Denne rapporten beskriver helsen og faktorer som er med på å bestemme helsetilstanden til transpersoner i Sverige. Rapporten er basert på en selvrapporterende, web-basert spørreundersøkelse som ble gjennomført høsten 2014. Utgangspunktet er Folkhälsomyndighetens arbeid med å følge opp helsen blant homofile og biseksuelle, og transpersoner. Rapporten inngår i rapporteringen på regjeringsoppdraget Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland hbt-personer som ble gitt til Statens Folkhälsoinstitut i 2013. Rapporten retter seg til ideelle organisasjoner, kommmuner og relevante myndigheter innen området. Håpet er at rapporten kan bidra med kunnskap om transpersoners livs- og helsesituasjon, samt gi underlag for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

90 s., utgitt av Folkhälsomyndigheten i 2015.