Hvordan åpne wordfiler for redigering

Bokmål

Nynorsk

  • Vedlegg til tilvising senter for foreldre og barn del 2A nynorsk (Kjem snart)
  • Vedlegg til tilvising senter for foreldre og barn del 2A nynorsk (Kjem snart)

Kombinerte skjemaer (henvisning og vedlegg i ett)

Disse skjemaene er under oppdatering, kommer snart. 

Bokmål

  • Henvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til henvisning for senter for foreldre og barn del 2 A bokmål
  • Henvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til henvisning om fosterhjem del 2 B Bokmål
  • Henvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til henvisning om omsorgsinstitusjon del 2C bokmål
  • Henvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til henvisning om behandlingsinstitusjon del 2D bokmål

Nynorsk

  • Tilvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til tilvisning om senter for foreldre og barn del 2A nynorsk
  • Tilvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til tilvisning om fosterhjem 2B nynorsk
  • Tilvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til tilvisning om omsorgsinstitusjon 2C nynorsk
  • Tilvisning til Bufetat del 1 og vedlegg til tilvisning om behandlingsinstitusjon 2D nynorsk