I denne rapporten omtales arbeidet til integreringsrådgiverne som har vært utplassert på ambassader i land hvor de største innvandrergruppene i Norge kommer fra, og hvor erfaring viser at tvangsekteskap og kjønnslemlestelse forekommer. Integreringsrådgiverne når en gruppe utsatte som ellers har få muligheter for å få hjelp. Noen er allerede blitt utsatt for tvangsekteskap, andre frykter at det vil skje, mange blir holdt tilbake eller etterlatt i utlandet mot sin vilje. Utenriksstasjonene bistår blant annet med hjemreise når ungdommer blir etterlatt eller utsettes for overgrep i familiens opprinnelsesland. Noen av disse sakene er svært alvorlige og komplekse og det er nødvendig med samarbeid på tvers av landegrenser for å kunne håndtere dem og finne gode løsninger. Historien om “Laila” som innleder rapporten, er et eksempel på dette.

28 s., utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2013.