Bakken, Anders og Frøyland, Lars Roar | Sletten, Mira Aaboen

Har ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn betydning for det livet de lever til daglig? Basert på nye tall fra Ungdata gir rapporten en bred beskrivelse av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Rapporten tar for seg ungdoms forhold til foreldre og venner, trivsel og innsats i skolen, framtidsplaner, deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, digital fritid, helse og trivsel, samt seksualitet og seksuelle krenkelser. Hovedfunnet er at selv om norske ungdommer har det bra på mange av disse områdene, er det systematiske mønstre i hvem som ikke har det så bra: desto flere sosioøkonomiske ressurser ungdommene har hjemme, desto høyere er ungdommenes livskvalitet

169 s., utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2016.