PMTO (Parent Management Training Oregon)

PMTO foregår i et tett samarbeid med familien. Terapeuten er en aktiv støttespiller for foreldrene møter dem gjennomsnittlig en gang i uken, i seks til ni måneder. Begge foreldre, alternativt steforeldre eller fosterforeldre, må møte og delta dersom de bor sammen med barnet. Barnet deltar ved behov.

Møtene dreier seg om positive handlingsalternativer blir formulert felles mål, som blir evaluert. Mellom hvert møte skal foreldrene arbeide med en definert hjemmeoppgave. Foreldrene lærer å gi barnet tydelige beskjeder på en vennlig måte og å oppmuntre barnet når det samarbeider. Hvis foreldrene opplever at tydelighet og oppmuntring ikke fører fram, lærer de å gi forutsigbare og milde konsekvenser når barnet ikke samarbeider.

Behandlingstid

Behandlingen varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg slik at familien klarer seg videre på egenhånd.

Kommuner kan søke om PMTO

Henvisning til PMTO skjer ved at det kommunale barnevernet henviser en familie til nærmeste regionale fagteam. Det regionale inntaksteamet vil deretter vurdere PMTO som ett av flere mulige tilbud for familien.

Les mer om PMTO

Tilbudet finnes i alle fylker. PMTO finnes i alle kommuner som har innført det forebyggende programmet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Programmet finnes i over 100 kommuner/bydeler. Utbredelsen i kommunene er økende. 

Forespørsel om PMTO fra Bufetat skjer ved barnevernet i den kommunen familien bor i søker om tilbudet fra Bufetat.

Henvisning til Bufetat

Ved henvisning til Bufetat om hjelpetiltak i hjemmet skal kommunen bare bruke henvisning til Bufetat del 1.

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Adresse

Søknaden skal kommunen sende til

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)
Postadresse: Postboks 2233,
3103 Tønsberg

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12 - 18 år med alvorlige atferdsvansker. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Slik foregår behandlingen

MST er en intensiv behandling med familien og nærmiljøet som terapeutens viktigste støttespillere. MST-terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar.  I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. Terapeutene er tilgjengelige 27/7. 

Les mer om MST-metoden

Behandlingstid

Behandlingen varer vanligvis fra tre til seks måneder, men avsluttes så snart ungdommen har nådd oppsatte mål og familien klarer seg på egenhånd.

Kommuner kan søke om MST

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling.

Oversikt over Bufetats MST- team

Henvisningsskjema

Ved henvisning til Bufetat om hjelpetiltak i hjemmet skal kommunen bare bruke henvisning til Bufetat del 1.

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Adresse

Søknaden skal kommunen sende til

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)
Postadresse: Postboks 2233,
3103 Tønsberg

Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi (FFT) er et behandlingstilbud for familier med ungdom i alderen 12-18 år som viser alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for å utvikle dette. I funksjonell familieterapi ses ungdommens atferd i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre.

Slik foregår behandlingen

FFT fokuserer på å bedre familiens samspill, kommunikasjon og problemløsningsferdigheter, samt å endre eventuelle uheldige oppdragelsesstrategier. I FFT-behandlingen møter terapeuten hele familien på kontoret eller hjemme hos familien, på tidspunkter som passer for familien. FFT-terapeuten skal sammen med familien ha samtaler som bidrar til å bedre måten familiemedlemmene kommer overens på.

Les mer om FFT-metoden

Behandlingstid

Behandlingen varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg slik at familien klarer seg videre på egenhånd.

Kommuner kan søke om FFT

Henvisning til FFT-behandling skjer ved at det kommunale barnevernet henviser en familie til nærmeste regionale inntaksteam. Det regionale inntaksteamet vil deretter vurdere FFT som ett av flere mulige tilbud for familien.

Oversikt over Bufetats FFT- team

Henvisningsskjema

Ved henvisning til Bufetat om hjelpetiltak i hjemmet skal kommunen bare bruke henvisning til Bufetat del 1.

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Adresse

Søknaden skal kommunen sende til

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)
Postadresse: Postboks 2233,
3103 Tønsberg