Voldtekt på fest skjer vanligvis mellom jevnaldrende ungdom som kjenner hverandre fra før, og det er som regel alkohol eller andre rusmidler involvert. Ungdom trenger kunnskap om hva voldtekt er og om grensesetting, rus og seksualitet. Som forelder kan du bidra til å gi dem det.

12 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.