Kompetanseutvikling for ansatte og studenter

Det er et mål at barn, unge og familier som kommer i kontakt med barnevernstjenesten skal møte ansatte med god og relevant kompetanse, uavhengig hvilken kommune de bor i. Dette er tiltak som skal bidra til målet.