Tidligere forskning indikerer at ikke-heterofile trolig er overrepresentert i barnevernet. Til tross for det finnes det lite kunnskap om skeives møte med barnevernstjenestene, og om barnevernstjenestene er i stand til å ivareta denne gruppens særskilte behov. Bufdir finansierer derfor et forskningsprosjekt som skal undersøke temaet, med fokus på å sikre likeverdige barnevernstjenester. 

Et sentralt utgangspunkt for studien er at den skal undersøke forholdet mellom lhbti-barns behov og barnevernets tilbud med fokus på lhbti-barnas egen opplevelse. Studien skal blant annet undersøke hvordan lhbti-barn og unge opplever det å snakke om kjønnsidentitet og lignende temaer i møte med ansatte i barnevernet.

Studien skal også undersøke kompetansen til de ansatte og om temaet er inkludert i bachelorutdanningene i barnevern og sosialt arbeid.

Et annet tema i undersøkelsen er likekjønnede fosterhjem, der målet er å utvikle mer kunnskap om rekruttering av fosterforeldre.

Etter planen starter rekruttering av informanter i løpet av februar 2019.