Mennesker med utviklingshemming har rett til å bestemme selv hva de vil gjøre. De skal ikke diskrimineres. Det kan være vanskelig for mennesker med utviklingshemming å være med på alt de har lyst til. De har rett til bøker, teater, konserter og sport. Da kan de trenge hjelp. Det hjelper om all informasjon er lett å lese. Det hjelper at blinde kan høre den. Det hjelper at det går an å komme inn med rullestol. Det kalles universell utforming og er nyttig for alle. Loven sier at mennesker med utviklingshemming har rett til hjelp til å være med på det som skjer. De har rett til ekstra hjelp i barnehagen og på skolen. De har rett til en egen bolig og hjelp til å klare seg der. De har rett til hjelp til å styre økonomien. De har rett til en jobb de kan klare. De har rett til hjelp når de er syke. Målet er et samfunn for alle.

76 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.