd)
  • Samlingssted: Trondheim (NTNU)
  • Antall studiepoeng: 30
  • Antall semestre: 3
  • Neste oppstart: Høsten 2023
  • Søknadsfrist: Våren 2023

Økonomisk tilskudd til deltakelse på videreutdanninger

Kommunen kan søke om tilskudd for å dekke utgifter knyttet til deltakelse på videreutdanningene. Alle videreutdanningene, med unntak av barnevernlederutdanningen, er prioriterte i tilskuddsordningen.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker.